Työkaluja lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoitoon

Report this content

Mielenterveyshäiriöt ovat lasten ja nuorten suurin yksittäinen sairausryhmä. Mielenterveysongelmien aiheuttamiin pulmiin törmätään niin kouluissa, kodeissa kuin harrastuksissakin. Kustannus Oy Duodecimin uutuuskirja pureutuu lasten ja nuorten kognitiivisiin ja käyttäytymisterapioihin ja antaa käytännön työkaluja mielenterveyshäiriöiden hoitoon. Teos on ensimmäinen suomenkielinen kattava yleisteos aiheesta.

Kustannus Oy Duodecimin julkaisema Klaus Rannan, Jorma Fredrikssonin, Minna Koskisen ja Martti T. Tuomiston toimittama Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat on alan perus- ja lähdeteos, joka palvelee laajasti lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Kirja esittelee aihetta konkreettisella tavalla ja antaa siten aineksia interventioihin ja työskentelymalleihin niin psykoterapeuteille ja alan opiskelijoille kuin myös kuraattoreille, koulupsykologeille, opettajille sekä lasten ja nuorten ohjaajille sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Keskiössä ovat sellaiset kognitiivisen ja käyttäytymisterapian sovellukset, joista on ehditty kerätä näyttöä, lisäksi esitellään uudempia sovelluksia, jotka ovat kiinnostavassa kehittelyvaiheessa.

– Kirja on ensimmäinen, laaja kokonaisvaltainen katsaus aiheeseen, ja se tarjoaa selkeitä työkaluja ja työskentelyvalmiuksia kognitiivisten ja käyttäytymisterapeuttisten menetelmien käyttöön sekä lasten ja nuorten lievissä tunteiden tai käyttäytymisen ongelmatilanteissa että kliinisissä mielenterveyden häiriöissä. Menetelmät on sovitettu lapsen tai nuoren kehitysvaiheen edellyttämiin työtapoihin ja tekniikoihin, kertoo FL, psykologi, psykoterapeutti VET Jorma Fredriksson.

Mielenterveyden ongelmat yleisiä lapsilla ja nuorilla

– Mielenterveysongelmat muodostavat lapsilla ja nuorilla merkittävimmän yksittäisen sairausryhmän. Nuorista jopa 20 %:lla ja lapsistakin noin 12–15 %:lla arvioidaan olevan ongelmia tai oireita, jotka täyttävät jonkin mielenterveyden häiriön kriteerit. Ongelmat näkyvät niin kouluissa kuin kodeissakin. Kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden menetelmiä on sovellettu tuloksekkaasti mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon monissa eri kohderyhmissä, kertoo dosentti, psykoterapeutti VET Klaus Ranta.

Kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat pyrkivät tutkimaan ja muokkaamaan ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä vuorovaikutussuhteita lapsen tai nuoren elinympäristössä paremman sopeutumisen saavuttamiseksi ja oireiden lieventämiseksi.  Kognitiivisessa lähestymistavassa keskeistä on ajattelutoiminnan välittävä rooli tunteiden ja käyttäytymisen muodostumisessa. Käyttäytymisterapioiden lähtökohtia ovat käyttäytymisanalyysi hoidon pohjana, oireilua ylläpitävien asioiden tunnistaminen ja muokkaaminen oireiden vähentämiseksi sekä erilaiset toiminnalliset ja kokemukselliset harjoitukset kuten altistaminen ja taitoharjoittelu.
 

Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat
Klaus Ranta, Jorma Fredriksson, Minna koskinen, Martti T. Tuomisto (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2018
626 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-517-3

Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja:

LT, dos., PsM, nuorisopsykiatrian el., psykoterapeutti VET Klaus Ranta, p. 050 4284 185, klaus.ranta@hus.fi
FL, psykologi, psykoterapeutti VET Jorma Fredriksson, p. 505 585 1386,  jorma.fredriksson@gmail.com
LL, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian el., psykoterapeutti VET Minna Koskinen, minna.koskinen@fimnet.fi
PsT, prof., psykoterapeutti VET Martti T. Tuomisto, p. 040 5483 200, martti.tuomisto@uta.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Multimedia

Multimedia