Psykoterapiamenetelmien määrä yli 400 – miten valita sopivin?

Teorioiltaan ja toimintatavoiltaan eriävät psykoterapiasuuntaukset ovat huomattavasti lisääntyneet. Hämmennystä terapioiden määrästä on lisännyt psykoterapeuttien välillä käytävä kiivaskin väittely eri suuntausten paremmuudesta. Edelleen on ratkaisematta kysymys siitä, onko jokin tietty psykoterapia muita tehokkaampi tietyn psyykkisen häiriön hoidossa. Uutuuskirjassa esitellään Suomessa käytössä olevia psykoterapiasuuntauksia ja terapeuttien toimintatapoja.
 

Kukin suuntaus voi pitää sisällään useita psykoterapiamenetelmiä, jotka perustuvat omiin teorioihin oireiden ja ongelmien taustoista. Edelleen yksi psykoterapiatutkimuksen keskeisimmistä kysymyksistä on se, mikä terapiassa todella auttaa – menetelmäkohtaiset erityiset vai psykoterapioille yhteiset tekijät.

On tyypillistä, että samaakin psykoterapiasuuntausta edustavat terapeutit voivat toimia työssään eri tavoilla ja tyyleillä. Yksikään psykoterapeutti ei voi kuitenkaan työskennellä ilman näkemystä auttamisen arvoista ja tavoista. Psykoterapian toimivuuteen näyttää vaikuttavan eniten juuri terapeutin ja potilaan toimiva yhteistyösuhde. Tutkimusten mukaan psykoterapiat ovat keskimäärin hyvin tehokas keino auttaa ihmisiä heidän psykologisissa tai psykiatrisissa ongelmissaan.

Psykoterapiat-kirjassa tarkastellaan kriittisesti psykoterapioiden tuloksellisuuden tutkimusta ja sen ongelmia. Pohdittaessa psykoterapioiden hyötyjä on aina hyvä myös muistaa, että vaikuttavilla hoitomuodoilla voi lääkkeiden tapaan olla myös omat haittavaikutuksensa. Psykoterapioiden mahdollisia haittavaikutuksia on kuitenkin toistaiseksi tutkittu hyvin niukasti.

Matti O. Huttusen ja Hely Kalskan toimittama Psykoterapiat-teos on suunnattu erityisesti lääketieteen, psykiatrian, psykologian, sosiaalityön, sairaanhoidon, sielunhoidon ja muun hoitotyön opiskelijoille. Se soveltuu myös tietoteokseksi kaikille psykoterapioista kiinnostuneille. Terapiasuuntaukset on kuvattu siten, että niiden lukeminen auttaa myös psykoterapeuttien potilaita ja asiakkaita löytämään itselleen ja ongelmiinsa parhaiten sopivan terapiamuodon. Psykoterapian läpikäyminen vaatii potilaalta ja asiakkaalta aikaa ja rahaa, joten psykoterapeuttisen prosessin ymmärtäminen ja erilaisiin terapiasuuntauksiin tutustuminen voi auttaa terapialle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

LKT, professori, psykiatri, psykoterapeutti Matti O. Huttunen on kansainvälisesti tunnettu biologisen psykiatrian tutkija. Hän on toiminut vuosikymmeniä lääkäreiden, psykoterapeuttien ja psykiatrien työnohjaajana. FT, psykologi, yliopistonlehtori Hely Kalska on toiminut kouluttajapsykoterapeuttina ja työnohjaajana psykoterapeuttien koulutusohjelmissa. Hän on lisäksi osallistunut valtakunnallisiin psykoterapeuttikoulutusten kehittämistyöryhmiin sekä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Akatemian psykoterapian konsensuslausuman laatineeseen paneeliin.

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Psykoterapiat
Matti O. Huttunen, Hely Kalska (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2012
ISBN 978-951-656-388-9

LKT, professori, psykiatri, psykoterapeutti Matti O. Huttunen, matti.huttunen@konsmoh.inet.fi
FT, psykologi, yliopistonlehtori Hely Kalska, 050 4135 156, hely.kalska@helsinki.fi
markkinointipäällikkö Mari Ketola, Kustannus Oy Duodecim, (09) 6188 5229, 050 581 9221,
mari.ketola@duodecim.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, (09) 6188 5218, 040 756 7134, outi.romero@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle