Teini tahtoo seksiä – näkökulmia seksistä puhumiseen nuoren kanssa

Report this content

Miten ilmaisen kiinnostukseni? Kuinka saan seksikokemuksia? Tulisinko ulos kaapista? Nuori kaipaa konkreettista tietoa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä kysymyksistä. Aikuisen tehtävänä on tukea nuorta olemaan oma itsensä, kertoa turvarajoista ja pelisäännöistä oikeassa ja virtuaalimaailmassa sekä ymmärtää seksuaalisuuden monimuotoisuutta. Koulun Terveyskirjaston seksuaalisuutta käsittelevä aineisto antaa välineitä ja sanoja seksistä puhumiseen nuoren kanssa sekä tarjoaa tietoa nuoren seksuaalisuuden kehityksestä.

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisenä olemista. On tärkeää, että nuoret oppivat taitoja, joiden avulla he voivat itse päättää seksuaalisuudestaan ja suhteistaan eri kehitysvaiheissa. Koulun Terveyskirjasto sisältää opetusmateriaalia, tiivistelmiä sekä asiantuntijoiden ja nuorten itsensä laatimia videoita mm. seurustelusta, parisuhteen pelisäännöistä, seksuaalisuuden portaista ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta. Kaikille avointa, maksutonta Koulun terveyskirjastoa voivat hyödyntää kasvatusalan ammattilaisten lisäksi myös vanhemmat ja nuoret itse.

-  Koulun terveyskirjastosta saan tukea työhöni. On turvallista ohjata oppilaat itsenäiseen työskentelyyn luotettavan ja riippumattoman aineiston pariin. Nuorille Google ja Wikipedia ovat tutut tietolähteet, mutta Koulun terveyskirjastoon ohjaamalla voin opettaa samalla lähdekriittisyyttä. Kaupallisia sivustoja on kosolti tarjolla, mutta en koe mielekkääksi ohjata oppilaita mainonnan ääreen,” sanoo Espoon Ruusutorpan koulussa työskentelevä terveystiedon ja liikunnan opettaja Essi Lautala.

Seksologian asiantuntija Tarja Santalahti on laatinut kasvattajille seksuaalisuutta ja terveyttä käsittelevän kattavan viisiosaisen kokonaisuuden. Materiaali sopii opetukseen ja se sisältää myös asiantuntijan näkemyksiä seksuaalikasvatuksesta erilaisissa tilanteissa koulussa ja kotona.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen tärkeää

Koulun terveyskirjaston Seurustelun pelisäännöt -aineiston avulla voi keskustella nuoren kanssa hyvän seurustelusuhteen tunnusmerkeistä.  Hyvä seurustelusuhde on tasa-arvoinen ja tasapainoinen. On tärkeää, että kumpikin osapuoli kokee turvallisuutta ja voi vapaasti ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. Nuoren hyvät ystävyyssuhteet toimivat turvaverkkona ja suojaavat alistavilta ihmissuhteilta. Seurustelun pelisääntöihin kuuluu mahdollisuus säilyttää ystävyyssuhteet. Rajoittava mustasukkaisuus ei kuuluu hyvään seurustelusuhteeseen.

-  Nuori tarvitsee taitoa ymmärtää ja tulkita sosiaalisia tilanteita sekä kykyä toimia omien ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi muita loukkaamatta. Hyvät sosiaaliset taidot liittyvät kykyyn ilmaista tunteensa tilanteeseen sopivalla tavalla. Parisuhteessa ei voi sanella, millainen toisen pitää olla tai mitä hänen pitää tuntea. Kunnioittava suhtautuminen toisiin opitaan kotona, sanoo Santalahti.

Seurustelu on erilaista eri ikäkausina ja jokainen kulkee seksuaalisuuden kehityksen portaita eri tavalla myös seurusteluun liittyvissä asioissa. Koulun terveyskirjastosta löytyvä seksuaalisuuden portaat -malli (E. Korteniemi-Poikela ja R. Cacciatore) auttaa aikuista ymmärtämään nuoren psykoseksuaalista kehitystä ja antaa välineitä nuoren tukemiseen.  Mallin avulla nuori saa keinoja kehittää omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan sekä ymmärrystä itsensä suojaamisesta. Seksuaalisuuden portailla eteneminen on yksilöllistä.

Tue nuorta olemaan oma itsensä

Lapsella ja nuorella on oikeus kasvaa oman identiteettinsä mukaiseen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Nuori ei voi valita seksuaalista suuntautumistaan eikä sukupuoltaan. Koulun terveyskirjaston seksuaalisuuden monimuotoisuutta käsittelevät aineistot auttavat aikuista ja nuorta ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta. Kehitykseen kuuluu erilaisia vaiheita, joista osa voi olla ohimeneviä tai persoonaan liittyviä piirteitä. Turvallinen kokemusten jakaminen aikuisen kanssa auttaa nuorta jäsentämään kokemustaan. Aikuisen tehtävänä on tukea nuoren tunnevuorovaikutustaitojen harjoittelua. Nuorelle on tärkeää voida ilmaista itseään sellaisena kuin hän on. Pelko torjutuksi tulemisesta saattaa estää asiasta puhumisen kokonaan. Salaisuuden kantaminen aiheuttaa pahimmillaan eristäytymistä, masennusta ja vaikeuksia koulussa.

Kustannus Oy Duodecimin tuottama Koulun terveyskirjasto tukee nuorten terveys- ja elämäntaitojen oppimista. Lähtökohtana on avoin ja nuorta arvostava kohtaaminen eri aiheiden tiimoilta. Sisältö tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutusta yli oppiainerajojen ja se on tarkoitettu 13–19-vuotiaiden nuorten kanssa käytettäväksi. Palvelu on avattu vapaaseen käyttöön lukuvuosiksi 2017–2020.

Tutustu Koulun terveyskirjaston sisältöihin:

Koulun terveyskirjasto

Seurustelun pelisäännöt

Seksuaalisuuden portaat

Opettajan opas – nuorten seksuaalisuus ja seksuaaliterveys

Opettaja Essi Lautalan kokemuksia Koulun terveyskirjastosta

Poikien puhelimen asiantuntija Anders Huldenin blogi "Opitaan lähestymistaitoja"

 

Lisätietoja:

seksologian asiantuntija Tarja Santalahti, Väestöliitto, p. 040 172 9608 tarja.santalahti@vaestoliitto.fi

päätoimittaja Katja Aktan-Collan, Koulun terveyskirjasto, Kustannus Oy Duodecim, p. 050 592 4829, katja.aktan-collan@duodecim.fi

opettaja Essi Lautala, Ruusutorpan koulu, p. 040 911 7834, essi.lautala@espoo.fi

viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen lääkäriseura Duodecim, p. 040 756 7134, outi.romero@duodecim.fi

Pikafaktat

Koulun Terveyskirjasto sisältää opetusmateriaalia, tiivistelmiä sekä asiantuntijoiden ja nuorten itsensä laatimia videoita mm. seurustelusta, parisuhteen pelisäännöistä, seksuaalisuuden portaista ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta.
Tweettaa
Kustannus Oy Duodecimin tuottama Koulun terveyskirjasto tukee nuorten terveys- ja elämäntaitojen oppimista. Lähtökohtana on avoin ja nuorta arvostava kohtaaminen eri aiheiden tiimoilta. Sisältö tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutusta yli oppiainerajojen ja se on tarkoitettu 13–19-vuotiaiden nuorten kanssa käytettäväksi. Palvelu on avattu vapaaseen käyttöön lukuvuosiksi 2017–2020.
Tweettaa

Lainaukset

Koulun terveyskirjastosta saan tukea työhöni. On turvallista ohjata oppilaat itsenäiseen työskentelyyn luotettavan ja riippumattoman aineiston pariin. Nuorille Google ja Wikipedia ovat tutut tietolähteet, mutta Koulun terveyskirjastoon ohjaamalla voin opettaa samalla lähdekriittisyyttä. Kaupallisia sivustoja on kosolti tarjolla, mutta en koe mielekkääksi ohjata oppilaita mainonnan ääreen.
Espoon Ruusutorpan koulussa työskentelevä terveystiedon ja liikunnan opettaja Essi Lautala
Nuori tarvitsee taitoa ymmärtää ja tulkita sosiaalisia tilanteita sekä kykyä toimia omien ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi muita loukkaamatta. Hyvät sosiaaliset taidot liittyvät kykyyn ilmaista tunteensa tilanteeseen sopivalla tavalla. Parisuhteessa ei voi sanella, millainen toisen pitää olla tai mitä hänen pitää tuntea. Kunnioittava suhtautuminen toisiin opitaan kotona.
Seksologian asiantuntija Tarja Santalahti