Eroon masennuksesta ja paniikkihäiriöstä uutuuskirjojen itsehoito-ohjelmilla

Yksi keskeisimmistä psyykkisten sairauksien hoitoon liittyvistä haasteista on se, että terapiaa tai muuta apua ei riitä läheskään kaikille.  Suuri osa avuntarvitsijoista ei edes etsi hoitoa, ja etsijöistäkin harva saa tarvitsemaansa ammattimaista apua. Uutuuskirjat Irti masennuksesta ja Irti paniikista tarjoavat lukijalle mahdollisuuden ratkaista itse lieviä ja keskivaikeita psyykkisiä ongelmia itsehoito-ohjelman avulla. Kirjat helpottavat oireisiin tarttumista ajoissa ja siten edistävät tavoitteellista itsensä kuntouttamista.

– Kirjojen avulla voi yrittää itse hoitaa lieviä oireita ja estää niiden pahenemisen vakavammiksi. Niistä saa tietoa ja ohjeita, joiden avulla voi itse vaikuttaa omaan sairauteensa. Kirjat eivät korvaa psykoterapiaa, jota tarvitaan silloin, kun häiriö on kehittynyt jo selvästi haittaavaksi tai kun henkilöllä on laaja-alaisempia ongelmia kuin pelkästään mielialan lievä lasku tai lievät paniikkituntemukset, yksi kirjan kirjoittajista, PsL, VET kouluttajapsykoterapeutti Jan-Henry Stenberg kertoo.

Harjoitteiden avulla eroon masennuksesta ja paniikkihäiriöstä

Molemmat kirjat esittelevät kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvat itsehoito-ohjelmat, joiden avulla on mahdollista voittaa masennus ja paniikkihäiriö. Kirjat sisältävät paljon luotettavaa ja tutkittua tietoa masennuksesta ja paniikkihäiriöstä sekä niiden hoidosta. Helppokäyttöisten itsehoito-ohjelmien sisältämät harjoitukset ja tehtävät kehittävät ongelmanratkaisu- ja sosiaalisia taitoja, opastavat terveellisissä elämäntavoissa, auttavat rentoutumaan sekä pohtimaan omaan elämään ja pelkoihin vaikuttavia tekijöitä. Harjoitukset antavat lukijalle konkreettisia keinoja masennuksen ja paniikkihäiriön hallintaan ja niistä vapautumiseen.

– Itsehoito-ohjelmien avulla pyritään oppimaan pois epätoivotuista ja oireita tuottavista toimintamalleista ja oppimaan tilalle uusia, rakentavampia kokemisen ja toiminnan tapoja. Ohjelmien sisältämien harjoitteiden avulla lukija oppii tunnistamaan ja muokkaamaan omia oireitaan, ajatuksiaan, tunteitaan ja omaa toimintaansa. Harjoitteiden tekeminen on hyödyllistä, sillä oppiminen ja omien toimintamallien muuttaminen syvemmin vaatii aina aikaa ja työstä, Stenberg kuvailee.

Aktiivinen kuntoutus tärkeää

Kustannus Oy Duodecim kustantamat kirjat on laadittu yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Kirjat pohjautuvat HUS:ssa kehitettyihin verkkoterapioihin, jotka tarjoavat etähoitoa mielenterveyden häiriöihin. HUS on kehittänyt kansalaisten käyttöön www.mielenterveystalo.fi-palvelusivuston, joka kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen ja tarvittavan avun saamiseen. Mielenterveystalo.fi-palvelun kautta voi kirjautua myös verkkoterapioihin lääkärin lähetteellä. Verkkoterapiat on tarkoitettu pääsääntöisesti lievistä tai keskivaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsiville.

– Itsehoito-ohjelmia ja verkkoterapioita on ryhdytty kehittämään, sillä yhä useampi haluaa itse tehdä jotain psyykkisen terveytensä ja hyvinvointinsa eteen. Nykyään terveydenhuollossa on oivallettu aktiivisen kuntoutuksen merkitys ja se, että aktiivinen sairautta vastaan työskentely voi vähentää merkittävästi sairauden kehittymistä vakavammaksi. Verkkoterapioiden ja erilaisten itsehoito-ohjelmien avulla voidaan aikaistaa hoidon ja sen tarpeen kohtaamista, Stenberg kertoo.

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Lisätiedot:

myyntipäällikkö Tiina Saarnimo, Kustannus Oy Duodecim, 0400 254 275, tiina.saarnimo@duodecim.fi
PsL, VET kouluttajapsykoterapeutti Jan-Henry Stenberg, 050 427 0656, jan-henry.stenberg@hus.fi

Irti masennuksesta
Jan-Henry Stenberg, Salla Saiho, Satu Pihlaja, Helena Service, Matti Holi & Grigori Joffe
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2013
ISBN 978-951-656-471-8

Irti paniikista
Jan-Henry Stenberg, Salla Saiho, Satu Pihlaja, Helena Service, Grigori Joffe & Matti Holi
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2013
ISBN 978-951-656-473-2

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia