KUTSU 12.12. Käypä hoito -suositus: lasten ja nuorten käytöshäiriöitä voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa

Käytöshäiriöt ovat yleinen syy lasten ja nuorten ohjautumisessa mielenterveyspalveluihin. Kuinka lasten ja nuorten käytöshäiriöitä voidaan ennaltaehkäistä? Miten käytöshäiriöitä tulisi hoitaa? Joulukuussa julkaistava ensimmäinen Käypä hoito -suositus lasten ja nuorten käytöshäiriöistä tarjoaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ehkäisyn, arvioinnin, diagnostiikan ja hoidon järjestämiseksi.

Lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat monimuotoisia häiriöitä, joissa esiintyy pitkäkestoista ikätasosta poikkeavaa uhmakasta, aggressiivista tai epäsosiaalista käytöstä (esim. varastaminen, toistuva valehtelu tai omaisuuden tuhoaminen). Häiriö aiheuttaa ongelmia sosiaalisissa suhteissa ja suoriutumisessa.

Käytösoireita esiintyy n. 5 % lapsista ja nuorista ja ne ovat pojilla yleisempiä kuin tytöillä. Käytöshäiriöt ovat yleinen syy lasten ja nuorten ohjautumisessa mielenterveyspalveluihin.

Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden Käypä hoito -suositus kertoo, kuinka käytöshäiriöitä voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistyä ja hoitaa. Suositus tarjoaa tietoa myös arvioinnin ja diagnostiikan tueksi.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan ensimmäinen lasten ja nuorten käytöshäiriöitä koskeva Käypä hoito -suositus

keskiviikkona 12.12. klo 10
Pääposti Fazer Food Services, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki
Postimestari
 

Ilmoittautumiset 7.12. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi
 

Ohjelma

Mitä käytöshäiriöt ovat ja mitkä ovat niiden riskitekijät?
suositustyöryhmän puheenjohtaja, lastenpsykiatrian professori Eeva Aronen

Käytöshäiriöiden ennaltaehkäisy – tunne- ja vuorovaikutustaidot keskiössä
apulaisylilääkäri, lastenpsykiatrian dosentti Päivi Santalahti

Käytöshäiriöiden hoito: vanhemmuustaidoista lääkehoitoon
lastenpsykiatrian professori Eeva Aronen
oikeuspsykiatrian professori, nuorisopsykiatrian dosentti Nina Lindberg

 

 

Outi Romero
viestintäpäällikkö
+358 9 6188 5218
outi.romero@duodecim.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa