Käypä hoito -suositus: Raskauden aikaisia sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä tärkeää seurata ja hoitaa

Äidin raskaudenaikaiset kohonneet sokeriarvot viestivät lisääntyneestä riskistä raskauden ja synnytyksen ongelmiin sekä äidin kohonneesta riskistä sairastua diabetekseen. Äiti voi pienentää raskausdiabeteksen riskiä elintapamuutoksin: laihduttamalla normaalipainoon, liikkumalla ja syömällä terveellisesti. Tarvittaessa turvaudutaan lääkehoitoon. Raskausdiabeteksen vuoksi lääkehoidetun äidin synnytyksen turvallisin paikka on diabeetikoiden hoitoon perehtynyt synnytyssairaala, jossa vastasyntyneen mahdollisiin ongelmiin pystytään vastaamaan.

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan äidin poikkeavaa glukoosi- eli sokeriaineenvaihduntaa, joka todetaan ensimmäisen kerran raskauden aikana. Yleensä tauti liittyy lihavuuteen ja sukurasitteeseen. Poikkeava glukoosirasituksen tulos on lihavuuden yleistymisen myötä lisääntymässä ja se todettiin vuonna 2011 noin 13 prosentilla suomalaisista synnyttäjistä. 

Miksi raskausdiabetekseen on suhtauduttava vakavasti?

Äidin raskausdiabeteksen vaikeus, lihavuus ja suuri raskaudenaikainen painonnousu lisäävät vauvan riskiä syntyä suuripainoisena (makrosomia). Makrosomia ja äidin huono sokeritasapaino (hyperglykemia) lisäävät sikiön synnytykseen liittyviä riskejä ja vastasyntyneen matalan verensokerin (hypoglykemian) riskiä. Ensimmäisen syötön tulisi tapahtua ensimmäisen elintunnin aikana ja syöttöjen tulisi jatkua kahden tunnin välein.

Äidillä, jonka sokeriarvot nousevat merkittävästi raskauden aikana, on suurentunut riski sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen.

Äidin raskausdiabetes, erityisesti sen liittyessä äidin ylipainoon, lisää lapsen myöhempää liikapainon, sokeriaineenvaihdunnan häiriön ja metabolisen oireyhtymän riskiä.

Ravitsemushoito, liikunta ja lääkkeet

Ravitsemushoito on äidin raskausdiabeteksen hoidon kulmakivi. Raskausdiabetekseen sairastuneen äidin on erityisen tärkeää noudattaa yleisiä raskausajan ja diabeteksen ravitsemussuosituksia. Turhan energian kertymistä kannattaa välttää ja liikkua vointinsa mukaan, sillä liikunta vaikuttaa edullisesti glukoositasapainoon. Työryhmä suosittelee, että ylipainoiset äidit, joilla on todettu raskausdiabetes, pyrkisivät ehkäisemään painon nousua diagnoosin jälkeen.

Kun raskausdiabetesdiagnoosi on tehty, neuvolassa opetetaan äidille verensokeriarvojen oma- eli kotiseuranta. Veren glukoosipitoisuuden tavoitearvot omaseurannassa ovat ennen aamiaista ja muita aterioita alle 5.5 mmol/l ja tunnin kuluttua ateriasta alle 7.8 mmol/l. Lääkehoitoa tarvitaan, mikäli ravitsemushoito ei riitä pitämään sokeriarvoja kunnossa. Jos edellä esitetyt tavoitearvot ylittyvät, aloitetaan lääkehoito. Ensisijaisesti käytetään insuliinia, erityistapauksissa insuliinin ja metformiinin yhdistelmää. Insuliinihoito aloitetaan synnytyssairaalassa ja sitä jatketaan synnytykseen saakka.

Synnytyksen erityispiirteitä

Äidin, jolla raskausdiabetesta on hoidettu lääkkein, synnytyspaikka on diabeetikoiden hoitoon perehtyneessä synnytyssairaalassa, jossa on valmius vastasyntyneen tehostettuun seurantaan ja hoitoon. Lääkehoitoa saaneiden äitien synnytyksen käynnistämistä tulee harkita 38. raskausviikon täytyttyä ja viimeistään laskettuun aikaan mennessä. Keisarileikkausta suositellaan, jos sikiön painoksi arvioidaan yli 4 500 g.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Diabetesliiton lääkärineuvoston ja ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä on päivittänyt vuonna 2008 laaditun raskausdiabeteksen Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus on luettavissa Internetissä, osoitteessa www.kaypahoito.fi

Lisätietoja:
Puheenjohtaja: Risto Kaaja, LKT, professori, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys; Turun yliopisto ja Satakunnan keskussairaala; puh. 044 707 9716, sposti: etunimi.sukunimi (at) utu.fi

Työryhmän jäsenet:

Heidi Alenius, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkäri-toimittaja; Lempäälän terveyskeskus ja Kustannus Oy Duodecimin Lääkärin tietokannat; sposti: etunimi.sukunimi (at) duodecim.fi
Tarja Kinnunen, FT, ETM, yliopistonlehtori; Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö; sposti: Tarja.I.Kinnunen (at) uta.fi
Jorma Komulainen, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys, Käypä hoito -päätoimittaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; puh. 050 591 2526, sposti: etunimi.sukunimi (at) duodecim.fi
Nina Peränen, TtM, kätilö; Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö; sposti: etunimi.sukunimi (at) ksshp.fi
Tapani Rönnemaa, LKT, professori, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys; Turun yliopisto ja Tyksin sisätautien klinikka; sposti: etunimi.sukunimi (at) tyks.fi
Jouko Saramies, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, hallinnon pätevyys, ylilääkäri; Savitaipaleen terveyskeskus; sposti: etunimi.sukunimi (at) eksote.fi
Hanna Soukka, LT, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi; Tyksin lasten ja nuorten klinikka; sposti: etunimi.sukunimi (at) tyks.fi.
Kari Teramo, LKT, professori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi, senioritutkija; HYKS:n naistenklinikka; sposti: etunimi.sukunimi (at) hus.fi
Piia Vuorela, LT, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja HUS Porvoon sairaala, Käypä hoito -toimittaja; sposti: etunimi.sukunimi (at) duodecim.fi
Marja Vääräsmäki, LT, dosentti, synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri, perinatologi; OYS:n synnytys- ja naistenklinikka; sposti: etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa