KUTSU 1.10. Lääkkeitä vai psykoterapiaa? Depression Käypä hoito -suositus päivitetty

Depressio aiheuttaa huomattavaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä. Se on keskeinen kansanterveysongelma, jonka aiheuttamat kustannukset ovat mittavia. Päivitetty depression Käypä hoito -suositus ottaa kantaa depression diagnostiikkaan ja hoitomuotojen valintaan.
 
 

 

Arvioidaan, että noin viisi prosenttia suomalaisista kärsii masennustilasta. Vuonna 2013 masennuksen perusteella alkoi noin 24 100 sairauspäivärahakautta ja noin 2 200 osasairauspäivärahakautta. Uudelle masennusperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi noin 3 600 henkilöä. Kaikkiaan vuoden 2013 lopussa masennuksen vuoksi eläkkeellä oli noin 35 500 henkilöä. Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen tietojen mukaan vuonna 2013 masennusperusteiset eläkemenot olivat Suomessa 509 miljoonaa euroa ja sairauspäivärahakustannukset 108 miljoonaa euroa.

Masennustilojen tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka on tärkeää. Masennustilojen akuuttihoidossa keskeisimpiä spesifisiä hoitomuotoja ovat masennuslääkkeet ja vaikuttaviksi osoitetut psykoterapiat.

Depression Käypä hoito -suosituksen tuoreessa päivityksessä kerrotaan miten depressiota tulisi hoitaa. Suosituksella pyritään parantamaan depression diagnostiikkaa ja vaikeusasteen tunnistamista sekä helpottamaan oikeiden hoitomuotojen valintaa.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan päivitetty Depression Käypä hoito -suositus

Keskiviikkona 1.10. klo 10–11.30
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Kalevankatu 11 A, 2. krs, Helsinki

Ilmoittautumiset 29.9. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Ohjelma:
Depression Käypä hoito -suosituksen esittely
Lääkkeitä vai psykoterapiaa?
psykiatrian professori Erkki Isometsä, Helsingin yliopisto 

Vaikuttaviksi todetut psykoterapiat
Kenelle nettiterapia sopii?
PsT, kehittämispäällikkö Olavi Lindfors, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työterveyshuollon rooli depression hoidossa
Onnistunut työhönpaluu
LT, psykiatrian dosentti Teija Kivekäs, Työterveyslaitos

Depression hoito perusterveydenhuollossa
Case Juva
ylilääkäri Jarmo Lappalainen, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri


Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistyksen asettama työryhmä on päivittänyt vuonna 2004 laaditun ja vuonna 2009 ensimmäisen kerran päivitetyn Depression Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus on luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessa
www.kaypahoito.fi

Lisätietoja:
toimituspäällikkö Raija Sipilä, p.
050 3554 153, raija.sipila@duodecim.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa