Kevään kirjauutuuksia Duodecimilta

Duodecimin kirjakevät antaa välineitä itsensä auttamiseen. Apua löytyy sekä parisuhteen ongelmiin että murehtimiseen, pakko-oireiseen häiriöön ja rahapeliriippuvuuteen. Alkuvuodesta ilmestyy myös kattava teos muistisairauksista, diabeteksesta ja lihavuudesta. Luvassa on myös oppikirjoja ammattilaisille.

Alla voit tutustua kevään kirjauutuuksiin!

Lisätiedot:

viestintäpäällikkö Outi Romero, outi.romero@duodecim.fi, p. 040 7567 134

Arvostelukappalepyynnöt:

kirjat@duodecim.fi

Diabetes

Pirjo Ilanne-Parikka, Tapani Rönnemaa, Marja-Terttu Saha, Timo Sane (toim.)

Kirja auttaa diabetesta sairastavaa omaksumaan hoidossa tarvittavat tiedot ja taidot.
Ammattilaisille kirja on tärkeä hoidon ja hoidon ohjauksen tietopaketti.
Diabetes-kirjan
8. painoksessa sisältö on tarkistettu kauttaaltaan uusimpien suositusten mukaiseksi.

Ilmestyy 1/2015
Hyvä hoito -sarja
8., uudistettu painos 2015
ISBN 978-951-656-438-1
KL 59.53
nid., n. 550 s.
Kustantajan suositushinta 53 € (sis. alv 10 %)

Lihavuus

Kirsi Pietiläinen, Pertti Mustajoki, Patrik Borg (toim.)

Lihavuus-kirja käsittelee kattavasti ja käytännönläheisesti ylipainoisuuden hoitoa. Kirja toimii tiedon lähteenä ja hoidon monipuolisena tukimateriaalina ja työkaluna. Kirjassa korostuu potilaan omien voimavarojen käyttöön saaminen ja oman elämän asiantuntijuus.

Ilmestyy 1/2015
Hyvä hoito -sarja
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-374-2
KL 59.34
nid., n. 300 s.
Kustantajan suositushinta 49 € (sis. alv 10 %)

Irti murehtimisesta

Jan-Henry Stenberg, Helena Service, Salla Saiho, Satu Pihlaja, Eero-Matti Koivisto, Matti Holi, Grigori Joffe

Irti murehtimisesta -itsehoito-oppaan harjoitusten ja tehtävien avulla voi vapautua ahdistuksesta ja pitkäkestoisesta murehtimisesta, ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja vaikeutuvat. Opas pohjautuu HUS Mielenterveystalon nettiterapiaan, joka tarjoaa nopeasti saatavilla olevaa hoitoa lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin.

Ilmestyy 1/2015
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-474-9
KL 59.56
nid., n. 120 s.
Kustantajan suositushinta 22 € (sis. alv 10 %)

Terve suu

Helena Heikka, Anne Hiiri, Sisko Honkala, Helinä Keskinen, Tanja Ketola-Kinnula,
Kaarina Sirviö

Terve suu on käytännönläheinen opas suun terveydenhoitoon. Uudistetussa 2. painoksessa ajantasaisuus on tarkistettu kauttaaltaan.  Kirja on hyödyllinen kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä suun ja hampaiden ongelmista tietoa tarvitseville. Kirja soveltuu myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden peruskoulutukseen ja terveystiedon opetukseen.

Ilmestyy 3/2015
2., uudistettu painos 2015
ISBN 978-951-656-508-1
KL 59.9
nid., n. 360 s.
Kustantajan suositushinta 42 € (sis. alv 10 %)

Unentaidot – Löydä uni ilman lääkkeitä

Susan Pihl, Anna-Mari Aronen

UnentaidotLöydä uni ilman lääkkeitä sopii unettomuudesta kärsiville ja kaikille huonosti nukkuville itsehoitoon ja käytettäväksi terapian yhteydessä. Kirjan harjoituksilla voi muuttaa rutiineja ja rytmittää unta ja valvetta, lisäksi niillä on positiivinen vaikutus ahdistukseen ja masennukseen.

Ilmestyy 3/2015
Onni-sarja
3., uudistettu painos 2015
ISBN 978-951-656-511-1
KL 59.33
nid., 280 s.
Kustantajan suositushinta 32 € (sis. alv 10 %)

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä

Eliina Aro, Liisa Heinonen, Eija Ruuskanen

Väriä ja voimaa auttaa ruokaa ja syömistä koskevan tietotulvan keskellä. Kirja evästää lukijaa tekemään perusteltuja valintoja ja hahmottamaan, miten ruoka ja terveys ovat yhteydessä toisiinsa.

