Kaksisuuntainen mielialahäiriö hallintaan uutuuskirjan ohjeiden avulla

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikaissairaus, jossa mieliala ja jaksaminen vaihtelevat tavanomaista voimakkaammin. Se koskettaa sairastuneen lisäksi koko hänen lähipiiriään. Uutuuskirja Kaksisuuntainen mielialahäiriö - opas sairastuneille ja heidän läheisilleen kertoo kaksisuuntaisen mielialahäiriön eri muodoista ja siitä, miten mielialaoireiden kanssa voi oppia elämään. 

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä masennus ja mania voivat vaihdella. Masennusjaksossa korostuu tuskaisen lamaantunut olo. Masennustilassa oleva kärsii mielialan laskusta sekä tarmon ja toimeliaisuuden puutteesta. Mania puolestaan voi kokemuksena olla voimakkaan positiivinen, aistivoimainen, jopa ekstaattinen. Manian kokenut voi jäädä kaipaamaan tätä olotilaa. Moni kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava jättääkin lääkityksensä päästäkseen takaisin maniaan.

– Sairausjakson ollessa päällä ihminen ei ole oma itsensä, hän saattaa sanoa ja tehdä asioita, joita hän ei normaalisti tekisi. Läheiset voivat kokea muutoksen pelottavana ja ahdistavana. Usein sairastunut itse ei näe toiminnassaan mitään outoa, vaikka läheiset ihmiset kokevat hänen muuttuneen, kertoo yksi kirjan kirjoittajista LL, psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, perheterapeutti Minna Sadeniemi.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö -kirja on tarkoitettu perusteokseksi jokaiselle kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalle ja tämän omaisille. Se on ensimmäinen kattava suomenkielinen kyseistä sairautta käsittelevä opas. Kirjaan on koottu kaikki oleellinen ja ajantasainen tieto, jota tämän sairauden kanssa elettäessä tarvitaan. Kirjassa käsitellään mm. mitä kaksisuuntainen mielialahäiriö on, miten oireita voi hallita, miten läheiset voivat tukea sairastunutta ja mistä suomalaisessa hoitojärjestelmässä saa apua sairauden eri vaiheissa.

Sairaus koskettaa koko lähipiiriä

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnosoiminen on vaativaa ja diagnoosin saaminen voi viivästyä usein vuosia. Diagnoosin saaminen lopulta on usein kriisi sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Joskus voi olla helpotuskin, kun vuosia jatkunut oireilu saa nimen. Oikeanlaisella lääkityksellä ja elämäntavoilla voi sairaudesta huolimatta elää hyvää elämää, ja sairastunut itse ja hänen läheisensä voivat tehdä paljon sairauden saamiseksi hallintaan. Sairauden hallinta onnistuu parhaiten, kun sairastunut tuntee oman sairautensa, on riittävän varma diagnoosistaan ja hyväksyy sairautensa pysyvyyden, jotta hän motivoituu käyttämään päivittäistä lääkitystä.

– Kirja on suunnattu niin sairastuneille kuin heidän läheisillekin, sillä kaksisuuntainen mielialahäiriö koskettaa koko sairastuneen lähipiiriä. Toisaalta tiedetään myös, että perheen tunneilmapiiri ja se, miten läheiset suhtautuvat sairastuneeseen, vaikuttavat kaksisuuntaisen mielialahäiriön kulkuun, kertoo  Sadeniemi.

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Lisätiedot:

LL, psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, perheterapeutti Minna Sadeniemi, p. 050 3368 414, minsade@hotmail.com
psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Kirsi Jänkälä, p. 050 3021 691, kirsi.jankala@fimnet.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Kaksisuuntainen mielialahäiriö - opas sairastuneille ja heidän läheisilleen
Minna Sadeniemi, Juhani Aer, Kirsi Jänkälä, Marko Sorvaniemi & Jan-Henry Stenberg
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2013
ISBN 978-951-656-434-3

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle