Merkittävät lääketieteen palkinnot myönnetty silmänpainemittarin keksijälle ja lääkäribloggaajalle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt arvostetun Konrad ReijoWaaran palkinnon LT, erikoislääkäri Antti Kontiolalle. Professori Juhani Knuutille myönnettiin Tiedottajapalkinto ansioituneesta lääketieteen viestimisestä. Palkinnot jaettiin Duodecimin vuosipäivän symposiumissa 18.11.2016.

LT Antti Kontiolan kehittämä silmänpainemittari, kimmoketonometri, on mullistanut lasten silmänpaineen mittaamisen ja helpottanut merkittävästi glaukoomaseulontaa. Professori Juhani Knuuti julkaisee suosittua Terveys & Tiede -blogia, jossa hän käsittelee rohkeasti ja kriittisesti erilaisia terveyteen liittyviä aiheita ja väittämiä tutkimusnäytön perusteella.

Silmänpainemittari helpottaa lääkärin työtä ja glaukooman diagnosointia

Glaukooma on näköhermoa vaurioittava sairaus, joka voi hoitamattomana johtaa näön merkittävään heikkenemiseen. Suomessa glaukoomaa sairastaa noin 80 000 ihmistä. Antti Kontiolan keksimä kimmoketonometri on edistänyt merkittävästi glaukooman diagnosointia.

Kontiola ideoi ja kehitti silmänpainemittarin toimiessaan terveyskeskuslääkärinä Tuusulan terveyskeskuksessa. Keksinnön tarve kumpusi käytännön lääkärin kokemuksista. Aikaisemmin silmänpaineen mittaus vaati potilaalta paikallaan oloa, ja mittaus oli siksi vaikea tehdä vanhuksille ja lapsille. Lapsilla mittaus saattoi edellyttää jopa nukutusta, jonka tarve on keksinnön jälkeen poistunut.

Silmänpainemittari on aktiivisessa käytössä silmätautien erikoislääkäreillä, optikoilla ja sairaanhoitajilla, ja se on kehittänyt lääkärin käytännön työtä maailmanlaajuisesti. Mittarin uusimman version avulla on mahdollista seurata silmänpainetta myös kotona.

Kontiolan työhistoria on monipuolinen. Hän on työskennellyt yleislääkärinä terveyskeskuksissa, keikkalääkärinä keksintönsä kehittämistyön ohessa, tutkijalääkärinä keuhkosairauksien tutkimusyksikössä, johtavana lääkärinä Inarin terveyskeskuksessa sekä vastuulääkärinä kotihoidossa ja vanhustenhuollossa.

Keksijä Kontiola on edelleen. Myönnettyjä patentteja hänellä on kahdeksan kappaletta ja uusia patentteja on haussa. Konrad ReijoWaaran palkinto on Kontiolan ensimmäinen henkilökohtainen tunnustuspalkinto.

Tiedottajapalkinto luotettavan terveystiedon viestijälle

Professori Juhani Knuutille myönnettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tiedottajapalkinto tunnustuksena onnistuneesta ja yleistajuisesta lääketieteen viestinnästä.

Professori Knuuti esittelee blogissaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja näyttöön perustuvan lääketieteen periaatteita. Knuuti opastaa lukijoita arvioimaan kriittisesti, mikä on luotettavaa lääketieteellistä tietoa ja rohkaisee heitä vaatimaan perusteluja terveysväittämille.

– Tänä vuonna palkinnolla haluttiin kannustaa lääkäreitä hyödyntämään moderneja viestinnän kanavia ja osallistumaan aktiivisesti terveydestä käytävään keskusteluun, kertoo Duodecimin viestintävaliokunnan puheenjohtaja Otto Helve.

Professori Knuutin blogikirjoituksia julkaistaan muun muassa Turun Sanomissa ja Uusi Suomi ‑lehdessä.

Knuuti on aidosti kiinnostunut lukijoistaan ja osallistuu aktiivisesti myös blogin keskusteluihin.

– Terveyskysymykset kiinnostavat väestöä laajasti. Kuitenkin nykyisessä viestintäympäristössä tieteellinen, tutkittuun näyttöön perustuva tieto hukkuu valtavaan uutisvirtaan, Knuuti toteaa blogissaan.

Juhani Knuuti on julkaissut lähes 500 tieteellistä artikkelia. Hän toimii valtakunnallisen PET-keskuksen johtajana. Lisäksi hän on verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen Suomen Akatemian huippuyksikön johtaja.

 

Konrad ReijoWaaran palkinto jaetaan vuosittain ensisijaisesti käytännön työtä tekevälle lääkärille, joka on sekä potilaiden että kollegoiden arvostama. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Duodecimin sääntöjen mukaan palkitun työtä tulee leimata korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys.

Vuonna 1984 perustetun tiedottajapalkinnon tarkoituksena on korostaa suurelle yleisölle suunnatun tiedottamisen ja lääketieteen asiallisen popularisoinnin merkitystä. Palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti toiminut näiden päämäärien hyväksi ja näin parantanut lääketieteen ja lääkärikunnan arvostusta suuren yleisön silmissä.

 

Lisätietoja:

LT, Antti Kontiola, antti.kontiola@fimnet.fi, 040 5712 077 (Konrad ReijoWaara -palkinto)

Professori Juhani Knuuti, juhani.knuuti@tyks.fi, 0500 592 998 (Tiedottajapalkinto)

Pääsihteeri Matti Rautalahti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, matti.rautalahti@duodecim.fi, 09 6188 5203 (Konrad ReijoWaara -palkinto)

Puheenjohtaja Otto Helve, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin viestintävaliokunnan puheenjohtaja, otto.helve@helsinki.fi, 050 5824 426 (Tiedottajapalkinto)

Viestintäpäällikkö Maiju Pellinen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,  maiju.pellinen@duodecim.fi, 050 4123 489

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Konrad ReijoWaaran palkinto (20 000 €) on maamme arvostetuimpia lääketieteen tunnustuspalkintoja.
Tweettaa
Tiedottajapalkinto (10 000 €) myönnetään tunnustuksena onnistuneesta ja yleistajuisesta lääketieteen viestinnästä.
Tweettaa

Lainaukset

Terveyskysymykset kiinnostavat väestöä laajasti. Kuitenkin nykyisessä viestintäympäristössä tieteellinen, tutkittuun näyttöön perustuva tieto hukkuu valtavaan uutisvirtaan.
Tiedottajapalkinnon saaja Juhani Knuuti
Tänä vuonna tiedottajapalkinnolla haluttiin kannustaa lääkäreitä hyödyntämään moderneja viestinnän kanavia ja osallistumaan aktiivisesti terveydestä käytävään keskusteluun.
Otto Helve