Uutuuskirja: Toivo kantaa ihmistä vaikeankin sairauden kohdatessa

Toivo antaa voimia selviytymiseen. Siksi lääkärin ei pitäisi päästää ketään luotaan ilman rohkaisua. Vakavistakin sairauksista on aina löydettävissä sellaisia toivon hippuja, joihin potilas voi tarttua ja turvautua. Uutuuskirja Sairaus ja toivo käsittelee toivon merkitystä ihmisen sairastuessa sekä potilaan että lääkärin näkökulmasta.

– Toivon tuominen sairauden keskelle on aina tärkeää ja erityisen tärkeää juuri nyt, kun kiire ja teknologia ovat astuneet sairaan ja parantajan väliin. Ellei ole aikaa, ei voida puhua toivosta eikä tukea toisen toivon sirpaleita, sanoo yksi kirjan toimittajista, arkkiatri Risto Pelkonen.

Sairaan ihmi­sen hoito ei ole vain sairauden hoitoa, vaan jäljellä olevien voima­varojen tukemista, sairaan ihmisen rohkaisemista ja opastamista elämään sairautensa kanssa – tai kuolemaan. Toivon viesti ei välity vain sanojen, vaan yhtä lailla äänen sävyjen, ilmeiden ja eleiden kautta. Sairaus ja toivo -kirjassa tutkitaan toivon olemusta ja tähdennetään sen merkitystä parantamisessa, parantumisessa ja hyvän elämän tekijänä.

– Toivoa tarvitsevat niin sairaat kuin terveetkin.  Ellei ole toivoa, ei ole mitään miksi elää. Ellei sairas ihminen toivo paranevansa, selviytyvänsä sairautensa kanssa, hän ei voi sitoutua hoitoon. Ja vielä tiedetään, että toivolla on parantava vaikutus kun taas epätoivolla päinvastainen. Toivo eheyttää ihmistä ja se on olennainen osa hyvän elämän kokemista, Pelkonen pohtii.

Toivon monet kasvot

Arkkiatri Risto Pelkosen, LKT, psykiatri Matti O. Huttusen ja yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri Kaija Saarelman toimittamassa kirjassa toivoa käsitellään monesta eri näkökulmasta ja erilaisia kohtaloita läpikäyneiden henkilöiden kautta. Eri alojen lääkäreiden lisäksi toivoa pohtivat muun muassa lapsena huostaan otettu mies, puolisonsa sairaudelle menettänyt nainen ja onnettomuuden seurauksena vakavasti vammautunut mies. Lääkäreistä toivon merkitystä käsittelevät mm. kidutettuja maahanmuuttajia paperittomien klinikalla hoitanut Pekka Tuomola ja kolmekymmentä vuotta lastenlääkärinä köyhyyden keskellä Tansaniassa työskennellyt Leena Pasanen.

– Kirjoittajat on valittu huolellisesti niin, että toivon käsitettä on voitu valottaa lukijoille sen ydintä myöten. Kirja sisältää paljon viisaiden ihmisten syvällisiä ajatuksia, oivalluksia ja arvokkaita kokemuksia toivon merkityksestä parannettavalle ja parantajalle. Sisältö ei ole pelkkää hymistystä, vaan siinä on myös kriittisiä kommentteja toivon vähättelemisestä hoitotyössä.  Kirja on kirjoitettu sillä tavalla, että suuri lukijayleisö voi kokea syvähenkisiä elämyksiä – niin kuin kaunokirjallisuuden lukija, Pelkonen sanoo.

Lisätiedot:

Arkkiatri Risto Pelkonen, p. 044 5284 457, r.pelkonen@kolumbus.fi
Yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri Kaija Saarelma, p. 040 576 8906, kaija.saarelma@fimnet.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Sairaus ja toivo
Risto Pelkonen, Matti O. Huttunen & Kaija Saarelma (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2013
ISBN 978-951-656-412-1

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle