Uutuuskirja: Kattava tietopaketti vauvaa odottaville perheille

Odottavan äidin käsikirja on Suomen ensimmäinen naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreiden kirjoittama kirja vauvaa odottaville perheille. Kirjassa käsitellään monipuolisesti raskauden alkamisen edellytyksiä, raskaaksi tulemista, odottavan äidin elämää sekä tietoa synnytyksestä ja siitä toipumisesta.

Uutuuskirjassa raskautta ja synnytystä käsitellään monesta eri näkökulmasta. Kirjassa paneudutaan muun muassa raskauden ajan elämään liikunnan, ravitsemuksen ja seksuaalisuuden kautta. Lisäksi kirjassa käsitellään raskausajan sairauksia sekä alkuraskauden ongelmia. Kirjan avulla lukija voi myös valmistautua synnytykseen ja sen vaiheisiin sekä elämään vastasyntyneen kanssa.

Raskaus herättää ristiriitaisia tunteita

Riippumatta siitä, onko raskaus pitkään odotettu vai yllätys, se aiheuttaa vanhemmissa ristiriitaisia tunteita. Raskauden toteamisen myötä vanhempien maailma mullistuu ja mielen valtaavat monenlaiset tunteet. Työstettäväksi tulevat esimerkiksi tulevien vanhempien minäkuvat, naiseus ja miehuus, parisuhde ja elämäntilanne sekä suhde omiin vanhempiin. Raskauden myötä tulevat vanhemmat luovat itselleen vanhemman identiteetin. Ensimmäistä lasta odottavan kohdalla prosessi on usein työläin, sillä vanhemman identiteetti rakentuu raskauden, synnytyksen ja varhaisen vauvavaiheen aikana. Myöhempien lasten kohdalla sopeutuminen uuteen rooliin tapahtuu hieman helpommin. Vanhemmuuteen kasvamiseen vaikuttavat mielikuvat, tunteet, kokemukset ja ajatukset vanhemmuudesta sekä psyykkiset valmiudet vanhemmuuteen.

Fyysiset ja psyykkiset muutokset ovat normaali osa raskautta

Normaaliin raskauteen liittyy monia fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, joiden on tarkoitus varmistaa lapsen ja äidin terveys sekä valmistaa vanhemmuuteen. Muutokset varmistavat lapsen kasvun ja kehityksen, auttavat naisen elimistöä kestämään raskauden aiheuttaman rasituksen ja turvaavat naisen terveyden synnytyksessä. Monet raskauteen liittyvät vaivat ja tuntemukset ovat täysin normaaleja, eivätkä uhkaa naisen tai lapsen hyvinvointia. Tieto niiden vaarattomuudesta ja ohimenevyydestä riittää usein poistamaan ylimääräisen huolen.

Omalla toiminnalla voi edesauttaa raskauden ja synnytyksen hyvää kulkua

Jo raskautta suunniteltaessa tulevien vanhempien on hyvä kiinnittää huomiota elintapoihin. Yhteinen ruokavalio ja muut elintavat kannattaa muuttaa terveellisiksi, sillä ne toimivat jatkossa hyvänä mallina koko perheelle. Odottavan äidin ravitsemuksen laadulla on tärkeä merkitys sekä äidin hyvinvoinnille raskausaikana että vauvan terveydelle pitkälle aikuisikään saakka. Liikunta lisää äidin ja lapsen hyvinvointia odotusaikana ja voi ehkäistä joitakin terveysongelmia myöhemmällä iällä. Liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla voi myös ehkäistä raskausajan diabetesta.

Odottavan äidin käsikirja on Suomen ensimmäinen naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreiden kirjoittama kirja vauvaa odottaville suomalaisille perheille. Kirjan sisältö perustuu tutkimuksiin sekä kirjoittajien pitkäaikaisiin kokemuksiin raskauksien ja synnytysten hoidosta.

Kirjan ovat toimittaneet LL, naistentautien ja synnytyksen erikoislääkäri Anna-Paula Sariola; LKT, dosentti, naistentautien ja synnytyksen sekä perinatologian erikoislääkäri Mika Nuutila; LT, naistentautien ja synnytyksen sekä perinatologian erikoislääkäri Susanna Sainio; LT, dosentti, naistentautien ja synnytyksen sekä perinatologian erikoislääkäri Terhi Saisto sekä LKT, professori, naistentautien ja synnytyksen, perinatologian sekä endokrinologian erikoislääkäri Aila Tiitinen.

Lisätietoja:

LL, naistentautien ja synnytyksen erikoislääkäri Anna-Paula Sariola, p. 050 364 8128, anna.sariola@pp.fimnet.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Odottavan äidin käsikirja
Anna-Paula Sariola, Mika Nuutila, Susanna Sainio, Terhi Saisto, Aila Tiitinen (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2014
ISBN 978-951-656-328-5

Kustantajan suositushinta 32 eur.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia