Merkittävä osa syövistä voitaisiin ehkäistä hyödyntämällä tutkimustietoa oikein

Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Väestön ikääntyessä syövän esiintyvyys suurenee entisestään. Jopa kolmannes syövistä olisi estettävissä terveellisillä elintavoilla. Puuttumalla sekä elintapatekijöihin että syövän riskitekijöihin ajoissa ja tutkimustietoon perustuen huomattava osa syövistä voitaisiin ehkäistä.

Lääkäriseura Duodecimin julkaisema Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim käsittelee 6.11. ilmestyvässä teemanumerossaan syövän ehkäisyä niin yksilön kuin yhteiskunnan ja kansanterveydenkin näkökulmasta.

Laajan asiantuntijajoukon kirjoittamissa artikkeleissa käsitellään muun muassa syöpäseulontojen nykytilaa ja tulevaisuutta, elintapojen ja sosioekonomisten erojen yhteyttä syövän esiintymiseen ja poliittisten päätösten roolia syövän ehkäisyssä.

– Teemanumeron tavoite on antaa kokonaiskuva syövän ehkäisyn nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Useampi kuin joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, joten aiheeseen liittyvän ajankohtaisen tutkimustiedon esiintuominen on sitäkin tärkeämpää, kertoo Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola.

Jos tutkimustietoa syövän ehkäisystä osattaisiin hyödyntää vielä tehokkaammin, jopa puolet syövistä voitaisiin ehkäistä.

– Jalkauttamalla syövän ehkäisystä kertynyttä tutkimustietoa käytäntöön voidaan välttää suuri määrä inhimillistä kärsimystä. Yhteiskunnan tasolla taas puhutaan kansanterveydellisesti merkittävästä parannuksesta ja suurista säästöistä, jos esimerkiksi poliittisella ohjauksella vaikutetaan onnistuneesti syövän riskitekijöihin, kuvailee Rapola.
 

Elintavoilla on väliä

Kolmannes syövistä olisi ehkäistävissä liikunnallisella elämäntavalla, terveellisellä ruokavaliolla ja painonhallinnalla, kirjoittavat LT, dosentti, ylilääkäri Riitta Luoto, LKT, dosentti, ylilääkäri Katriina Kukkonen-Harjula ja ETT, dosentti, tutkimuspäällikkö Satu Männistö artikkelissaan Liikkuminen, ravitsemus ja painonhallinta syövän ehkäisyssä. Suomessa uusien syöpien määrän väheneminen 30–40 %:lla tarkoittaisi yli 10 000:ta syöpätapausta vähemmän vuodessa.

Liikunnan syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta on saatu eniten näyttöä paksusuoli-, kohdunrunko- ja rintasyöpien osalta. Nämä ovat ihomelanooman lisäksi niin kutsuttuja elintasosyöpiä, jotka Suomessakin ovat erityisesti lisääntyneet.

Liikuntaharjoittelu on tärkeää myös syöpään sairastuneille, koska se parantaa hyvinvointia ja elämänlaatua ja voi ehkäistä syövän uusiutumista. Terveydenhuollossa pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota elintapoihin niin syövän hoidon, kuntoutuksen kuin seurannankin aikana, toteavat Luoto, Kukkonen-Harjula ja Männistö artikkelissaan.

Syöpään sairastumisen riskiä voidaan pienentää myös syömällä monipuolisesti. Ruokavalion kokonaisuus ratkaisee, eivät niinkään yksittäiset ruoat.

Kansainväliset ravitsemussuositukset syövän ehkäisemiseksi nostavat esille muun muassa kasvisten, hedelmien ja täysjyvävalmisteiden suosimisen ruokavaliossa. Punaista lihaa ja lihajalosteita, runsasenergiaisia ruokia ja sokeroituja juomia sekä alkoholia tulisi sen sijaan käyttää harkiten. Myös painonhallinnalla on merkitystä, sillä ylipaino on itsenäinen syövän riskitekijä.

– Elintapojen merkitystä syövän ehkäisyssä on korostettu useissa teemanumeron kirjoituksissa. Ihminen voi tehdä paljon oman syöpävaaransa pienentämiseksi. Ylivoimaisesti suurin hyöty seuraa tupakoinnin lopettamisesta, päätoimittaja Rapola muistuttaa.

– Jos Suomi saataisiin savuttomaksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, ehkäistäisiin yli viidesosa kaikista uusista keuhkosyöpätapauksista seuraavan 20 vuoden aikana, Rapola huomauttaa.


Jo yksi päivittäinen alkoholiannos lisää syövän riskiä

Alkoholi on merkittävä karsinogeeni, joka lisää syöpäriskiä usealla eri mekanismilla. Syövän riski suurenee suhteessa eliniän aikana nautittuun alkoholimäärään, eikä turvarajaa ole, todetaan LT, dosentti, terveydenhuollon erikoilääkäri Eeva Ollilan ja FT, ETM, erityisasiantuntija Clarissa Binghamin kirjoittamassa artikkelissa Syöpä, alkoholi ja alkoholipolitiikka.

– Syövän kannalta alkoholipolitiikan keskeisenä tavoitteena tulisi olla kokonaiskulutuksen vähentäminen. Vaikka usein ajattelemme elintapoja yksilön valintoina, on sillä, miten ympäristö tukee terveellisiä elintapoja aivan ratkaiseva vaikutus, korostaa Ollila.

Alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämisessä parhaita työvälineitä ovat saatavuuden ja mainonnan rajoitukset, hintoja korottava veropolitiikka sekä tutkimukseen perustuva tieto.

– Syövän riskitekijöihin voidaan tutkimusten mukaan kiistatta vaikuttaa. Koska syöpä kehittyy yleensä pitkän ajan kuluessa, riskeihin puuttuminen on erityisen tärkeää nuorten kohdalla, muistuttaa päätoimittaja Rapola lopuksi.


Aikakauskirja Duodecim on lääketieteellinen yleislehti, jonka pääasiallisena tehtävänä on lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden tieteellinen ja ammatillinen täydennyskoulutus. Lääketieteellisestä sisällöstä vastaavat päätoimittajan ja toimitussihteerin lisäksi yksitoista eturivin asiantuntijaa, jotka edustavat lääketieteen eri erikoisaloja. Kaikki lehden artikkelit käyvät läpi tieteellisen vertaisarvioinnin.

Syövän ehkäisyn teemanumero 21/2017 on osa Aikakauskirja Duodecimin Terve 100-vuotias ‑sarjaa.

Tutustu lehden teemanumeroon verkossa: www.duodecimlehti.fi

Lisätietoja:

päätoimittaja Janne Rapola, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 09 6188 5206, janne.rapola@duodecim.fi

LT, dosentti, terveydenhuollon erikoilääkäri Eeva Ollila, Suomen Syöpäyhdistys, eeva.ollila@cancer.fi, 050 590 4935

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 040 741 8654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Kolmannes syövistä olisi ehkäistävissä liikunnallisella elämäntavalla, terveellisellä ruokavaliolla ja painonhallinnalla.
Tweettaa
Jos tutkimustietoa syövän ehkäisystä osattaisiin hyödyntää vielä tehokkaammin, jopa puolet syövistä voitaisiin ehkäistä.
Tweettaa
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim käsittelee teemanumerossaan syövän ehkäisyä yksilön, yhteiskunnan ja kansanterveyden näkökulmasta.
Tweettaa

Lainaukset

Useampi kuin joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, joten aiheeseen liittyvän ajankohtaisen tutkimustiedon esiintuominen on tärkeää.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Ihminen voi tehdä paljon oman syöpävaaransa pienentämiseksi. Ylivoimaisesti suurin hyöty seuraa tupakoinnin lopettamisesta.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola