KUTSU: 11.2. Vanhuuskuolemaa käsittelevän konsensuslausuman tiedotustilaisuuteen

Mikä on vanhuuskuolema? Mitkä ovat kuolevan vanhuksen tarpeet ja oikeudet? Miten iäkkään ihmisen elämää ja kuolemaa arvostetaan? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan Duodecimin ja Suomen Akatemian järjestämässä vanhuuskuolemaa käsittelevässä konsensuskokouksessa ja sen pohjalta laadittavassa konsensuslausumassa.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestävät 3.–5.2. lääketieteeseen painottuvan konsensuskokouksen, jonka aiheena on vanhuuskuolema. Konsensuskokouksessa eri alojen asiantuntijoista koottu paneeli laatii kokouksessa pidettyjen alustusten ja yleisön esiin nostamien asioiden pohjalta konsensuslausuman, jossa vastataan ennakkoon esitettyihin konsensuskysymyksiin:

1. Mikä on vanhuuskuolema?

2. Mitä kuolemassa tapahtuu?

3. Mitkä ovat kuolevan vanhuksen tarpeet ja oikeudet?

4. Miten vanhuksen kuolinsyy on tutkittava?

5. Miten iäkkään ihmisen elämää ja kuolemaa arvostetaan?

6. Vanhuksen kuolintoive ja siihen vastaaminen.

Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat lämpimästi tervetulleiksi konsensuslausuman julkistustilaisuuteen

Tiistaina 11.2. klo 10 Duodecimin toimistolle, osoitteeseen 2. krs, Kalevankatu 11 A, Helsinki.

Lausuman esittelevät konsensuskokouksen paneelin puheenjohtaja, professori, ylilääkäri Tiina Saarto sekä konsensuskokouksen paneelin sihteerit apulaisylilääkäri Kaisa Halinen ja uutispäällikkö Jaana Ahlblad.

Pyydämme ilmoittautumaan lausuman julkistustilaisuuteen 6.2. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan myös konsensuskokousta Hanasaareen 3.–5.2. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä. Muistathan ilmoittautuessasi mainita olevasi toimittaja, jotta osallistumisesi on maksuton.

Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteen menetelmiä olemassa olevaan näyttöön perustuen. Konsensuskokous 2014 ottaa kantaa elämän loppumiseen pitkän iän jälkeen. Kokous on tavallaan jatkoa vuonna 2012 pidetylle Kohti parempaa vanhuutta -konsensuskokoukselle: pitkän ja hyvän vanhuuden päätepisteenä on toivottavasti mahdollisimman monilla hyvä kuolema. Kahden päivän aikana käsitellään vanhuuskuolemaa monesta eri näkökulmasta vanhuuskuoleman käsitteestä aina vanhuksen kuolintoiveeseen asti. Konsensuskokous on monitieteinen, ja sen luennoijiksi saadaan lukuisia eri alojen parhaita asiantuntijoita.

- konsensuspaneelin puheenjohtaja, professori, ylilääkäri Tiina Saarto, puh. 040 571 7538, tiina.saarto(at)hus.fi

- konsensuspaneelin sihteeri, apulaisylilääkäri Kaisa Halinen, kaisa.halinen(at)hel.fi

- konsensuspaneelin sihteeri, uutispäällikkö Jaana Ahlblad, jaana.ahlblad(atlaakarilehti.fi

- viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, puh. 09 6188 5218, outi.romero(at)duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle