Terveysvalistuksen pioneeri oli köyhän kansan asialla

Piirilääkäri Konrad ReijoWaaran (1853–1936) elämäkerta kertoo tarinan yhden miehen palosta kohentaa suomalaisten terveyttä. Hänen tinkimättömällä valistustyöllään oli merkittävä osuus Suomen kansan terveydentilan kohoamisessa1890-luvulla.

Professori Pertti Mustajoen kirjoittama Mies joka hakkasi halkoja – terveysapostoli Konrad ReijoWaara perehdyttää lukijan ReijoWaaran värikkään elämän ohella vuosisadan takaiseen elämään Suomessa. ReijoWaara ajoi suomalaista terveydenhoitoaatetta tarmokkaasti. Häntä huoletti kansan vähäinen tietämys terveyteen liittyvistä asioista. Hän uskoi, että valistuksen avulla ihmiset voivat toimia oman terveytensä hyväksi.

ReijoWaara työskenteli kokopäiväisesti piirilääkärinä ja kirjoitti yli tuhat artikkelia sekä piti saman määrän esitelmiä eri puolilla Suomea. Hän päätoimitti vuosien ajan perustamiaan tieteellistä Aikakauskirja Duodecim -lehteä sekä kansantajuista Terveydenhoitolehteä, joka oli pitkään ainoa suomenkielinen terveyden edistämiseen painottuva aikakauslehti Suomessa. Yhteiskunnallisesti aktiivinen ReijoWaara oli myös valtiopäiväedustaja ja raittiusmies, joka muun muassa organisoi valtakunnallisen väkijuomalakon.

– ReijoWaaran merkitys suomalaiselle terveydenhuollolle on suuri. Häntä voidaan pitää kansantajuisen terveysvalistuksen isänä. On jo korkea aika saada hänen elämänsä kansien väliin, Pertti Mustajoki sanoo.

– Teoksesta selviää muun muassa tarina sen nimen takaa. Pedanttina persoonana ReijoWaara hakkasi halkoja joka aamu, sillä hän oli määrännyt itselleen tämän toiminnan hoidoksi liialliseen henkiseen rasitukseen.

Teos on paitsi henkilökuva ReijoWaarasta, myös kuvaus tavallisten ihmisten elämästä 1900-luvun vaihteen molemmin puolin. Kirjassa on siteerattu paljon ReijoWaaran kirjoituksia, joiden kautta välittyy ajan ajatusmaailma ja aatteet. Kirjassa pysytellään pääosin maaseudun ihmisten keskuudessa, sillä valtaosa ReijoWaaran työstä tapahtui sydänmaiden maataloissa ja syrjäkylien torpissa.

Tietoa kirjailijasta
Sisätautien erikoislääkäri, professori Pertti Mustajoki on ansioitunut tieteen popularisoija ja tietokirjailija. Hän on toiminut Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin pääsihteerinä vuosina 1984–1986, Terveyskirjaston päätoimittajana vuosina 2006–2011 ja Hyvä Terveys -lehden toimitusneuvoston puheenjohtajana 2002–2006. Osoituksena hänen panostuksestaan tiedon jakamiseen Mustajoelle on myönnetty Duodecimin tiedottajapalkinto vuonna 2004 sekä Suomen tietokirjailijat ry:n Tietokirja-palkinto vuonna 2008.

Lisätietoja: professori Pertti Mustajoki, p. 050 591 6336, pertti.mustajoki@fimnet.fi myyntipäällikkö Tiina Saarnimo, Kustannus Oy Duodecim, p. 040 025 4275 tiina.saarnimo@duodecim.fi viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Mies joka hakkasi halkoja Pertti Mustajoki Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2013 ISBN 978-951656-463-3

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Multimedia

Multimedia