Vuoden 2014 Matti Äyräpään palkinto diabetestutkija, professori Leif Groopille

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuoden 2014 Matti Äyräpään palkinto (20 000 euroa) myönnetään Helsingin Lääkäripäivien avajaisissa 7.1.2014 professori Leif Groopille. Hän on kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu diabetestutkija, jonka tutkimukset ovat lisänneet ymmärrystä kakkostyypin diabeteksen geneettisestä taustasta ja perusmekanismeista. Tutkimustyönsä ohella Groop on toiminut useissa diabeteksen tutkimusta edistävissä työryhmissä ja yhteisöissä.

Groopin tutkimustyö keskittyy diabeteksen geneettisen taustan selvittämiseen. Tutkimuksessa pyritään löytämään ihmisen geeniperimästä ne geenit, jotka edesauttavat diabeteksen synnyssä. Groop on tutkinut myös paljon diabeteksen erilaisia esiintymismuotoja, ja hän oli ensimmäinen tutkija, joka löysi diabeteksen tyyppien 1 ja 2 välisen hybridimuodon (LADA). Groop uskoo, että kymmenessä vuodessa diabeteksen tutkimustyössä on edistytty niin paljon, että potilaan omat kantasolut voivat auttaa tyypin 1 diabeteksen parantamisessa ja tyypin 2 diabeteksen parannuskeinot ovat testattavina.

– Diabetesta sairastavien määrä kasvaa jatkuvasti. Vaikka diabeteksen 2 tyypin hoidossa on edistytty paljon, on se edelleen vakava sairaus. Monille sairastuneille voi kehittyä vaikeita näkövammoja ja munuaisongelmia. Sairauteen liittyy myös kohonnut sydäninfarktin riski. Lisäksi useilla kehittyvissä maissa tautia sairastavilla ei ole varaa elinikäiseen lääkitykseen, joten sairaudelle on löydettävä parannuskeino, Groop sanoo.

Professori Groop valmistui sisätautien erikoislääkäriksi vuonna 1980 ja endokrinologian erikoislääkäriksi vuonna 1991. Tällä hetkellä Groop toimii Lundin yliopistossa endokrinologian professorina sekä yliopiston diabetestutkimuskeskuksen johtajana. Groopille on myönnetty Suomen Akatemian viisivuotinen Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) -professuuri. Professuuri sijoittuu Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin. Groopin johtamassa FiDiPro-hankkeessa on tarkoitus käyttää uusimpia genetiikan välineitä ja suomalaisen väestön erityispiirteitä diabeteksen mekanismien selvittämiseksi. Työ tähtää osittain myös suomalaisen täsmägenomikartan rakentamiseen niin sanotun SISU-projektin avulla (Sequencing Initiative Suomi).

Groop on palkittu useita kertoja kansainvälisesti hänen tutkimustyönsä johdosta. Groopille on myönnetty muun muassa vuonna 2013 ruotsalainen Erik K. Fernströmin säätiön Nordic Prize -palkinto, vuonna 2012 norjalainen Anders Jahre -palkinto ja vuonna 2006 Euroopan Diabetesyhdistyksen merkittävä Claude Bernard -palkinto. Groop on lisäksi palkittu vuonna 2008 suomalaisella Esko Nikkilä -palkinnolla, joka myönnetään kansainvälisesti tunnetulle sisätautien tutkijalle.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matti Äyräpää kuului Duodecim-seuran alkuvuosien kantaviin voimiin. Hänen nimeään kantava palkinto jaetaan vuosittain tammikuussa Helsingissä pidettävien Lääkäripäivien avajaisissa, jolloin palkinnon saaja pitää Matti Äyräpää -luennon. Luennon pitäjän valitsee valiokunta, jonka puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja, ja johon lisäksi kuuluu Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja jokaisen lääketieteellisen tiedekunnan nimeämät edustajat. Luento julkaistaan Aikakauskirja Duodecimissa.

Lisätietoja:
– professori Leif Groop, leif.groop(at)med.lu.se, p. +46 (0)40 391 202
– valitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, professori Markku Heikinheimo, markku.heikinheimo(at)duodecim.fi, p. 0500 969 338

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Multimedia

Multimedia