Ilmestyy 3/2015
3., uudistettu painos 2015
ISBN 978-951-656-520-3
KL 59.34
nid., 158 s.
Kustantajan suositushinta 24 € (sis. alv 10 %)

Kukoistava parisuhde – Rakkaussuhteen psykologia

Jouni Luukkala

Kirjassa piirtyy parisuhteen psykologinen kaari suhteen lähtökohdista, parin valinnasta ja toimivan suhteen rakentamisesta sen kukoistukseen ja kylmenemiseen. Tavoitteena on valottaa monipuolisesti parisuhteen eri vivahteita. Luvuittaiset yhteenvedot ja pohdintaosiot haastavat lukijan osallistumaan.

Ilmestyy 4/2015
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-521-0
KL 14.8, 59.562
nid., n. 250 s.
Kustantajan suositushinta 32 € (sis. alv 10 %)

Epilepsia

Reetta Kälviäinen, Mirja Järviseutu-Hulkkonen, Tapani Keränen, Heikki Rantala (toim.)

Kirja käsittelee kattavasti ja käytännönläheisesti epilepsian kokonaisvaltaista hoitoa ja epilepsiaa sairastavan elämää. Kirjan keskeisen osan muodostavat epilepsian hoidon periaatteita ja toteutusta, kuntoutumista sekä potilaan arkielämän selviytymistä käsittelevät artikkelit.

Ilmestyy  5/2015
Hyvä hoito -sarja
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-373-5
KL 59.55
nid., n. 400 s.
Kustantajan suositushinta 52 € (sis. alv 10 %)

Irti pakko-oireisesta häiriöstä

Jan-Henry Stenberg, Riitta Suvanto-Witikka, Eero-Matti Koivisto, Matti Holi, Grigori Joffe

Irti pakko-oireisesta häiriöstä -itsehoito-oppaan avulla voi oppia pääsemään eroon pakonomaisista ajatusmalleista tai pakkotoiminnoista. Opas pohjautuu HUS Mielenterveystalon kehittämään nettiterapiaan. Sen harjoitusten ja tehtävien avulla voi saada apua riittävän aikaisin, ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja vaikeutuvat.

Ilmestyy 5/2015
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-475-6
KL 59.56
nid., n. 150 s.
Kustantajan suositushinta 22 € (sis. alv 10 %)

Rahapeliriippuvuus

Hannu Alho, Pekka Heinälä, Kalervo Kiianmaa, Tuuli Lahti, Antti Murto (toim.)

Kirja käsittelee rahapeliongelmia ja niihin johtavia tekijöitä, siihen liittyviä haittoja, häiriön tunnistamista ja hoitoa sekä ehkäisemistä. Kirja on tarkoitettu rahapeliongelmasta kärsiville ja heidän läheisilleen sekä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Se sopii myös terveys- ja sosiaalialaa opiskeleville sekä em. alojen täydennyskoulutukseen.

Ilmestyy 5/2015
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-485-5
KL 59.561
nid., n. 200 s.
Kustantajan suositushinta 32 € (sis. alv 10 %)

Oppi- ja käsikirjat

Duodecimin oppi- ja käsikirjat tarjoavat lääketieteen erikoisalojen perustiedon tieteellisen luotettavasti ja hyvällä suomen kielellä. Teokset on suunnattu laajalle lukijakunnalle opiskelijoista alan erikoislääkäreihin. Ne sopivat myös kaikille muille terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille.

Veritaudit

Kimmo Porkka, Riitta Lassila, Kari Remes, Eeva-Riitta Savolainen (toim.)

Kauttaaltaan päivitetty Veritaudit käsittää johdatuksen hematologiaan, hematologiset laboratoriotutkimukset, anemiat ja muut sytopeniat, pahanlaatuiset veritaudit, hematopoieettisten kantasolujen siirrot ja verenvuoto- ja tukostaipumuksen, lastenhematologian erityispiirteitä ja tukihoidot.

Ilmestyy 1/2015
4., uudistettu painos 2015
ISBN 978-951-656-425-1
KL 59.534
sid., n. 800 s.
Kustantajan suositushinta 125 € (sis. alv 10 %)

Muistisairaudet

Timo Erkinjuntti, Anne Remes, Juha Rinne, Hilkka Soininen (toim.)

Väestön ikääntyessä muistisairaudet ovat kansanterveyden haaste. Niitä voidaan kuitenkin ehkäistä, tunnistaa varhain ja hoitaa. Muistisairaudet-kirja sisältää kuvaukset etenevistä muistisairauksista, tiedonkäsittelyn muutoksista muissa sairauksissa sekä taudinmäärityksen ja hoidon.

Ilmestyy 3/2015
2., uudistettu painos 2015
ISBN 978-951-656-486-2
KL 59.55
sid., n. 700 s.
Kustantajan suositushinta 115 € (sis. alv 10 %)

Kliinisen tutkimuksen etiikka

Tapani Keränen, Amos Pasternack (toim.)

Kliinisen tutkimuksen etiikka antaa ohjeita lääketieteen tutkijoille tutkimussuunnitelmien eettisyyden pohdintaan ja eettiselle toimikunnalle osoitettavan lausuntohakemuksen laadintaan. Opas auttaa myös eettisiä toimikuntia arvioimaan lausuntohakemuksina osoitettujen tutkimusten eettisyyttä.

Ilmestyy  4/2015
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-489-3
KL 59.01
nid., n. 200 s.
Kustantajan suositushinta 55 € (sis. alv 10 %)

Oppaat

Duodecimin oppaat ovat ammattilaisten käytännön työn ajantasaisia apuvälineitä. Lyhyistä luetelmamuotoisista artikkeleista tarvittavat tiedot on helppo ja nopea tarkistaa.

Suuronnettomuusopas

Maaret Castrén, Simo Ekman, Rami Ruuska ja Tom Silfvast (toim.)

Suuronnettomuusopas on kauttaaltaan uudistettu ja ajantasaistettu. Opas antaa perusteet varautua suuronnettomuuteen erityisesti terveydenhuollon näkökulmasta sekä kuvaa
viranomaisyhteistyön ja vapaaehtoistyön käytännön toiminnan.

Ilmestyy 1/2015
3., uudistettu painos 2014
ISBN 978-951-656-437-4
KL 59.23, 35.7
nid., n. 440 s.
Kustantajan suositushinta 54 € (sis. alv 10 %)

Akuuttihoito-opas

Markku Mäkijärvi, Veli-Pekka Harjola, Hannu Päivä, Juha Valli, Eija Vaula (toim.)

Akuuttihoito-opas on luotettava ja ajantasainen apu päivystystilanteisiin. Oppaan 18. painoksessa noin kolmannes oppaan artikkeleista on uusia tai merkittävästi uudistuneita. Erityistä huomiota on kiinnitetty oirelähtöiseen tarkasteluun sekä päivystystapausten toimintalinjojen hahmottumiseen.

Ilmestyy 3/2015
18., uudistettu painos 2015
ISBN 978-951-656-424-4
KL 59.23
nid., n. 750 s.
Kustantajan suositushinta 84 € (sis. alv 10 %)

Syöpälääkeopas

Erkki Elonen, Hanna Tolonen

Oppaassa esitellään n. 100 syövän hoidossa käytettyä lääkettä. Mukana ovat kaikki käytössä olevat syöpälääkkeet, paitsi hormonivalmisteet. Teoksessa kuvataan syöpälääkkeiden vaikutusmekanismit ja annostelu sekä haitta- ja yhteisvaikutukset. Teos on ilmestynyt aiemmin nimellä Solunsalpaajahoito-opas.

Ilmestyy 3/2015
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-466-4
KL 59.43
nid., n. 300 s.
Kustantajan suositushinta 62 € (sis. alv 10 %)

Päivystyskirurgian opas

Ari Leppäniemi, Jarkko Pajarinen, Eero Hirvensalo, Reijo Haapiainen (toim.)

Päivystyskirurgian opas kokoaa yhteen kirurgisen akuuttihoidon ohjeistuksen. Se on laadittu kirurgisia päivystyspotilaita hoitavien työn tueksi. 3., uudistettu painos on kauttaaltaan
tarkistettu ja sisältö on päivitetty uusimpien suositusten mukaiseksi.

Ilmestyy 3/2015
3., uudistettu painos
ISBN 978-951-656-436-7
KL 59.48
nid., n. 480 s.
Kustantajan suositushinta 75 € (sis. alv 10 %)

Lapsivuodeaika

Maila Deufel, Elisabet Montonen

Lapsivuodeaika-kirjassa kuvataan toimintamallit äidin ja vauvan tarkkailuun ja hoitoon synnytysosastolta synnytysvuodeosaston kautta kotiin ja neuvolaan. Kirjan on tarkoitettu lääkäreille, kätilöille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja lastenhoitajille sekä alan
opiskelijoille.

Ilmestyy 5/2015
1. painos 2015
ISBN 978-951-656-480-0
KL 59.60 €
nid., n. 300 s.
Kustantajan suositushinta 55 € (sis. alv 10 %)

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa