Arvostettu lääketieteen palkinto kantasolututkijalle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt vuoden 2018 Matti Äyräpään palkinnon professori Timo Otonkoskelle. Otonkoski on Suomen arvostetuimpia kantasolututkijoita. Hän on keskittynyt erityisesti 1-tyypin diabetekseen ja tehnyt siihen liittyvää uudentyyppistä kantasolutukimusta. Palkinto luovutetaan Otonkoskelle Helsingin Lääkäri 2018 -tapahtuman avajaisissa 10.1.2018.

Otonkosken tutkimustyö on jo yli neljännesvuosisadan liittynyt haiman beetasolun toimintahäiriöihin, jotka voivat johtaa mm. varhaisessa lapsuusiässä ilmaantuvaan vaikeahoitoiseen diabetekseen tai matalan verensokerin esiintymiseen. Hänen tutkimuksensa painopiste on siirtynyt vähitellen pluripotenttien eli monikykyisten kantasolujen pariin. Otonkoski tutkii insuliinia tuottavien saarekesolujen kehittämistä kantasoluista. Tällaisia soluja voidaan käyttää sairausmekanismien tutkimukseen ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen insuliinin puutokseen. Otonkosken tutkimusryhmä on hyödyntänyt kantasoluteknologian ja genomin muokkauksen edistyneimpiä mahdollisuuksia.  Nämä menetelmät edustavat biolääketieteen kehittyneintä kärkeä, avaten uudentyyppisiä lähestymistapoja lääketieteelliseen tutkimukseen.

”Otonkoski on tehnyt translationaalista tutkimusta, joka hienolla tavalla vie perustutkimuksessa tehtyjä edistysaskeleita kliinisen tutkimuksen puolelle ja lopulta otettavaksi käyttöön käytännön kliinisessä työssä. Lääketieteen kehittymiselle on tärkeää perustutkimuksen saavutusten ja kliinisestä kokemuksesta kumpuavan osaamisen yhdistäminen potilaiden parhaaksi. Tässä työssä Timo Otonkoski on onnistunut erinomaisesti”, sanoo palkinnon myöntäneen valiokunnan puheenjohtaja professori Markku Savolainen.

Otonkoski työskentelee Helsingin yliopiston lääketieteellisen kantasolututkimuksen professorina.

Matti Äyräpää kuului Duodecim-seuran alkuvuosien kantaviin voimiin. Hänen nimeään kantava palkinto jaetaan vuosittain tammikuussa Helsingissä järjestettävien Lääkäripäivien avajaisissa, jolloin palkinnon saaja pitää Matti Äyräpää ‑luennon. Palkitun valitsee valiokunta, jonka puheenjohtajana toimii Duodecim-seuran hallituksen puheenjohtaja ja johon lisäksi kuuluu Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen jokaisen lääketieteellisen tiedekunnan nimeämät edustajat. Luento julkaistaan Aikakauskirja Duodecimissa.

Lisätietoja:

professori Timo Otonkoski, p. 050 3708 976, timo.otonkoski@helsinki.fi

valitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, professori Markku Savolainen,
p. 040 7199 838, markku.savolainen@duodecim.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit