Kaikki potilasturvallisuudesta yksissä kansissa

Potilasturvallisuus on laadukkaan terveydenhuollon ydinasioita. Vaikka Suomessa on julkaistu lukuisia aihetta käsitteleviä raportteja ja ohjeistuksia sekä järjestetty kongresseja, ei monellakaan terveydenhuollon toimijalla ole kattavaa kokonaiskuvaa potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista. Uutuuskirja kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen oleellisen lakisääteisen, ohjeistetun ja tutkitun tiedon aiheesta.

Terveydenhoito parantaa, mutta se voi aiheuttaa myös haittaa potilaalle. Hyvä kliininen osaaminen on potilasturvallisuuden perusta, mutta ei yksinään riitä. Potilasturvallisuustaitojen omaksuminen edellyttää erillistä perehtymistä aiheeseen. Dosentti Leena Maija Aaltosen ja professori Per Rosenbergin toimittamassa Potilasturvallisuuden perusteet -kirjassa esitellään potilasturvallisuuden keskeiset periaatteet sekä tärkeimmät parannuskeinot.

Uutuuskirja sisältää opettavaisia tapausselostuksia, ajankohtaisia tilastoja ja analyysejä sekä arvioita lähivuosien kehitysnäkymistä ja -ennusteista. Kirjassa korostetaan syyllistämättömyyden periaatetta vaaratilanteiden raportoinnissa sekä moniammatillisen koulutuksen ja yhteisharjoittelun tarvetta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Teos on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat tuntea ja oppia keskeiset potilasturvallisuuteen liittyvät kliiniset ja lainsäädännölliset seikat.

Kustannus Oy Duodecimilla on iloa kutsua Teidät tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan Leena Maija Aaltosen ja Per Rosenbergin toimittama Potilasturvallisuuden perusteet -kirja

keskiviikkona 9.1.2013 klo 8.30

Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, huone 203, 2. krs., Eteläinen sisäänkäynti

ohjelma:
Turvallinen sairaala
johtajaylilääkäri Ermo Haavisto, Carea

Tarkistuslistat – hyviä tuloksia vähällä vaivalla
dosentti Karin Blomgren, HUS

Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu.

Ilmoittautumiset 4.1. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

 

Lisätietoja:

Dosentti Leena-Maija Aaltonen, HUS, p. 050 427 1493, leena-maija.aaltonen@hus.fi
Professori Per Rosenberg, HUS, p. 050 492 3372, per.rosenberg@hus.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa