Masennuksen hoito kannattaa − Varhainen tunnistaminen ja hoidon monipuolisuus tärkeää

Masennus on maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen terveysongelma. Noin viiden prosentin väestöstä arvioidaan kärsivän siitä, mikä Suomessa vastaa noin 250 000 henkilöä. Masennus vaikuttaa monin tavoin niin masentuneen kuin hänen läheistensäkin elämään.

Masennukseen, kuten muihinkin mielenterveyden häiriöihin, liittyy edelleen paljon myyttisiin ja virheellisiin uskomuksiin liittyvää häpeäleimaa, joka saattaa muodostua merkittäväksi esteeksi hoitoon hakeutumiselle.

Masennuksen hoidon aloittaminen riittävän ajoissa ja jatkaminen riittävän pitkään on tärkeää, sillä masennuksen hoitotulokset ovat valtaosin hyviä. Suurin osa ensi kertaa sairastuneista toipuu oireettomiksi ensimmäisellä tutkimusnäyttöön perustuvalla hoitojaksolla. Huonot hoitotulokset liittyvät lähes aina joko hoidon alun viivästymiseen tai hoitojen keskeyttämiseen ennenaikaisesti.

– Jotkut tunnistavat melko pian, jopa päivien kuluessa, mielialansa heikkenemisen ja energiattomuutensa, kun taas toisilla masennuksen kokemiseen voi liittyä enemmän epämääräistä pahan olon tunnetta tai esimerkiksi fyysistä kipua tai voimattomuutta, toteaa päätoimittaja, apulaisprofessori Olli Kampman. Kampman on Kustannus Oy Duodecimin julkaiseman uuden Masennus-kirjan päätoimittaja.

Tarkimmin ja nopeimmin masennuksen toteaminen tapahtuu oirekyselyillä, joita on myös verkossa vapaasti saatavilla. Kyselyn voi itsekin täyttää tai antaa läheiselleen täytettäväksi, jos epäilee masennusta.

Masennuksen hoidossa käytetään useita erilaisia hoitomenetelmiä, jotka valitaan yksilöllisesti.

– Hoitomuodot eivät kilpaile keskenään, vaan usein paras hoitotulos saavutetaan yhdistämällä erilaisia hoitomuotoja, korostaa kouluttajapsykoterapeutti Jyrki Tuulari. Eri hoitomuotojen, kuten psykoterapian ja lääkehoidon, yhdistämisen lisäksi tärkeää on hoidon seuranta ja pitkäjänteisyys.

Tuulari korostaa myös omahoitoa ja oireiden tunnistamisen merkitystä, sillä masennusjaksot voivat uusiutua erityisesti rasittavien elämäntapahtumien yhteydessä. Välissä voi olla pitkiä, useita vuosiakin kestäviä oireettomia vaiheita.

Masennus-kirjassa kuvataan sairauden oireita, kulkua sekä erilaisia masennuksen hoitomenetelmiä monipuolisesti ja kattavasti. Erikseen käsitellään muun muassa synnytyksenjälkeistä masennusta, lasten ja nuorten, iäkkäiden masennusta sekä päihdeongelmia ja masennusta. Lisäksi kuvataan masennuksen vaikutusta työelämässä ja masentuneen mahdollisesti tarvitsemaa sosiaaliturvaa.

Kirja tarjoaa käytännönläheistä ja tapausesimerkkien havainnollistamaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä masennusta sairastaville, heidän läheisilleen ja kaikille, joita masennus koskettaa.

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi


Masennus
Olli Kampman, Tarja Heiskanen, Matti Holi, Matti O. Huttunen, Jyrki Tuulari (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1.painos 2017
432 sivua, sidottu
ISBN 9789516564404

Lisätietoja:

päätoimittaja, apulaisprofessori LT Olli Kampman, Tampereen yliopisto, olli.kampman@uta.fi

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 741 8654, anu.koivusipila@duodecim.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Masennuksen hoidon aloittaminen riittävän ajoissa ja jatkaminen riittävän pitkään on tärkeää, sillä masennuksen hoitotulokset ovat valtaosin hyviä.
Tweettaa

Lainaukset

Hoitomuodot eivät kilpaile keskenään, vaan usein paras hoitotulos saavutetaan yhdistämällä erilaisia hoitomuotoja.
kouluttajapsykoterapeutti Jyrki Tuulari