Uutuuskirjan harjoitukset auttavat murrosiän haasteiden läpi

Parhaimmatkin ihmissuhdetaidot joutuvat koetukselle, kun oma lapsi tulee murrosikään. Kuinka ajanjaksoon voisi varautua etukäteen? Miten tulehtuneita välejä voi paikata? Millä tavoin nuoren aggressiivisuutta tai välinpitämättömyyttä tulisi kohdata? Kirjan käytännölliset harjoitukset ja ohjeet auttavat luovimaan murrosiän tyrskyissä.

Psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviidan (s. 1971) uutuuskirja Peace! – Selviytymisopas nuoren vanhemmille korostaa kohtaamisen ja läsnäolon tärkeyttä murrosikäisen perheessä. Kirja kertoo, kuinka tunteita voi säädellä ja ilmaista tarkasti, ja sen avulla voi opetella vastapuolen hyväksyvää ymmärtämistä ja ymmärryksen julkituomista. Tämä tervehdyttää vuorovaikutusta ja rauhoittaa riitatilanteita.

- Perheissä on unohtunut kohtaamisen ja läsnäolon taito. Kyky pysähtyä ja olla läsnä tässä hetkessä ovat taitoja, jotka parantavat ihmissuhteita ja elämänlaatua. Kirjan harjoitukset opettavat näitä taitoja vanhemmille ja niitä voi opettaa myös lapsille ja nuorille. Tietoinen läsnäolo vuorovaikutustilanteessa tarkoittaa sitä, että et mieti kauppalistaa tai silmäile Facebook-päivityksiä, vaan kyselet ja kuuntelet avoimen uteliaasti lapsesi elämästä hyväksyvässä hengessä, Myllyviita kertoo.

Kirjan harjoitusten avulla on mahdollista oppia, kuinka kuunteleminen, neuvottelu ja hyväksyminen muuttavat konfliktin läheisyydeksi ja rauhoittumiseksi. Harjoitukset perustuvat jo aiemmin Kustannus Oy Duodecimin Onni-kirjasarjassa kuvatun dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiin. Menetelmiä hyödynnetään tässä kirjassa ensi kertaa perheterapiassa. Harjoitusten lisäksi kirjassa on paljon käytännön esimerkkejä ongelmallisista tilanteista sekä niihin soveltuvista lähestymistavoista, joiden avulla konfliktin voi selvittää rauhallisesti.

Harjoitusten perusta on omien tunteiden, ajatusten ja tarpeiden tunnistamisessa. Itsetuntemuksen lisäksi harjoituksia tekemällä oppii tunteidensäätelyä, itsensä tarkkaa ilmaisemista, kykyä ymmärtää vastapuolen näkökulmaa, neuvottelutaitoja sekä kykyä kääntää konflikti läheisyydeksi. Näistä taidoista on todistetusti apua vaativissa vuorovaikutustilanteissa myös aikuisten ihmissuhteissa, kuten parisuhteessa tai muissa läheisissä ihmissuhteissa.

Katja Myllyviita on koulutukseltaan psykologi ja ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeutti. Hän on toiminut Hyvinkään sairaanhoitoalueella nuorisopsykiatriassa kliinisenä psykologina vuodesta 2006 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt päihdeongelmaisten nuorten parissa, perheneuvolassa sekä nuorten ammatinvalintapsykologina. Tällä hetkellä Myllyviita työskentelee sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalla että yksityisenä psykoterapeuttina.

Arvostelukappalepyynnöt osoitteeseen kirjat@duodecim.fi

Lisätiedot:

psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, 050 396 7392, katja.myllyviita@hus.fi
markkinointipäällikkö Mari Ketola, Kustannus Oy Duodecim, (09) 6188 5229, 050 581 221, mari.ketola@duodecim.fi

Peace! – Selviytymisopas nuorten vanhemmille
Katja Myllyviita
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2012
ISBN 978-951-656-453-4

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit