Sote-malli johtaa eriarvoisuuteen

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin mielestä SoTe-malli vaarantaa palvelujärjestelmän oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden. Järjestämisvastuu tulisi viedä suoraan ERVA-alueille, jotka ovat jo nyt lähes täysin omavaraisia palvelutuotannossaan. Näin voitaisiin turvata yliopistosairaaloiden osaamisen täysi hyödyntäminen, syrjäseutujen palveluiden järjestäminen ja kustannusten parempi hallinta. 

Duodecimin mielestä SoTe-järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportin mukainen malli tuottaa mutkikkaan ja moniportaisen hallintokuvion. Mallin esittämät perus- ja sote-alueet ovat eriarvoisia keskenään eivätkä ne paranna perus- ja erikoissairaanhoidon integraatiota nykyisestä. Valmisteluryhmän malli asettaa kunnat eriarvoiseen asemaan eikä se siten ole linjassa perustuslain kanssa.

Erityisen huolissaan Duodecim on mallin vaikutuksista viiteen yliopistosairaalaan, jotka tällä hetkellä tuottavat vaativat erikoissairaanhoidon palvelut, vastaavat yhdessä yliopistojen kanssa lääkärien koulutuksesta ja tekevät suuren osan kliinisestä tutkimuksesta Suomessa. Duodecimin mielestä olisi lyhytnäköistä ja suurta resurssien haaskaamista muuttaa niiden asemaa kansallisen terveydenhuollon peruskivinä.

Järjestämisvastuu ERVA-alueille

– Duodecimin ehdottama malli muistuttaa Tanskan ratkaisua: järjestämisvastuu vietäisiin suoraan viidelle ERVA-alueelle, jotka jo nyt ovat palvelutuotannossaan lähes omavaraisia. ERVA ei toimisi palveluiden tuottajana, vaan olisi yliopistollisesta sairaalakuntayhtymästä erillinen järjestäjä, jolla on asiantuntijahallitus ja edustuksellinen valtuusto, kertoo pääsihteeri Matti Rautalahti Suomalaisesta Lääkäriseurasta Duodecimista.

ERVA-perusteinen ratkaisu tarjoaisi selkeitä mahdollisuuksia alueen sisäiseen työnjakoon ja sitä kautta yksikkökustannusten parempaan hallintaan. ERVA-mallissa pystyttäisiin nykyistä paremmin huolehtimaan myös syrjäseutujen palveluiden järjestämisestä. ERVA-ratkaisu merkitsisi myös tehokkuutta yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannon sopimisessa sekä hoito- ja hoivakapasiteetin järkevässä käytössä. Viisi ERVA-aluetta pystyisivät keskenään luomaan vertaiskehittymistä tukevan yhteistyömallin ja kukin niistä voisi keskittyä toimintansa kehittämiseen päätoimisesti. Pienillä sote- ja perusalueilla kehittämistyö jää helposti sivuosaan.

– Arvioimme, että Duodecimin ehdottama malli voisi tuoda noin miljardin euron suuruisen kevennyksen kestävyysvajeeseen, Rautalahti jatkaa.

Duodecimin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta pdf-tiedostosta sekä Duodecimin internetsivuilta.

Lisätiedot:
pääsihteeri Matti Rautalahti, p. 0505941870, matti.rautalahti(at)duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat: