Uutuuskirjan neuvot auttavat selättämään työuupumuksen

Yksilön työhön liittyvän hyvinvoinnin tiellä on paljon esteitä. Osa niistä on konkreettisia, kuten työn liiallinen määrä, ja osa niistä on taas psykologisia, kuten ajatus, joka väittää: ”Olet huono ihminen, jos et jää ylitöihin. Uutuuskirja Työuupumuksen itsehoito – Kuinka kierrän karikot auttaa lukijaa vahvistamaan omia valmiuksiaan ratkoa työuupumustilanteeseen liittyviä ongelmia sekä löytämään keinoja jaksamiseen.

Uutuuskirjan tavoitteena on auttaa lukijaa toipumaan uupumuksesta ja ennen kaikkea ehkäistä uupumuksen uusiutumista itsehoidon avulla. Kirja tarjoaa nykypäivän kiristyneessä työtahdissa psykologisen työkalupakin työssä jaksamisen tueksi.

Kirja sopii työstään kuormittuneille, työelämässä jaksamisen äärirajoilla toimiville tai työuupuneille ihmisille sekä jäsennykseksi alan ammattilaisille, jotka tukevat asiakkaidensa työssä jaksamista.

– Kirjassa keskitytään pitkälti työuupumuksen psykologiseen puoleen: miten voisi itse ajatella tai toimia toisin, jotta työuupumus hellittäisi, olo helpottuisi ja kokonaisvaltainen jaksaminen parantuisi. Myös hyvinvoinnin psykologisia esteitä käsitellään, kertoo kirjan kirjoittaja, psykologi ja psykoterapeutti Heli Nurmi.

Työuupumus pakottaa pohtimaan uutta suuntaa työn tekemiseen

Työuupumusta tarkastellaan kirjassa mahdollisuutena valita toisenlainen näkökulma ja toisenlainen suunta sekä työn tekemiseen että elämään yleensä. Kirja auttaa jäsentämään kuormitustekijöitä ja tarkastelemaan, mistä ne tulevat. Kirjan harjoitusten avulla lisäksi mietitään, mihin itse voi vaikuttaa ja mihin ei – sekä työssä että elämässä. Aktiivista ongelmanratkaisua ja omaan työhön vaikuttamista käsitellään myös.

– Kirja ja sen harjoitukset auttavat tunnistamaan työuupumukselle altistavia ajattelu- ja toimintamalleja, kuten vaativuutta itseä kohtaan sekä taipumusta sivuuttaa omat tarpeet. Suuri osa näistä ajattelumalleista palvelee hienosti pärjäämistä, mutta ajoittain nämä samat ajattelumallit saattavat kääntyä omaa hyvinvointia vastaan. Kirjassa pyrkimyksenä on siirtyä tarkoituksenmukaiseen toimintaan, joka palvelee entistä paremmin hyvinvointia, Nurmi sanoo.

Hyväksyminen ja omien arvojen pohtiminen auttavat toipumaan työuupumuksesta

Joissakin tilanteissa todellisuuden kohtaamisesta ja hyväksyvästä asenteesta voi olla enemmän apua kuin taistelusta epäkohtia vastaan. Voi jopa olla, että esimerkiksi ulkoiset työolosuhteet eivät muutu. Tätä todellisuuden kohtaamista ja hyväksymistä käsitellään kirjassa erikseen.

Kirja auttaa lukijaa myös selvittämään, mitkä ovat itselle tärkeitä tekoja arjessa. Tämä liittyy ajankäyttöön ja esimerkiksi sen miettimiseen, milloin itsensä hoitamiseen on aikaa. Kirjan lopussa mietitään, voisiko uupumuksesta ja siitä toipumisesta olla jotain hyötyä tulevaisuutta silmällä pitäen. Tähän liittyy jaksamista tukevien toimintamallien ylläpitäminen ja uupumuksen uusiutumisen ennaltaehkäisyn miettiminen.

– Paras aika lukea tämä kirja on ehkä silloin, kun lukija on todennut, että näin ei voi enää jatkua, ja haluaa jotain muutosta tilanteeseensa. Tai silloin, kun voimat ovat palautumassa ja lukija jaksaa jo keskittyä lukemiseen. Kirjan tavoitteena on auttaa lukijaa saamaan uudenlainen ja vapaampi suhtautuminen itseen sekä työhön. Tavoitteena on myös luoda tilaa omaan elämään, Nurmi kertoo.

– Tämä kirja ei ole suinkaan ainoa tapa hoitaa itse omaa uupumustaan. Uupumukseen liittyvät tilanteet ovat erilaisia, joten ne vaativat erilaisia katsantokantoja ja ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen mukaan, Nurmi muistuttaa.


Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5252, anu.koivusipila@duodecim.fi

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Työuupumuksen itsehoito – Kuinka kierrän karikot
Heli Nurmi
1. painos 2016, 295 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-533-3
Sähkökirja 978–951-656-640-8
Kustantajan suositushinta 36,00 eur

Kustannus Oy Duodecim
kustannus@duodecim.fi

Arvostelukappaleet:
kirjat@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä. Duodecim tuottaa luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista myös kansalaisille.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Multimedia

Multimedia