Terveystietostipendit jaettiin kevään ylioppilaille

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat jakoivat terveystiedossa ansioituneille stipendit. Tunnustukset jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien kanssa haluaa korostaa terveystiedon tärkeyttä huomioimalla terveystiedon ylioppilaskokeissa parhaiten menestyneet opiskelijat antamalla heille stipendit.

Järjestöt jakavat stipendit vuosittain keväällä yhteensä noin 30 ja syksyllä noin 10 parhaan pistemäärän terveystiedossa kirjoittaneelle ylioppilaalle. Lukion lakkiaisissa jaettava stipendi on 50 euron suuruinen.

Järjestöt painottavat, että kansalaisten on koko ajan entistä tärkeämpää tietää ja tiedostaa terveyteen vaikuttavista asioista ja omista mahdollisuuksistaan ylläpitää ja edistää terveyttä. 

Terveystietoa on opetettu jo pitkään. Itsenäiseksi oppiaineeksi kaikille kouluasteille se tuli vuonna 2001. Selvitysten mukaan terveystieto on oppilaiden keskuudessa pidetty ja hyödylliseksi koettu oppiaine. Sen on voinut kirjoittaa osana ylioppilastutkintoa vuodesta 2007 lähtien. Terveystieto on ollut suosituin yksittäinen aine ylioppilaskirjoituksissa.

Keväällä 2013 stipendit jaetaan seuraaviin lukioihin:

Kuninkaantien lukio

Kuortaneen lukio

Sotungin lukio

Mikkelin lukio

Meri-Porin lukio

Lopen lukio

Nivalan lukio

Karstulan lukio

Karkkilan lukio

lö specialiseringsgymnasium

Tampereen aikuislukio

Varkauden lukio

Tampereen aikuislukio

Joensuun lyseon lukio

Pargas svenska gymnasium

Joensuun lyseon lukion aikuislinja

Normaalikoulun lukio

Luostarinvuoren lukio

Ounasvaaran lukio

Kerttulin lukio

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Seuran omistama Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi ja tarjoaa luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle. www.duodecim.fi

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on vuonna 1938 perustettu terveydenhoitajien, audionomien ja alan opiskelijoiden ammatillinen etujärjestö, johon kuuluu 7 500 jäsentä. Liitolla on 15 alueellista terveydenhoitajayhdistystä sekä valtakunnallinen audionomiyhdistys. STHL hoitaa jäsentensä työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista ja ammatillista edunvalvontaa. Jäsenistö työskentelee kuntasektorilla, valtiolla sekä yksityisellä terveys- ja sosiaalipalvelualalla. www.terveydenhoitajaliitto.fi

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry työskentelee koko maan koulujen liikunta- ja terveyskasvatuksen sekä muun liikuntatoiminnan ja -palveluiden kehittämiseksi ja valvoo jäsenten ammattiin liittyviä etuja. www.liito.fi

Lisätiedot:
pääsihteeri Matti Rautalahti, p. 09 6188 5203, matti.rautalahti@duodecim.fi, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
puheenjohtaja Leila Lehtomäki, p. 050 522 6941, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
puheenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho, p. 040 522 7971, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry

Avainsanat: