Uutuuskirja: Vapaaksi viiltelystä itsehoito-oppaan avulla

Ensimmäinen suomeksi ilmestynyt itsehoito-opas viiltelystä ja sen hoidosta auttaa viiltelijää ja tämän läheisiä ymmärtämään viiltelyn syitä. Kirjan sisältämien konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten avulla lukijan on mahdollista muuttaa omaa käyttäytymistään ja irrottautua viiltelystä. Kirja soveltuu hyvin myös hoidon tueksi ja työkirjaksi hoitotyön ammattilaisille. 

Viiltely on tapa purkaa ahdistusta, ja se on vain harvoin itsemurhayritys. Itseään viiltävä toimii helpottaakseen omaa oloaan ja voidakseen viiltelyn jälkeen jatkaa normaalia elämää.  Terävä kipu vie huomion tehokkaasti pois häiritsevistä ajatuksista ja tunteista. Kipu tuottaa elimistössä myös hyvän olon tunteita, sillä se vapauttaa endorfiineja. Viiltämisen aiheuttaman hyvänolon tunteen suhteen pätevät samat lait kuin päihteiden tuottamassa hyvänolon tunteessa: toleranssi kasvaa. 

Viiltely ilmiönä on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Keskimäärin joka kymmenes suomalainen nuori viiltelee, ja viiltely alkaa yhä nuorempana. Viiltelijät hakeutuvat hoitoon tavallisesti jonkin muun syyn kuin viiltelyn takia. Näitä voivat olla esimerkiksi masennus tai syömishäiriö. Viiltelystä kerrotaan usein vasta hoidon myöhemmässä vaiheessa. Viiltely saattaa kehittyä riippuvuudeksi, joka jatkuu pitkälle aikuisikään. Viiltelijät ovatkin eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Viiltely herättää ahdistavia tunteita myös lähiympäristössä ja ammattiauttajissa.

Psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviidan Vapaaksi viiltelystä -kirja auttaa ymmärtämään, mistä viiltelyssä on kyse, mitä tarkoitusta se palvelee ja miksi siitä on joskus vaikea päästä eroon. Kirjan lähestymistapa yhdistelee dialektista käyttäytymisterapiaa, skeematerapiaa ja traumaterapiaa. Viiltelyä lähestytään kirjassa useilla tavoilla teorian ja esimerkkien kautta. 

Kirjassa esiteltyjen harjoitusten avulla viiltelijä voi selventää itselleen viiltelynsä syitä ja päästä eroon riippuvuudestaan. Lukijaa ohjataan pohtimaan suhdettaan muihin ihmisiin ja omaan kehoonsa. Kirja tarjoaa konkreettisia neuvoja tunteiden ja yllykkeiden erottelemiseksi, kehon ja tunteiden viestien tulkitsemiseksi ja käyttäytymisen muuttamiseksi. Kirjasta saa apua myös viiltelyn lopettamisen jälkeiseen elämään ja retkahdusten hallintaan. 

Kirjassa on oma osionsa myös viiltelijän perheenjäsenille ja läheisille. Se soveltuu lisäksi viiltelijöitä työssään kohtaaville hoitotyön ammattilaisille.

Katja Myllyviita on koulutukseltaan psykologi ja ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeutti. Hän on toiminut Hyvinkään sairaanhoitoalueella nuorisopsykiatriassa kliinisenä psykologina vuodesta 2006 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt päihdeongelmaisten nuorten parissa, perheneuvolassa sekä nuorten ammatinvalintapsykologina. Tällä hetkellä Myllyviita työskentelee sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalla että yksityisenä psykoterapeuttina. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt Kustannus Oy Duodecimin julkaisema kirja Peace! – selviytymisopas nuorten vanhemmille (2012).

Vapaaksi viiltelystä, Katja Myllyviita
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2014
EAN/tuotenumero: 9789516564879

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Viiltely on tapa purkaa ahdistusta, ja se on vain harvoin itsemurhayritys
Katja Myllyviita
Keskimäärin joka kymmenes suomalainen nuori viiltelee, ja viiltely alkaa yhä nuorempana
Katja Myllyviita