KUTSU 6.10.: Kodin ulkopuolelle sijoittaminen vaikuttaa pysyvästi lapsen terveyteen – Uutuuskirja tukee vaikeassa tilanteessa

Miten kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi selviää uudessa tilanteessa? Kuinka hänet tulisi kohdata sosiaali- ja terveyshuollossa?  Pystyykö kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi muodostamaan turvallisia kiintymyssuhteita? LT, lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkkosen ja psykologi, psykoterapeutti Kaisa Tervonen-Arnkillin toimittamassa uutuuskirjassa Lapsi uusissa oloissa - Tietoa sijaishuollosta ja adoptiosta etsitään vastauksia näihin kysymyksiin.

Monet lapset varttuvat muiden kuin biologisten vanhempiensa hoidossa. Jotkut lapset adoptoidaan tai sijoitetaan perhehoitoon tai lastenkotiin muutaman kuukauden iässä, ja osa huostaan otetuista nuorista sijoitetaan vasta aikuisuuden kynnyksellä. Yhteistä heille on ainakin kiintymyssuhteen katkos.

Lapsi uusissa oloissa -kirjassa suomalaiset asiantuntijat valottavat lasten ja nuorten adoptioprosessiin ja sijoituksiin liittyviä käytännön kysymyksiä. Kirja tarjoaa ajankohtaista ja käytännön työhön sovellettavaa tietoa adoptio- ja sijaisvanhemmille, lastensuojelun työntekijöille ja kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä sijoitusten ja adoptioiden kanssa.

Tervetuloa Kustannus Oy Duodecimin järjestämään tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan Jari Sinkkosen ja Kaisa Tervonen-Arnkillin toimittama teos Lapsi uusissa oloissa - Tietoa sijaishuollosta ja adoptiosta

tiistaina 6.10.2015 klo 10
Kalevankatu 11 A, 2. krs., Helsinki

Ilmoittautumiset 1.10. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Tietoa tekijöistä

Jari Sinkkonen on lääketieteen tohtori, Turun yliopiston lastenpsykiatrian dosentti ja lasten- ja nuorisopsykoterapeutti. Hän työskentelee terapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Hän on kirjoittanut useita kirjoja lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Kaisa Tervonen-Arnkil on psykologi, psykoterapeutti (ET) ja työnohjaaja. Kaisa työskentelee kehittämispäällikkönä Pelastakaa Lapset ry:n keskustoimistossa ja on työssään keskittynyt lastensuojeluun, adoptiotyön sekä asiantuntija- ja terapiapalvelujen kehittämiseen. 

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Anna Kojo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 050 3266 773, anna.kojo@duodecim.fi

Lapsi uusissa oloissa - Tietoa sijaishuollosta ja adoptiosta
Jari Sinkkonen, Kaisa Tervonen-Arnkil (toim.)
1. painos 2015, n. 250 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-499-2
Kustantajan suositushinta 34,00 eur

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa