Irti murehtimisesta – uusi itsehoito-opas

Noin joka kahdeskymmenes suomalainen kärsii elämänsä aikana yleistyneestä ahdistuneisuudesta, jossa esiintyy korostunutta jännitteisyyttä, huolestuneisuutta ja pelokkuutta suhteessa arkipäiväisiin asioihin. Irti murehtimisesta -kirja tarjoaa apua alitunnistettuun häiriöön, johon on aiemmin ollut huonosti hoitoa saatavilla. Kirjassa on kattavasti tietoa ahdistuneisuushäiriöstä sekä harjoituksia, jotka auttavat muokkaamaan ajatus- ja käyttäytymismalleja.

– Jos kärsit usein hermostuneisuudesta ja ahdistuneisuudesta ja sinun on vaikea olla huolehtimatta koko ajan asioista, vaikeuksia rentoutua tai tunnet olosi niin levottomaksi, että on hankalaa olla tekemättä jotain, saattaa kysymyksessä olla yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Tyypillisiä oireita ovat myös taipumus harmistua tai ärsyyntyä helposti sekä pelko, että jotain kauheaa saattaa tapahtua. Tällaiseen liialliseen murehtimiseen kirja tarjoaa konkreettista apua, sanoo FT, PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti Jan-Henry Stenberg, joka on yksi kirjan kirjoittajista.

Stenbergin ja psykologi Helena Servicen, psykologi, psykoterapeutti Salla Saihon, PsL, erikoispsykologi, psykoterapeutti Satu Pihlajan, psykologi Eero-Matti Koiviston, psykiatrian dosentti Matti Holin ja psykiatrian dosentti Grigori Joffen kirjoittama teos tarjoaa tietoa yleistyneestä ahdistuksesta ja häiriöön vaikuttavista tekijöistä. Kirjassa on myös harjoituksia, jotka auttavat tunnistamaan toiminnan ja ajatusten vaikutuksen tunteisiin ja mielialoihin sekä huomaamaan, miten esimerkiksi tilanteiden välttely voi ylläpitää ja jopa pahentaa oireita.

Kirjan hoito-ohjelma perustuu kognitiiviseen ja käyttäytymisterapeuttiseen tietoon, jonka mukaan ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto yleistyneeseen ahdistuneisuuteen.

– Kirjan hoito-ohjelmasta saa parhaimman hyödyn kun jaksaa tehdä sen loppuun saakka. Luvut kannattaa käydä läpi noin viikon välein ja koko itsehoito-ohjelma suorittaa 2–4 kuukauden sisällä, vaikka olo kohentuisikin tai harjoitusten tekeminen tuntuisi työläältä.

Tarvittaessa Irti murehtimisesta -teosta täydentää yleistyneen ahdistuneisuuden nettiterapia, joka on kehitetty HUS:n Mielenterveystalossa. Nettiterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Lisätietoja nettiterapiasta löytyy osoitteesta www.nettiterapiat.fi.

Irti murehtimisesta
Jan-Henry Stenberg, Helena Service, Salla Saiho, Satu Pihlaja, Eero-Matti Koivisto, Matti Holi, Grigori Joffe
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2015
ISBN 978-951-656-474-9

Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja:
FT, PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (VET) Jan-Henry Stenberg, p. 050 427 0656, jan-henry.stenberg@hus.fi

viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle