Uutuuskirja: Terveydenhuollon taattava ihmiselle eväät elämässä pärjäämiseen

Terveydenhuoltojärjestelmämme on luisumassa kohti epätasa-arvoista mallia. Järjestelmään on vuosien myötä syntynyt toiminnallisia, hallinnollisia ja rakenteellisia valuvikoja, joiden korjaamiseen on nyt ryhdyttävä. Suomella on mahdollisuus profiloitua maaksi, jonka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään tehdyt ratkaisut tuottavat suurimman mahdollisen määrän hyötyä yksilöille. Uutuuskirja Terveydenhuollon kompassi – Avain asiakkuuteen on vahva kannanotto ja ajatusten herättäjä terveydenhuollon asiakkuutta arvostavan uudistuksen tueksi.

Uutuusteos tarjoaa paitsi näkemyksiä myös työkaluja parempaan terveydenhuoltoon ja sen kehittämiseen asiakaslähtöiseksi. Kirjassa esitellään ensimmäistä kertaa terveysalalla luotu ratkaisumalli, joka keskittyy erilaisten asiakkuuksien tunnistamiseen sekä aktiiviseen ja ennakoivaan ohjaamiseen. Mallia on höystetty kolmen yleislääkärin käytännön kokemuksin ja havainnoin terveydenhuollon arjesta.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa on äärimmäisen ensiarvoista ajattelutavan muutos. Meidän on luovuttava hoitosuoritteisiin keskittyvästä tulosmallista ja ajateltava asiaa laajemmin sitä kautta, mitä hyötyä hoidosta on potilaalle sairaalan seinien ulkopuolella. Hoidon arvo asiakkaalle syntyy tämän omassa arjessa, sanoo yksi kirjan kirjoittajista, ylilääkäri Doris Holmberg-Marttila.

Ratkaisumalli korostaa potilaan motivaatiota ja asiakkuuksien segmentointia

Uutuusteoksen kirjoittajien luomassa ratkaisumallissa korostetaan terveydenhuollon asiakkuuksien segmentoimista sekä potilaan oman hoitomotivaation varmistamista ja potilaan riittävää ohjaamista. Potilaiden ohjauksella on sairauksien hoidossa suuri merkitys. Ohjaus auttaa potilasta sitoutumaan hoitoon ja selviytymään kotona sairautensa kanssa. Laadukkaalla ohjauksella tuotetaan parempaa terveydenhoitoa, jolloin tarve uusintakäynteihin ja yhteydenottoihin vähenee.

– Asiakkuuksien segmentoinnissa lähtökohtana on se, että kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet pärjätä arjessa. Lähtökohtana ei siis ole kaikkien palveluiden tarjoaminen kaikille, vaan hoidon järjestely riippuu potilaan omista voimavaroista. Lääketieteelliset hoidon perusteet ovat kuitenkin kaikille samat, Holmberg-Marttila kertoo.

Terveydenhuollossa on kyse asiakkuuksien johtamisesta

Jotta terveydenhuollossa voidaan siirtyä aidosti asiakaslähtöiseen ajattelumalliin, tarvitaan vahvaa asiakkuuksien johtamista. Terveydenhuollon palvelut on organisoitava ja johdettava asiakaslähtöisesti. Potilaiden saamien palveluiden sujuvuus on asetettava tärkeämmäksi tavoitteeksi kuin palveluiden tuottamisen kustannustehokkuus.

– Sote-uudistuksiin tarvitaan johtajuutta ja markkinatalouden oivaltavaa käyttöä verovaroin ylläpidetyissä palveluissa. Tarvitaan riittävän selkeää ja yhdessä jaettua kokonaiskuvaa tilanteesta sen sijaan, että jokainen kunta käyttää saamiaan valtionosuuksia omien hankkeidensa – prototyyppien – kehittämiseen, sanoo yksi kirjan kirjoittajista, VTL Kauko Koivuniemi.

Tampereen lääkäripäivien yhteydessä järjestetään 19.3.klo 10.20 - 12.35 Palvelujärjestelmän ajankuva -symposium, johon median edustajat ovat tervetulleita. Symposiumissa puhuvat mm. kirjan kirjoittajista ylilääkäri Doris Holmberg-Marttila aiheella Terveydenhoidon kahdet raiteet sekä VTL Kauko Koivuniemi aiheella Rastilta rastille kohti asiakaslähtöistä järjestelmää.

Aika ja paikka: keskiviikko 19.3. klo 10.20 - 12.35, Tampere-talo, os. Yliopistonkatu 55
Lisätietoja: www.tampereenlaakaripaivat.fi

Pyydämme ilmoittautumaan symposiumiin maanantaihin 17.3. mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi.

Terveydenhuollon kompassi – Avain asiakkuuteen
Kauko Koivuniemi, Doris Holmberg-Marttila, Päivi Hirsso, Ulla Mattelmäki
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2014
ISBN 978-951-656-493-0
ovh 34 eur

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Lisätiedot:
VTL Kauko Koivuniemi, p. 0400 961 692, kauko.koivuniemi@gmail.com
viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Lainaukset

– Sote-uudistuksiin tarvitaan johtajuutta ja markkinatalouden oivaltavaa käyttöä verovaroin ylläpidetyissä palveluissa. Tarvitaan riittävän selkeää ja yhdessä jaettua kokonaiskuvaa tilanteesta sen sijaan, että jokainen kunta käyttää saamiaan valtionosuuksia omien hankkeidensa – prototyyppien – kehittämiseen.
VTL Kauko Koivuniemi