Lääketieteen tutkimusrahoituksesta ennätyskova kilpailu

Suomen Lääketieteen Säätiö on tukenut suomalaista lääketieteen tutkimusta viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 20 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna säätiö jakaa lääketieteen tutkimukseen 2,1 miljoonaa euroa. Apurahojen saajat julkistettiin 20.11.2015. Säätiö tukee erityisesti tutkijauransa alussa olevia nuoria lääkäreitä. Säätiön tuen ansioista vuosittain noin 150 tutkijaa pystyy keskittymään tutkimustyöhön. 

– Suomen kansantaloudelliset vaikeudet vaikuttavat kielteisesti julkiseen tutkimusrahoitukseen. Valtiovalta leikkaa tuntuvasti tukeansa yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Lääketieteen alalla erityisen merkittävää on VTR-rahoituksen leikkaaminen alle puoleen nykytasosta. Kehitys korostaa säätiöiden merkitystä tutkimuksen rahoittajina. Lääkäreiden houkutteleminen tutkijan uralle on elinehto elinvoimaiselle tutkimukselle, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Tapio Visakorpi.

Säätiön jakamista apurahoista suuruutensa puolesta merkittävimmät yksittäiset apurahat ovat tutkimustyöryhmän perustajan ja palaavan tutkijan apurahat. Tutkimusryhmän perustajan kolmivuotisina hankeapurahoina jaetaan 875 000 euroa viidelle tutkimusryhmälle. Hankeapuraha mahdollistaa kliinisen työn ja tutkimustyön yhdistämisen. Apuraha myönnetään tänä vuonna ruston ja luun aineenvaihdunnan sekä luuytimen kantasolujen, eturauhassyövän, ihokeliakian, naisten sydän- ja verisuoni- sekä lisääntymisterveyden sekä Parkinsonin taudin mikrobihoidon tutkimukseen.

LT Filip Scheperjans on yksi Suomen Lääketieteen Säätiön tutkimusryhmän perustajan apurahan saajista. Hän tutkii, voivatko muutokset suolistomikrobistossa olla Parkinsonin taudin etenemisen taustalla tai jopa laukaista taudin. Se selittäisi, miksi valtaosalla sairastuneista on suolisto-oireita jo vuosia ennen liikehäiriöitä.

– Nykyisin puhutaan niin sanotusta suoli-aivo-akselista. Aivoista suoleen ja suolesta aivoihin on intensiivinen tiedonkulku sekä vuorovaikutusta molempiin suuntiin. Apurahan ansiosta voimme jatkaa tutkimustyötä ilman keskeytyksiä, Scheperjans iloitsee.

Scheperjans avasi uuden tutkimusalan ryhtyessään selvittämään suolistomikrobien merkitystä neurologisissa sairauksissa. Nyt myös kansainvälinen kiinnostus on herännyt aihepiiriin. Scheperjansin haaveena on löytää bakteereita, joiden määrään vaikuttamalla voitaisiin jarruttaa taudin etenemistä.

– Tänä vuonna hakemuksia tuli ennätysmäärä, yhteensä 668 kappaletta. Hakemusten taso oli tänä vuonna, kuten aiemminkin, korkea. Apuraha voitiin myöntää vain noin 25 %:lle hakijoista. Näin ollen kaikkia rahoituksen arvoisia hankkeita emme ikävä kyllä pystyneet tukemaan. Nyt rahoitetut hankkeet edustavatkin suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen huippua, kertoo Visakorpi.

Palaavan tutkijan apuraha, 50 000 euroa, myönnetään kahdelle tutkijalle. Palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Suomen lääketieteen kehityksen kannalta on tärkeää saada ulkomailla suomalaisen perustutkinnon jälkeen kouluttautuneet tutkijat palaamaan Suomeen ja soveltamaan kokemuksiaan ja osaamistaan täällä. Tänä vuonna palaavan tutkijan apurahat myönnetään miesten skitsofrenian riskitekijöiden sekä heikkoon sähkövirtaan perustuvien aivojen stimulaatiomenetelmien vaikutusmekanismien ja uusien kliinisten sovellusten tutkimukseen.

– Lääketieteen Säätiö kehittää aktiivisesti rahoituksensa hankintaa. Yhdessä Duodecimin kanssa keräämme parhaillaan jäsenkunnaltamme lahjoituksia uutta rahoitusmuotoa, kohdeapurahaa, varten. Tällä kohdeapurahalla tuetaan uusien hoitomuotojen kehittämistä ja soveltamista kliinisessä lääketieteessä. Solmimme keväällä Danone Suomi Oy:n kanssa sopimuksen, jonka perusteella Danone lahjoitti Säätiölle 10 senttiä jokaista kevään-alkukesän aikana ostettua Activia-tuotetta kohti. Näin pystyimme tänä vuonna jakamaan 65 000 euroa enemmän ruuansulatuskanavan tutkimiseen, Visakorpi sanoo.

Tarkemmat tiedot apurahojen saajista löytyvät osoitteesta www.laaketieteensaatio.fi.

Lisätietoja:


Hallituksen puheenjohtaja, professori Tapio Visakorpi, Suomen Lääketieteen Säätiö, puh. 040 717 4402, tapio.visakorpi@uta.fi

Asiamies Jouni Lounasmaa, Suomen Lääketieteen Säätiö, puh. 050 371 9590,  asiamies@laaketieteensaatio.fi

Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960 Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin toimesta. Säätiö on kasvanut yksityishenkilöiden ja elinkeinoelämän tekemien lahjoitusten avulla erääksi merkittävimmistä lääketieteellisen tutkimuksen tukijoista Suomessa.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa