EAB Group Oyj: Muutoksia avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmään

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 9.12.2021 klo 17.40

EAB Group Oyj: Muutoksia avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmään

EAB Group Oyj:n hallitus on päättänyt 9.12.2021 muuttaa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmää. Hallitus päätti 7.8.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän käyttöönottamisesta ja keskeisistä ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 7.8.2020.

Hallitus on päättänyt osakepalkkiojärjestelmän uuden ansaintajakson yksityiskohdista ja järjestelmän ehtojen muuttamisesta siten, että vuosina 2021 ja 2022 alkavien ansaintajaksojen palkkio maksetaan vuoden kuluttua ansaintajaksojen päättymisestä yhdessä erässä, eikä palkkioihin kohdistu odotusaikaa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 1.8.2021–31.7.2023 perustuu EAB Group Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2021–2023 kuuluu 9 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 260 000 EAB Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ansaintajaksoa 2021–2023 seuraa yhden vuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka jälkeen ansaintajakson mahdollinen palkkio maksetaan yhdessä erässä syksyllä 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@
eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 93 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,8 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.eabgroup.fi