Seksitautien Käypä hoito -suositus: tippurin hoidon haasteena resistenssin lisääntyminen

Seksitautien päivitetty Käypä hoito -suositus muuttaa tippurin hoito-ohjeita.  Tippuritartuntojen määrä on kasvussa ja tippurikantojen resistenssi on lisääntynyt.  Suositus helpottaa myös hiljattain taudinaiheuttajaksi tunnistetun seksiteitse tarttuvan Mycoplasma genitalium -infektion diagnosointia ja hoitoa. Suositus muistuttaa tartunnan jäljityksen olevan oleellinen osa seksitautien vastustamistyötä. Kondomi on paras tapa suojautua seksitaudeilta.

Päivitetyn suosituksen tavoitteena on vähentää seksiteitse tarttuvien tautien esiintymistä Suomessa ja ehkäistä tautien aiheuttamia jälkiseurauksia. Suositus pyrkii edistämään seksuaaliterveyttä yhdenmukaistamalla diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä sekä helpottamalla potilaan pääsyä tutkimuksiin.

Tippuri aiempaa yleisempi

 – Tippuritartunnat ovat lisääntyneet sekä naisilla että miehillä, vaikka suurin osa tartunnoista todetaankin miehillä. Tauti on huolestuttavasti yleistynyt nuorilla aikuisilla. Lääkehoidon suunnittelussa on huomioitava tippuria aiheuttavan bakteerin lisääntynyt resistenssi tiettyjä lääkeaineita kohtaan, kertoo suositustyöryhmän puheenjohtaja LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.  

Tippuri on valvottava tartuntatauti, josta vaaditaan lääkärin tekemä tartuntatauti-ilmoitus. Vuonna 2017 tartuntoja ilmoitettiin 597. Vain osalla tartunnan saaneista ilmenee oireita.

Yleisin valvottava seksitauti on klamydia, joista vuonna 2017 tehtiin 14 461 tartuntailmoitusta.  Kondylooma ja genitaaliherpes ovat klamydian jälkeen yleisimpiä havaittuja tauteja, mutta niiden esiintyvyydestä ei kerätä valtakunnallista tilastoa. Mycoplasma genitalium -bakteeri on uusi tunnistettu taudinaiheuttaja, joka voi saada aikaan samankaltaisia oireita kuin klamydia.  Valtaosa kaikista seksitautitartunnoista saadaan nykyisin kotimaassa. Kondomin käyttö on paras tapa suojautua seksitaudeilta.

Tartunnan jäljitys tärkeää

Vastaanotolla seksitautia epäilevälle tehdään haastattelu ja kliininen tutkimus. Luotettavan näytteidenoton suunnittelemiseksi selvitetään haastattelulla tartuntariski ja -ajankohta. Suositus kannustaa ottamaan näytteitä myös nielusta ja peräaukosta, jos tartunta niihin on mahdollinen.

Tartunnan jäljitys on oleellinen osa seksitautien ehkäisyyn tähtäävää työtä. Hoitava lääkäri on tartuntatautilain mukaisesti vastuussa siitä, että yleisvaarallista tai valvottavaa tartuntatautia sairastava ja muut mahdolliset tartunnan saaneet saatetaan tutkimukseen ja hoitoon.  Seksitaudeista tämä koskee kuppaa, klamydiaa, tippuria, HIV-infektiota, hepatiitti B:tä ja C:tä sekä sankkereita. Tartunnan saaneen henkilön on ilmoitettava asiaa selvittävälle lääkärille käsityksensä tartuntatavasta, -ajankohdasta ja -paikasta sekä niistä henkilöistä, jotka ovat voineet olla tartunnan lähde tai saada tartunnan.

Mahdollisesti tartutetut seksikumppanit on informoitava ja ohjattava testeihin. Myös oireeton seksitauti tarttuu. Vakituinen seksikumppani tulee hoitaa uusintatartuntojen ehkäisemiseksi samanaikaisesti kuin potilas.  

Tutustu Seksitautien Käypä hoito -suositukseen tästä.

Lisätietoja:

suositustyöryhmän puheenjohtaja, LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back, p. 050 4270167,  eija.hiltunen-back@hus.fi

viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Pikafaktat

Päivitetyn suosituksen tavoitteena on vähentää seksiteitse tarttuvien tautien esiintymistä Suomessa ja ehkäistä tautien aiheuttamia jälkiseurauksia. Suositus pyrkii edistämään seksuaaliterveyttä yhdenmukaistamalla diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä sekä helpottamalla potilaan pääsyä tutkimuksiin.
Tweettaa
Tippuri on huolestuttavasti yleistynyt nuorilla aikuisilla.
Tweettaa
Tippurikantojen resistenssi on lisääntynyt.
Tweettaa
Taudinjäljitys on olennainen osa seksitautien ehkäisyä.
Tweettaa
Kondomi on paras tapa suojautua seksitaudeilta.
Tweettaa

Lainaukset

Tippuritartunnat ovat lisääntyneet sekä naisilla että miehillä, vaikka suurin osa tartunnoista todetaankin miehillä. Tauti on huolestuttavasti yleistynyt nuorilla aikuisilla. Lääkehoidon suunnittelussa on huomioitava tippuria aiheuttavan bakteerin lisääntynyt resistenssi tiettyjä lääkeaineita kohtaan.
suositustyöryhmän puheenjohtaja LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back