Muistisairaan hoidon laatu rakentuu hyvistä käytännöistä

Muistisairauteen liittyvä toimintakyvyn heikkeneminen johtaa hoidon ja hoivan tarpeeseen. Hoidon haasteet koskettavat satojatuhansia muistisairaita ja heidän läheisiään sekä hoidosta vastaavia ammattilaisia. Uudessa Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt -oppaassa kuvataan hyvän hoidon periaatteet ja toimintatavat.

Muistisairaiden hoito nousee uutisissa esiin usein hoidon epäkohtien kautta. Uutisoidaan karkailevista, nälkäisistä, ylilääkityistä tai omaishoitajia uuvuttavista muistisairaista. Myönteisiä poikkeuksia ovat hyvään hoitoon tyytyväisten muistisairaiden läheisten kommentit sekä erilaiset hoidon kehittämishankkeet.

Lähtökohtana Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt -oppaan laatimiselle oli, että hoidon laatu rakentuu muistisairaiden hoidosta vastaavien ammattilaisten osaamiselle, hyville toimintatavoille ja käytännöille.

− Koska ohjeita hyvistä käytännöistä ei ollut kirjattu mihinkään, päätimme tehdä oppaan, toteaa kirjan päätoimittaja, neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen.

Hyvä hoito syntyy monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Päivittäisen toiminnan sujumisessa pieniltäkin tuntuvilla asioilla voi olla tärkeä merkitys, toisaalta pieneltä tuntuvan asian taustalla voi olla perustavaa laatua oleva puute toimintatavoissa tai -käytännöissä.

− Oppaan kuvauksia hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista voi hyödyntää ammatillisen itsearvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen apuna, toteaa kirjan toimittaja, työnohjaaja Riitta Mönkäre.

Turvallisen, laadukkaan ja hyvin sujuvan hoidon toteuttamisessa on keskeistä, että ammattilaiset ovat perehtyneet muistisairaiden hoitoon ja osaavat ottaa työssään huomioon muistisairauteen liittyvät toimintakyvyn muutokset ja niiden vaikutukset. Hyvä hoito perustuu muistisairaan voimavaroihin, omiin toiveisiin ja elämäntottumuksiin.

− Muistisairauden toteamisen jälkeen on tärkeää jatkaa aktiivista ja omannäköistä elämää, muistisairautta ei tarvitse sairastaa potilaana, korostaa kirjan päätoimittaja, neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen. Muistisairaan arjen toimintakyky säilyy pitkään, kun itse tekemistä, voimavaroja ja mielekästä elämää tuetaan. Esimerkiksi harrastuksia voi jatkaa pitkään ja harrastuksilla on tärkeä merkitys toimintakyvyn säilymiselle.

Oppaassa korostetaan muistisairaan kunnioittavaa ja arvostavaa kohtaamista sekä itsemääräämisoikeuden ja suojaamisvelvoitteen toteutumista.

− Muistisairas muistaa asioita, tapahtumia ja ihmisiä menneen elämän varrelta, sairauden edetessä muistot ovat mielessä usein toisiinsa liittymättöminä paloina ja siirtyvät myös osaksi nykyhetkeä, toteaa kirjan toimittaja Toini Nukari.

Nukari painottaa, että muistisairaan käyttäytyminen on mielekästä siinä maailmassa, jonka muistisairas kunakin hetkenä kokee todeksi. Elämänhistorian tunteminen auttaa hoitavia henkilöitä ymmärtämään muistisairaan toimintaa sekä hyödyntämään tätä tietoa arjen ja hoidon sujumisessa.

Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt -kirjassa kuvataan kuntouttavan, toimintakykyä ylläpitävän hoidon toteuttaminen muistisairaan päivittäisissä toimissa.

Teos kuuluu uuteen Hyvät käytännöt -sarjaan, jossa esitellään tutkittuun tietoon ja vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin perustuvat toimintaohjeet terveydenhuollossa. Ohjeet ja vinkit helpottavat käytännön työtä ja hoidon sujumista ja tukevat toiminnan kehittämistä.

Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt
Merja Hallikainen, Riitta Mönkäre, Toini Nukari (toim.)
Kustannus Oy Duodecim
1.painos 2017
256 sivua, nidottu
ISBN 9789516561984


Lisätietoja

neurologian erikoislääkäri, LT Merja Hallikainen, merja.hallikainen@kuh.fi, 040 567 8433

erikoissairaanhoitaja Toini Nukari, tnukari@gmail.com, 050 383 7438

erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja, FM Riitta Mönkäre, riitta.monkare@kolumbus.fi

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 741 8654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Pikafaktat

Hyvä hoito perustuu muistisairaan voimavaroihin, omiin toiveisiin ja elämäntottumuksiin.
Tweettaa
Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt -kirjassa kuvataan kuntouttavan, toimintakykyä ylläpitävän hoidon toteuttaminen muistisairaan päivittäisissä toimissa.
Tweettaa
Muistisairaan hoidon haasteet koskettavat satojatuhansia muistisairaita ja heidän läheisiään sekä hoidosta vastaavia ammattilaisia.
Tweettaa

Lainaukset

Muistisairauden toteamisen jälkeen on tärkeää jatkaa aktiivista ja omannäköistä elämää, muistisairautta ei tarvitse sairastaa potilaana.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Oppaan kuvauksia hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista voi hyödyntää ammatillisen itsearvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen apuna.
erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja, FM Riitta Mönkäre