Kutsu medialle: Ammattilaisten osaaminen on muistisairaan hyvän hoidon kulmakivi

Muistisairaudet koskettavat yhä suurempaa osaa suomalaisista: vuosittain noin 14 500 henkilöä sairastuu Suomessa muistisairauteen. Muistisairaan hoito vaatii paljon erityisosaamista, ja muistisairautta sairastavien kasvava määrä aiheuttaa myös merkittävän kansanterveydellisen haasteen. Muistisairaita hoitavan henkilöstön vahva ammattiosaaminen luo edellytykset hyvälle hoidolle.

Hyvän hoidon lähtökohta on muistisairaan voimavarojen ja hänen elämänhistoriansa tunteminen. Osallistuvana ja arvostettuna yhteisön jäsenenä eläminen on tärkeää myös muistisairaalle, todetaan uudessa Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt ‑teoksessa.

– Muistisairaan hyvän hoidon, ja myös hoidon sujumisen, edellytys on, että ammattilaiset ovat saaneet perehdytyksen osallistaviin ja aktiivisuutta tukeviin vuorovaikutus- ja toimintatapoihin, korostaa kirjan päätoimittaja, neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen. Kokonaisvaltainen hoito ja hyvä vuorovaikutus tukevat muistisairaan toimintakykyä ja parantavat elämänlaatua.

Hoidon järjestämisen keskeisenä lähtökohtana Hallikainen pitää muistisairauden ymmärtämistä ja kaikkiin muistisairauksiin liittyvien käyttäytymisen muutosten tunnistamista.

– Käytännössä tämä tarkoittaa muistisairaan oman, yksilöllisen kokemuksen tiedostamista. Pakottaminen tai hoputtaminen eivät auta, mutta kun muistisairas kokee tilanteen turvalliseksi, asiat sujuvat, kuvailee Hallikainen.

Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt ‑kirjassa kuvataan kuntouttavan, toimintakykyä ylläpitävän hoidon toteuttaminen muistisairaan päivittäisissä toimissa.

Tervetuloa kuulemaan lisää muistisairaan hyvästä hoidosta ja sen edellytyksistä Kustannus Oy Duodecimin järjestämään tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan Merja Hallikaisen, Riitta Mönkäreen ja Toini Nukarin toimittama kirja Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt.

tiistaina 17.10.2017 klo 10.00

Kalevankatu 11 A, 2. krs., Helsinki


Ohjelma

Osaaminen muistisairaan hyvän hoidon voimavarana, neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen

Muistisairaan hoito rakentuu vuorovaikutukselle, tiimivastaava Pirkko Pihlakari, Palvelutalo Kantin Pysäkki
 

Ilmoittautumiset 13.10. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt
Merja Hallikainen, Riitta Mönkäre, Toini Nukari (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1.painos 2017
256 sivua, nidottu
ISBN 9789516561984
sh. 45,00 €

Teos kuuluu uuteen Hyvät käytännöt -sarjaan, jossa esitellään tutkittuun tietoon ja vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin perustuvat toimintaohjeet terveydenhuollossa. Ohjeet ja vinkit helpottavat käytännön työtä ja hoidon sujumista ja tukevat toiminnan kehittämistä.

Lisätietoja

neurologian erikoislääkäri, LT Merja Hallikainen, merja.hallikainen@kuh.fi, 040 567 8433

erikoissairaanhoitaja Toini Nukari, tnukari@gmail.com, 050 383 7438

erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja, FM Riitta Mönkäre, riitta.monkare@kolumbus.fi

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 040 741 8654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä. Duodecim tuottaa luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista myös kansalaisille.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Pikafaktat

Muistisairaan hoito vaatii paljon erityisosaamista.
Tweettaa
Hyvän hoidon lähtökohta on muistisairaan voimavarojen ja hänen elämänhistoriansa tunteminen.
Tweettaa

Lainaukset

Muistisairaan hyvän hoidon edellytys on, että ammattilaiset ovat saaneet perehdytyksen osallistaviin ja aktiivisuutta tukeviin vuorovaikutus- ja toimintatapoihin.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen