Psykologinen joustavuus auttaa kriiseissä - Duodecimilta ilmestyy syksyllä kirjoja mielenterveyden ja hyvinvoinnin tueksi

Mielen terveys ei ole pelkkää mielen hyvinvointia tai ongelmattomuutta. Suru, pettymykset, pelot ja ahdistuneisuus ovat osa elämää. Duodecimilta ilmestyy syksyllä 2017 tietokirjoja muun muassa mielenterveyden, hyvinvoinnin ja lapsen minäkuvan tukemiseksi.

Psykologi ja psykoterapeutti (YET) Arto Pietikäiseltä ilmestyy syksyllä jatkoa suosituille Joustava mieli -teoksille. Tuleva kirja Joustava mieli tukena elämänkriiseissä esittelee toimivia tapoja kohdata elämänmuutosten herättämiä tunteita. Kirja esittelee uusimman tutkimuksen hyviksi osoittamia tapoja kohdata vaikeuksia. Niitä ovat muun muassa myötätuntoisuus, tunnetaidot, hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja omien arvojen mukainen toiminta.

– Kriisejä ei voi välttää. Siksi on tärkeää, että käsittelemme niihin liittyviä vaikeita tunteita tavoilla, jotka tukevat toipumisen alkamista, Pietikäinen sanoo.

Kirjan harjoitusten avulla voi lisätä emotionaalista sitkeyttä ja joustavaa, hyvinvointia palvelevaa käyttäytymistä vaikeissa elämäntilanteissa.

Ihminen ei ole ainoa eläin, joka masentuu. Tutkimukset muilla lajeilla ovat valaisseet masennuksen alkuperää ihmisellä. Evoluutiopsykologia ja masennus -kirja tarjoaa perusteellisen katsauksen evoluutiopsykologiaan ja sen tuomiin lupaaviin mahdollisuuksiin masennuksen hoidossa.

– Monet masennukseen liittyvistä oireista ovat olleet hyödyllisiä ja auttaneet esi-isiämme selviämään, mutta nykyisessä elämäntyylissämme ne johtavat valitettavan usein yksilön kannalta haitalliseen kliiniseen masennukseen, kuvailee kirjan kirjoittaja apulaisprofessori Markus. J. Rantala. Tämä johtuu siitä, että vaikka maailma on muuttunut ympärillämme, olemme edelleenkin varustettuja kivikauden muokkaamilla aivoilla, hän täydentää.

– Masennuksen hoidossa pitäisi siirtyä pelkästään oireiden hoitamisen sijasta hoitamaan myös syytä, mikä laukaisi masennuksen. Jos masennuksen laukaisseelle tekijälle ei tehdä mitään, on syytä olettaa, että oireiden hoidon loputtua masennus palaa takaisin, toteaa Rantala.

Syksyllä ilmestyvä lääketieteen oppikirja Masennus, jonka ovat toimittaneet Olli Kampman, Tarja Heiskanen, Matti Holi, Matti O. Huttunen ja Jyrki Tuulari, käsittelee masennustilan tunnistamista, hoitoa, kuntoutumista ja ehkäisyä sekä sairauden vaikutusta elämään. Teoksen keskeistä sisältöä ovat masennuksen oireita, hoidon periaatteita ja järjestämistä sekä arkielämän selviytymistä käsittelevät artikkelit.


Vahvista lasta, tue aikuista

Miten elää arkea lapsen kanssa siten, että hän oppii arvostamaan itseään ja toisia ja suhtautuu elämään innolla, mutta tarvittaessa levollisesti? Kuinka lasta voi valmistaa tulevan varalle? Näihin kysymyksiin vastaa sosiaalipsykologi (VTM) Kati Kärkkäisen uutuuskirja Vahvista lasta. Kirja antaa valmiuksia aikuiselle tukea lastaan selviämään myös elämän kivikkoisemmissa kohdissa.

Oppikirja Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat on kattava tietopaketti lasten ja nuorten kognitiivisten ja käyttäytymisterapioiden kentästä ja työmenetelmistä. Kirja antaa valmiuksia ja työkaluja näiden menetelmien käyttöön lasten ja nuorten lievissä tunteiden tai käyttäytymisen ongelmatilanteissa kouluissa ja klinikoilla.


Geenitieto kiehtoo

Ihmisen genomi sekvensoitiin jo reilu 15 vuotta sitten, mutta geeneissä riittää edelleen tutkittavaa. Geenitietoon kohdistuu suuria odotuksia, mutta samanaikaisesti lisääntyy pelko siitä, mihin kaikkeen sitä voidaan käyttää. Maarit Jokelan, Mirkka Oja-Leikaksen ja Meri Rovan toimittama Kiehtovat geenit -kirja tarjoaa monipuolisen ja yleistajuisen tietopaketin geeneistä.

- Geenit ovat esillä mediassa, ja sairauksien riskigeenien löytymisestä uutisoidaan vähän väliä, kertoo biokemian tohtori Maarit Jokela. Aihetta tuntemattoman on vaikea tulkita uutisia ja arvioida, pitääkö tiedon perusteella ryhtyä toimenpiteisiin, hän täsmentää.

Kiehtovat geenit -teoksessa alan asiantuntijat vastaavat kysymyksiin, mitä geenit ovat, miten niitä tutkitaan ja kuinka geenitietoa voidaan käyttää hyväksi.


Tietoa ammattilaisten työn tueksi

Lean-menetelmä on tullut terveydenhuoltoon. Systemaattinen, tietoon perustuva tapa kehittää toimintaa mittausten ja kokeilujen avulla sopii terveydenhuoltoalalle erinomaisesti. Lean-kehittämistä oppii parhaiten tekemällä, mutta lukemalla oppii ymmärtämään sen filosofiaa. Samalla muiden kokemuksia voi hyödyntää omassa kehittämistyössä.

Duodecim julkaisee kaksi käännösteosta Lean-menetelmistä terveydenhuollon kehittämisessä. Keväällä 2017 ilmestynyt Lean ja terveydenhuolto -teos (suomentanut Heikki Rajala) kertoo selkeästi ja ytimekkäästi, kuinka terveydenhuollon yksikössä voidaan ottaa Lean-periaatteet käyttöön.

Lean-kulttuuri vaatii johdon sitoutumisen ja työntekijän luottamuksen. Enemmän kuin sankareita – Lean-ajattelun mukainen terveydenhuollon johtamisjärjestelmä -kirja (suomentanut Heikki Rajala) kertoo terveydenhuollon yrityksestä, joka kehitti Lean-menetelmän pohjalta paremman tavan toimia. Kirja kertoo vaihe vaiheelta, kuinka uusi johtamisjärjestelmä sai muotonsa ja esittelee Lean-johtamisjärjestelmän kaikki kahdeksan osaa.

Lean-ajattelua kuvastaa hyvin sanonta ”tarkoitus ei ole juosta kovempaa vaan kävellä lyhyempi matka”. Terveydenhuollossa tämä tarkoittaa muun muassa prosessien sujuvoittamista, turhan työn vähentämistä ja potilaan lähetteestä työhön paluuseen kuluvan ajan lyhentämistä.

Työterveyshuollon odotetaan omalta osaltaan tukevan pyrkimystä suomalaisten työurien pidentämiseen. Kari-Pekka Martimon, Jukka Uitin ja Mari Antti-Pojan toimittama Työstä terveyttä -kirja on tiivis tietopaketti 2010-luvun työterveyshuollosta kiinnostuneille. Teoksessa tuodaan esille konkreettisia mahdollisuuksia kehittää erityisesti työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä.

Tutustu tulossa oleviin kirjoihin >> 

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,

p. 09 6188 5252, anu.koivusipila@duodecim.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Liitteet & linkit