Kohtaa nuori arvostavasti – uusi työkalu opettajille

Miten auttaa nuorta löytämään omat vahvuutensa? Kuinka saada nuori mukaan ristiriitaisten tilanteiden ratkaisemiseen? Uudistunut Koulun terveyskirjasto tarjoaa kasvatusalan ammattilaisille nuorten terveys- ja elämäntaitojen oppimista tukevia työkaluja. Opetuksen ja terveysalan asiantuntijoiden laatimat aineistot sisältävät mm. psykiatri Ben Furmanin kehittämän haastaviin tilanteisiin puuttumisen mallin ja erityisopettaja Kaisa Vuorisen suunnitteleman ”Huomaa hyvä”-ajatukseen pohjautuvan luonteenvahvuusaineiston.

Koulun terveyskirjasto sisältää teemoitettuja kattavia kokonaisuuksia mm. arvostavaan kohtaamiseen ja luonteenvahvuuksien tukemiseen liittyen. Teemoja lähestytään sekä nuorten että ammattilaisten näkökulmista kysymysten, harjoitusten, tekstien ja videoiden avulla. Aineisto luo pohjan asiaperustaiselle keskustelulle ja auttaa käsittelemään haastaviakin teemoja jokaista kunnioittaen, opettaja ja oppilas yhdessä pohtien. Sisällöt palvelevat erityisesti 5.–9.-luokkalaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarpeita.

Apua hankalien asioiden käsittelyyn
Oppilaan häiritsevä käyttäytyminen edellyttää opettajan puuttumista asiaan, mutta nuori ei välttämättä ole halukas puhumaan asiasta. Ben Furman on kehittänyt opettajille ja opiskelijahuollolle tarkoitetun 10 askeleen mallin, jonka avulla nuoren kanssa voi keskustella arvostavasti ja tuloksellisesti vaikeassakin tilanteessa.  

”On tärkeää, että oppilas saadaan kuuntelemaan ja osallistumaan itse ongelman käsittelyyn. Mallin avulla nuori todennäköisesti kiinnostuu ongelman selvittämisestä ja parhaimmillaan esittää siihen ratkaisun itse. Keskeistä mallissa on arvostava kohtaaminen,” Ben Furman sanoo.  

Tutustu 10 askeleen malliin tarkemmin tästä.
 

Tukea vahvuuksien löytämiseen
Omien ydinvahvuuksien tunnistaminen auttaa nuorta ohjaamaan elämäänsä itselle sopivaan suuntaan. Erityisopettaja Kaisa Vuorisen laatiman aineiston avulla opettaja voi tukea oppilasta omien luonteenvahvuuksien nimeämisessä ja hyvän huomaamisessa myös kavereissa. Opetuspaketti sisältää mm. Duodecimin vahvuusmittarin, harjoitustehtäviä, nuorten haastatteluvideoita eri vahvuuksista sekä opettajan johdantoaineiston.

 ”Yläkouluaika on tärkeä vaihe itsetunnon, itseluottamuksen ja itsensä arvostuksen rakentumisessa. Vahvuuksien tiedostaminen auttaa mm. haasteiden kohtaamisessa ja lisää kykyä tarkastella itseä ja muita myönteisen kautta. Vahvuustyöskentely mahdollistaa jokaisen parhaan potentiaalin esiinpääsyn,” Kaisa Vuorinen kertoo.

Tutustu Luonteenvahvuudet-aineistoon tarkemmin tästä.

 
Koulun terveyskirjasto avoin kaikille
Kustannus Oy Duodecim ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ovat avanneet uudistuneen Koulun terveyskirjaston kuntien perusopetuksen, toisen asteen opiskelijoiden ja opiskelijahuollon veloituksettomaan käyttöön kolmeksi lukuvuodeksi.

”Haluamme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tukea suomalaisia nuoria ja auttaa heitä kasvamaan lähimmäisiään, itseään ja terveyttään arvostaviksi tulevaisuuden kansalaisiksi. Hyvinvoiva nuori on perusta huomisen paremmalle Suomelle,” sanoo Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen.

Lisätietoja:

Ben Furman, psykiatri, p. 040 548 20 47, ben@benfurman.com

Kaisa Vuorinen, erityisopettaja, p. 041 5270 978, kaisa.vuorinen@helsinki.fi

Katja Collan, Koulun terveyskirjaston päätoimittaja, p. 050 5924 829, katja.aktan-collan@duodecim.fi

Pekka Mustonen, toimitusjohtaja, p. 050 5959 730, pekka.mustonen@duodecim.fi

Outi Romero, viestintäpäällikkö, p. 09 6188 5218, outi.romero@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä. Duodecim tuottaa luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista myös kansalaisille.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Koulun terveyskirjasto sisältää teemoitettuja kattavia kokonaisuuksia mm. arvostavaan kohtaamiseen ja luonteenvahvuuksien tukemiseen liittyen.
Tweettaa
Psykiatri Ben Furman on kehittänyt Koulun terveyskirjastoon 10 askeleen mallin, jonka avulla nuoren kanssa voi keskustella arvostavasti ja tuloksellisesti vaikeassakin tilanteessa.
Tweettaa
Erityisopettaja Kaisa Vuorinen on laatinut Koulun terveyskirjastoon aineiston, jonka avulla opettaja voi tukea oppilasta omien luonteenvahvuuksien nimeämisessä ja hyvän huomaamisessa myös kavereissa.
Tweettaa
Duodecim on avannut uudistuneen Koulun terveyskirjaston kuntien perusopetuksen, toisen asteen opiskelijoiden ja opiskelijahuollon veloituksettomaan käyttöön kolmeksi lukuvuodeksi
Tweettaa
Uudistunut Koulun terveyskirjasto tarjoaa kasvatusalan ammattilaisille nuorten terveys- ja elämäntaitojen oppimista tukevia työkaluja
Tweettaa

Lainaukset

On tärkeää, että oppilas saadaan kuuntelemaan ja osallistumaan itse ongelman käsittelyyn. Mallin avulla nuori todennäköisesti kiinnostuu ongelman selvittämisestä ja parhaimmillaan esittää siihen ratkaisun itse. Keskeistä on arvostava kohtaaminen.
psykiatri Ben Furman
Yläkouluaika on tärkeä vaihe itsetunnon, itseluottamuksen ja itsensä arvostuksen rakentumisessa. Vahvuuksien tiedostaminen auttaa mm. haasteiden kohtaamisessa ja lisää kykyä tarkastella itseä ja muita myönteisen kautta. Vahvuustyöskentely mahdollistaa jokaisen parhaan potentiaalin esiinpääsyn
erityisopettaja Kaisa Vuorinen
Haluamme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tukea suomalaisia nuoria ja auttaa heitä kasvamaan lähimmäisiään, itseään ja terveyttään arvostaviksi tulevaisuuden kansalaisiksi. Hyvinvoiva nuori on perusta huomisen paremmalle Suomelle.
toimitusjohtaja Pekka Mustonen, Kustannus Oy Duodecim