Laadukas tuotekehitys edellyttää rajojen rikkomista

Report this content

Osaavan työvoiman puute estää yhä useamman suomalaisyrityksen tuotekehityshankkeiden etenemisen. Aikataulujen venyessä ja kustannusten kasvaessa moni on joutunut jo luomaan katseita ulkomaille - samalla kysymysmerkeiksi ovat nousseet laatu ja luotettavuus.

– On laskettu, että yksin ohjelmistokehittäjien saralla Suomessa on 9000 osaajan vaje, toteaa VVDN Technologies Europen Chief Operating Officer Jyri Vilamo. – Ongelma iskee erityisen raskaasti pk-yrittäjiin, joille kasvu ja kansainvälistyminen ovat usein ainoita tapoja selviytyä, saati sitten menestyä kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Tarvitaan laadukasta kehitystyötä, mutta sen on oltava saatavilla oikeaan aikaan ilman kohtuuttomia kustannuksia. VVDN tarjoaa edistykselliset ja kustannustehokkaat ohjelmisto- ja tuotekehitys- sekä valmistuspalvelut, jotka tuotetaan yhtiön omissa tehtaissa Intiassa. Suomalainen projektijohto ja valvonta varmistavat, että suomalaisten asiakkaiden tarpeet huomioidaan mahdollisimman tarkasti.

– Käytettävissämme on 2000 tuotekehityksen ammattilaista ja saman verran asiansa osaavaa valmistushenkilökuntaa, Jyri Vilamo kertoo. – Asiakkaan tarvitsema kehitystiimi saadaan nopeasti koottua, ja 3 omaa tehdastamme varmistavat todellisen end-to-end -ratkaisun kaikkiin tilanteisiin.

Suomalaisten ja intialaisten osapuolten välistä yhteistyötä on testattu käytännön asiakasprojekteilla jo useamman vuoden ajan, ja yhtiöllä on meneillään hankkeita maailman johtavien teknologiayritysten kanssa.  Teksti: Timo Mansikka-Aho

VVDN Europe

VVDN Europe tarjoaa ohjelmistokehityspalveluita ja laitevalmistusta siten, että tuotekehityksen suunnittelu ja johto tapahtuu Suomessa ja varsinainen kehitys/valmistus yrityksen alihankkijaverkostossa Intiassa. Kotimainen projektijohto takaa laadun ja vastaa kommunikoinnista asiakkaiden kanssa. Ammattitaitoinen alihankkijaverkosto, jonka kanssa yrityksen perustajat ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä useiden vuosien ajan, pystyy toteuttamaan projektit nopeasti, laadukkaasti ja kohtuullisin kustannuksin.

www.vvdntech.eu

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia