Lääke- ja huumeriippuvuus on sairaus – uutuuskirja esittelee hoidon mahdollisuudet

Huumeriippuvuus on aivosairaus, jonka hoidossa terveydenhuollon ammattilaisilla on keskeinen rooli. Huumeidenkäyttäjiä hoitamalla voidaan pelastaa henkiä ja parantaa paitsi potilaan, myös lähipiirin elämänlaatua. Uutuuskirja Huume- ja lääkeriippuvuudet käsittelee riippuvuuksia sekä hoidollisesta että sosiaalisesta näkökulmasta.

Tieteellisen tiedon lisääntyminen huumeriippuvuuden mekanismeista on johtanut huumeriippuvuuden mieltämiseen aivosairaudeksi, hoitojen kehittämiseen ja terveydenhuollon aktivoitumiseen huumeriippuvuuden hoidossa. Hoitolinjaukset ovat edellyttäneet laajaa eettistä keskustelua ja asenteiden muuttamista. Tästä esimerkkeinä ovat opiaattiriippuvaisten korvaushoidot sekä haittoja vähentävät toimet, kuten puhtaiden ruiskujen ja neulojen jakaminen käyttäjille.

Kirjassa tarkastellaan huumeidenkäyttäjän kohtaamista, riippuvuuden tunnistamista ja hoitoa, huumeidenkäytön aiheuttamia psyykkisiä ja elimellisiä haittoja, vertaistukea sekä haittoja vähentävää toimintaa.  Lisäksi siinä kuvataan huumeidenkäytön historiaa, huume- ja lääkeriippuvuutta suomalaisessa työelämässä sekä nuorten huumeiden käyttöä Suomessa.

LKT Kaija Sepän, LT Mauri Aallon, LT Hannu Alhon ja FT Kalervo Kiianmaan toimittaman kirjan kirjoittajat ovat maamme parhaita huumeasiantuntijoita ja edustavat hyvin erilaisia toimintaympäristöjä. Vaikka kirja keskittyy huumepotilaan hoitamiseen terveydenhuollossa, se pyrkii valottamaan huumeongelmaan liittyvää ilmiömaailmaa laajemmin. Kirjoittajina on huumeongelman hoitoon perehtyneiden lääkäreiden lisäksi usean muun ammattikunnan jäseniä, sillä huumeongelma ei ole pelkästään terveydenhuollon ratkaistavissa. Artikkeleissa näkyy kirjoittajien erilainen kynän jälki, joka toivottavasti osaltaan lisää lukukokemuksen kiinnostavuutta.

Kirja on tarkoitettu huumepotilaita kohtaavien ammattilaisten ja alan opiskelijoiden lisäksi huumeiden käyttäjille itselleen ja heidän omaisilleen. Siksi tapausesimerkkien avulla kuvataan hoitoon hakeutumista ja hoidon toteutumista, annetaan tietoa siitä, että huumeongelmasta voi toipua ja käsitellään huumeriippuvaisten läheisten selviytymiskeinoja näissä vaikeissa elämäntilanteissa.

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Lisätiedot:

LKT, päihdelääketieteen professori, ylilääkäri, Kaija Seppä, (03) 3551 7101, kaija-liisa.seppa@uta.fi
markkinointipäällikkö Mari Ketola, Kustannus Oy Duodecim, (09) 6188 5229, 050 581 9221, mari.ketola@duodecim.fi

Huume- ja lääkeriippuvuudet
Kaija Seppä, Mauri Aalto, Hannu Alho & Kalervo Kiianmaa (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2012
ISBN 978-951-656-413-8

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia