Lapsuusaikana kehittyneet voimavarat tukevat aikuisiän selviytymiskykyä

Miten lasta voi varustaa tulevan varalle? Kuinka kasvattaa lapsi niin, että hän arvostaa itseään ja toisia? Miten tukea lasta suhtautumaan elämään levollisesti mutta innolla? Elämää voi rajallisesti hallita, mutta lapselle kehittyviin selviytymiskeinoihin voi vaikuttaa.

Tämän päivän lapsilla on maailmaa haltuun ottaessaan osin samanlaisia ja osin ihan uudenlaisia haasteita kuin aiemmilla sukupolvilla. Ympäröivä yhteiskunta ja olosuhteet ehtivät muuttua tästäkin hetkestä paljon ennen kuin nykyinen nelivuotias aloittaa itsenäisen elämän. Silti on monenlaisia ”yleistaitoja”, joilla voi varustaa lasta tulevaan.

Juuri ilmestynyt Vahvista lasta -kirja antaa työkaluja aikuiselle lapsen kasvun tukemiseksi myös niihin hetkiin, kun elämä ei ole ruusuilla tanssimista. Kirjassa on kuvattu neljä lapsen resilienssin eli selviytymiskyvyn kehittymistä tukevaa osa-aluetta. Näitä ovat tunnetaidot, sosiaaliset taidot, ajattelun taidot ja toiminnan taidot, joiden pohjaksi tarvitaan itsesäätelyn kykyä.

– Itsesäätelyä tukee kasvatustyyli, jossa myönteiset tunteet hallitsevat ja lapsi saa positiivista palautetta, kertoo kirjan kirjoittaja, sosiaalipsykologi (VTM) Kati Kärkkäinen. Kun lapsi oppii säätelemään omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintaansa tilanteeseen sopivasti, sujuvat myös sosiaaliset suhteet.

Joustavalle ja kimmoisalle, resilientille ajattelu- ja toimintatavalle on olemassa geneettistä pohjaa, mutta geenit eivät yksin muodosta elämän käsikirjoitusta. Kasvatuksella voidaan vahvasti vaikuttaa siihen, miten syntymälahjaksi saadut taipumukset ilmenevät. Myös lähiaikuisten turvallisuus, pysyvyys ja hyvinvointi suojaavat lasta.

– Yhteisen arjen eläminen onnistumisineen ja kompurointeineen tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa tarvittavien taitojen vahvistamiseen, Kärkkäinen toteaa. Aikuisiän resilienssi voi saada jo lapsuudessa vahvan perustan.

Elämään kuuluu aina tapahtumia ja muutoksia, joihin sopeutuminen vaatii työtä. Siksi mielen joustavuus ja sopeutuvuus ovat tärkeitä taitoja, joita kannattaa ja voi harjoitella.

Kyky vaikuttaa omiin mielen sisältöihin auttaa käsittelemään myös arkisia paineita ja stressiä sekä toipumaan pettymyksistä ja vastoinkäymisistä.

– Itsemääräämisoikeus ja valinnan mahdollisuudet ovat hyvinvoinnille tärkeitä. Nyky-yhteiskunnassa joutuu kuitenkin tekemään rasittavan paljon valintoja. Samoin jos liiaksi uppoaa pettymyksiin tai huoliin, elämisestä tulee ahdistavaa. Mieleen vaikuttamisen taitoja tarvitaan, Kärkkäinen kuvaillee.

Vahvista lasta -kirja avaa, miten pienillä arjen valinnoilla lasta voi tukea kasvamaan omilla jaloillaan seisovaksi tekijäksi, joka harjaantuu vaalimaan hyvinvointiaan. Kirjan viesti mukailee ratkaisukeskeisen ajattelun ja positiivisen psykologian näkemystä: Tunnista voimavarasi ja vahvuutesi ja hyödynnä niitä moninaisin tavoin.

Vahvista lasta
Kati Kärkkäinen
1. painos 2017
108 sivua, nidottu
ISBN: 9789516567092

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi


Lisätietoja

sosiaalipsykologi (VTM) Kati Kärkkäinen, kati@katikarkkainen.fi, p. 041 4329898

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, anu.koivusipila@duodecim.fi , p. 040 741 8654

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Pikafaktat

Elämää ei voi hallita, mutta lapselle kehittyviin selviytymiskeinoihin voi vaikuttaa.
Tweettaa
Kasvatuksella voidaan vahvasti vaikuttaa siihen, miten syntymälahjaksi saadut taipumukset ilmenevät.
Tweettaa
Vahvista lasta -kirja kuvaa, miten pienillä arjen valinnoilla lasta voi tukea kasvamaan omilla jaloillaan seisovaksi tekijäksi, joka harjaantuu vaalimaan hyvinvointiaan.
Tweettaa

Lainaukset

Itsesäätelyä tukee kasvatustyyli, jossa myönteiset tunteet hallitsevat ja lapsi saa positiivista palautetta.
kirjan kirjoittaja, sosiaalipsykologi (VTM) Kati Kärkkäinen
Kun lapsi oppii säätelemään omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintaansa tilanteeseen sopivasti, sujuvat myös sosiaaliset suhteet.
Kati Kärkkäinen