KUTSU 12.8.: Vapaaksi viiltelystä itsehoito-oppaan avulla

Ensimmäinen suomeksi ilmestyvä itsehoito-opas viiltelystä ja sen hoidosta auttaa viiltelijää ja tämän läheisiä ymmärtämään viiltelyn syitä. Kirjan sisältämien konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten avulla lukijan on mahdollista muuttaa omaa käyttäytymistään ja irrottautua viiltelystä. Kirja soveltuu hyvin myös hoidon tueksi ja työkirjaksi hoitotyön ammattilaisille. 

Viiltely ilmiönä on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Keskimäärin joka kymmenes suomalainen nuori viiltelee, ja viiltely alkaa yhä nuorempana. Viiltely saattaa kehittyä riippuvuudeksi, joka jatkuu pitkälle aikuisikään.

Vapaaksi viiltelystä -kirjan harjoituksissa yhdistyvät dialektinen käyttäytymisterapia, skeematerapia ja traumaterapia. Kirja auttaa perehtymään oman viiltelyn syihin. Lukijaa ohjataan pohtimaan suhdettaan muihin ihmisiin ja omaan kehoonsa. Kirja tarjoaa konkreettisia neuvoja tunteiden ja yllykkeiden erottelemiseksi, kehon ja tunteiden viestien tulkitsemiseksi ja käyttäytymisen muuttamiseksi. Kirjasta saa apua myös viiltelyn lopettamisen jälkeiseen elämään ja retkahdusten hallintaan.

Kirjassa on oma osionsa myös viiltelijän perheenjäsenille ja läheisille. Se soveltuu lisäksi viiltelijöitä työssään kohtaaville hoitotyön ammattilaisille.

Katja Myllyviita on koulutukseltaan psykologi ja ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeutti. Hän on toiminut Hyvinkään sairaanhoitoalueella nuorisopsykiatriassa kliinisenä psykologina vuodesta 2006 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt päihdeongelmaisten nuorten parissa, perheneuvolassa sekä nuorten ammatinvalintapsykologina. Tällä hetkellä Myllyviita työskentelee sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalla että yksityisenä psykoterapeuttina. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt Kustannus Oy Duodecimin julkaisema kirja Peace! – selviytymisopas nuorten vanhemmille (2012).

Tervetuloa Kustannus Oy Duodecimin järjestämään tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan Katja Myllyviidan uutuuskirja Vapaaksi viiltelystä

tiistaina 12.8.2014 klo 10

Kalevankatu 11 A, 2. krs., Helsinki

Ilmoittautumiset 7.8. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Vapaaksi viiltelystä
Katja Myllyviita
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2014
EAN/tuotenumero: 9789516564879

Lisätietoja:

psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, p. 041 5075 796, katja.myllyviita@gmail.com
viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat: