Kutsu: Uusi Käypä hoito -suositus kokoaa yhteen tutkimustiedon kosteus- ja homevaurioiden terveysvaikutuksista

Kosteusvauriorakennukset ovat tärkeä ympäristö­terveydellinen ongelma Suomessa. Nyt julkaistavan Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on antaa lääkäreille tutkimusnäyttöön perustuvia työkaluja kosteusvauriosta oireilevan potilaan hoitoon.

Suosituksen laatinut työryhmä on uudessa Käypä hoito -suosituksessa arvioinut tutkimusnäytön vahvuutta kosteusvaurioiden ja eri sairauksien ja oireiden välisestä yhteydestä. Suosituksessa korostetaan, että potilaan oireiden hoito tulee aloittaa hoitosuositusten mukaisesti riippumatta siitä, voidaanko oireiden taustalla osoittaa olevan rakennuksen kosteusvaurio.

Rakennusten kosteusvauriot kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla tulee pyrkiä korjaamaan, todetaan Kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan Käypä hoito -suosituksessa. Korjaamalla merkittävät kosteusvauriot ja ehkäisemällä niiden synty voidaan vähentää hengitystieoireilua ja ylläpitää rakennuksen kuntoa. Kosteus- ja homevauriotilanteen ratkaiseminen vaatii moniammatillista yhteistyötä, jossa lääkärin tehtävänä on huolehtia potilaan hyvästä tutkimisesta ja hoidosta.

Tervetuloa kuulemaan lisää tämänhetkisestä tutkimustiedosta kosteusvaurioiden ja eri sairauksien välisestä yhteydestä tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan uusi Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus

tiistaina 27.9. klo 10.–11.00
Duodecim, Kaivokatu 10 A, 7. krs, Helsinki

Pyydämme huomioimaan, että tilaisuus järjestetään poikkeuksellisesti Kustannus Oy Duodecimin tiloissa. Rakennuksen sisäänkäynti on remontin takia osittain rakennustelineiden takana, pahoittelemme remontista aiheutuvaa haittaa! Käynti rappuun Kilroy Oy:n tarroilla merkitystä ovesta.

Ilmoittautumiset 22.9.2016 mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi


Ohjelma:

Tilaisuuden avaus
Käypä hoito -päätoimittaja, LT, dosentti Jorma Komulainen

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus
Työryhmän puheenjohtaja, LT, dosentti Jussi Karjalainen; Tays Allergiakeskus

Tutkimusnäyttö kosteusvauriorakennusten terveysvaikutuksista
LL (väit.), Jussi Lampi; Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus

Lääkärin rooli potilaan kohtaamisessa
LT, Kirsi Karvala, Työterveyslaitos

 

Lisätietoja:
                            

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5252, anu.koivusipila@duodecim.fi

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä on laatinut Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus on luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessa www.kaypahoito.fi

 

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Liitteet & linkit