Syömishäiriöistä uusittu Käypä hoito -suositus

Tulisiko syömishäiriöitä hoitaa avo- vai laitoshoitona? Miten sairastavan läheiset tulisi huomioida?  Millainen on aikuisen syömishäiriö? Syömishäiriöiden päivitetty Käypä hoito -suositus antaa välineitä syömishäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen ja sopivan hoitomuodon valintaan. Suosituksessa huomioidaan nyt myös aikuisten syömishäiriöt.

Syömishäiriöt ovat nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla yleisiä mielenterveydenhäiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen. Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat laihuushäiriö (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriö (bulimia nervosa). Tavallisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö (binge eating disorder, BED).

Syömishäiriöiden hoitomuodot Suomessa vaihtelevat. Tuore suositus linjaa hoitoa valtakunnallisella tasolla, ja helpottaa alueellisten hoitopolkujen suunnittelua. Osaaminen ja moniammatillisuus on olennaista, vaikka hoito voidaan järjestää monin eri tavoin monen eri ammattiryhmän toimesta.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan päivitetty Syömishäiriöiden Käypä hoito -suositus

Maanantaina 15.12. klo 10–11.30
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Kalevankatu 11 A, 2. krs, Helsinki

Ilmoittautumiset 11.12. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Ohjelma:
Syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksen esittely
Hoidon yleiset periaatteet
LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, erikoistutkija Jaana Suokas, HUS/Hyks, Syömishäiriöklinikka ja THL

Syömishäiriön varhainen tunnistaminen
LT, yleislääkäri Ulla Salonen, YTHS, Helsinki

Terapeuttiset ja psykososiaaliset lähestymistavat syömishäiriöiden hoidossa
LL, professori, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Eila Laukkanen, Itä-Suomen yliopisto ja KYS, nuorisopsykiatrian yksikkö

 
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen asettama työryhmä on päivittänyt vuonna 2009 laaditun Syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus ja potilasversio ovat luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessa www.kaypahoito.fi

Lisätietoja:
 
viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa