Geenitieto on osa tulevaisuuden terveydenhuoltoa

Perimä vaikuttaa käytännössä lähes kaikkiin sairauksiin. Lisääntynyt tieto geeneistä on avannut mahdollisuuksia kokonaan uudenlaiselle lääketieteen tutkimukselle, sairauksien ehkäisylle ja hoidolle sekä liiketoimintamalleille. Suomessakin julkinen terveydenhuolto valmistautuu siihen, että geenitestit tulevat osaksi terveydenhuoltoa.

Sairauksia voidaan tulevaisuudessa hoitaa ja ehkäistä yksilöllisesti perimästä saatavan tiedon perusteella yhä paremmin. Kansallinen genomistrategia linjaa, että geenitieto on tehokkaassa, terveyttä edistävässä käytössä Suomessa jo vuonna 2020.

Samanaikaisesti geenitiedon soveltaminen huolestuttaa. Mihin kaikkeen geenitietoa tulevaisuudessa käytetään? Eriarvoistuuko maailma entisestään? Ajantasaisen ja luotettavan tiedon tarve on kasvanut samaa tahtia perimästä saatujen tutkimustulosten kanssa.

– Geenitieto on kiinnostavaa, koska se on tietoa, jota ei ole ennen ollut saatavilla, FT Maarit Jokela kuvailee geenitiedon herättämiä kysymyksiä. – Mielenkiinto ei kohdistu vain ihmisen perimään, vaan tutkimustietoa tuotetaan esimerkiksi bakteerien, viljelykasvien ja lemmikkieläinten perintötekijöistä, hän täydentää.

Jokela on yhdessä Mirkka Oja-Leikkaan ja Meri Rovan kanssa toimittanut kirjan Kiehtovat geenit – Mihin geenitietoa käytetään? Teoksessa alan asiantuntijat vastaavat kysymyksiin, mitä geenit ovat, miten niitä tutkitaan ja kuinka geenitietoa voidaan käyttää hyväksi. Teos valottaa laaja-alaisesti ja yleistajuisesti geenitiedon nykytilaa ja tulevaisuutta.

– Perimää koskevaa tutkimustietoa tarvitaan sekä yhteiskunnallisen että yksilöllisen päätöksenteon tueksi. Siksi halusimme julkaista geenikirjan, joka välittäisi geenitietoa niin ymmärrettävässä muodossa, että kuka tahansa kiinnostunut pystyisi sitä helposti omaksumaan, Jokela kertoo.

Kirjassa käsitellään muun muassa sitä, mitä hyötyä geenitesteistä on, mitä sairauksia geeniterapian avulla voidaan parantaa ja miten geenejä voidaan muokata.


Geenit eivät ole kohtalomme

Tulevaisuudessa sairauksia ja niiden riskejä saadaan geeniprofiloinnin avulla selville yhä helpommin jo ennen taudin puhkeamista. Tämä avaa monia mahdollisuuksia sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

Geenihoidoilta voidaan odottaa merkittäviä uusia läpimurtoja etenkin vaikeiden sairauksien hoidossa. Kun geenihoidot yleistyvät ja niitä yhdistetään tavanomaisiin lääketieteen keinoihin, potilaille on mahdollista räätälöidä tehokkaita yhdistelmähoitoja.

Lisääntyvä tieto perimästämme avaa valtavasti uusia mahdollisuuksia myös lääkekehityksessä. Toisaalta tutkimus vahvistaa myös sen, että yleisimmät terveysongelmat ja sairaudet ovat hyvin harvoin yhden ainoan geenivirheen aiheuttamia. Olemme geenien, ympäristön ja elintapojen yhdessä muovaamia kokonaisuuksia.

Terveellisten elämäntapojen noudattamisesta on siis hyötyä kaikille. Omat elämäntapamme vaikuttavat monien sairauksien kohdalla sairastumisriskiin huomattavasti enemmän kuin perimä.


Kiehtovat geenit
Maarit Jokela, Mirkka Oja-Leikas ja Meri Rova
Kustannus Oy Duodecim, 1.painos 2017
208 sivua, nidottu
ISBN 9789516568167
sh. 36,00 €

Kirja on tuotettu osana Biocenter Oulun koordinoimaa ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa ”Geenit ja yhteiskunta” ‑Argumenta-hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää geenitietoon liittyvää tieteidenvälistä ja yhteiskunnallista vuoropuhelua sekä arkipäiväistää tieteellistä geenitietoa päättäjille ja suurelle yleisölle. Kirjoittajina on joukko suomalaisia tutkijoita ja asiantuntijoita eri aloilta aina arkeologiasta moderniin geeniteknologiaan ja bioetiikkaan.

 

Lisätietoja:

FT Maarit Jokela, Oulun yliopisto, p. 040 3559660, maarit.jokela@oulu.fi

FM Mirkka Oja-Leikas, p. 040 8464997, mirkka.oja-leikas@telex.fi

FT Meri Rova, Oulun yliopisto, p. 050 4643361, meri.rova@oulu.fi

FT, prof. Hannes Lohi, Helsingin yliopisto, p. 029 4125085, hannes.lohi@helsinki.fi

FT, prof., Argumenta-hankkeen johtaja Seppo Vainio, Oulun yliopisto, P. 040 7470939, seppo.vainio@oulu.fi

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 741 8654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Kustannus Oy Duodecim

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä. Duodecim tuottaa luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista myös kansalaisille.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Ajantasaisen ja luotettavan tiedon tarve geeneistä on kasvanut samaa tahtia perimästä saatujen tutkimustulosten kanssa.
Tweettaa
Kiehtovat geenit – Mihin geenitietoa käytetään? -teoksessa alan asiantuntijat vastaavat kysymyksiin, mitä geenit ovat, miten niitä tutkitaan ja kuinka geenitietoa voidaan käyttää hyväksi.
Tweettaa

Lainaukset

Geenitieto on kiinnostavaa, koska se on tietoa, jota ei ole ennen ollut saatavill.
FT Maarit Jokela