Mistä ruoka tulee ja kuka sen tekee?

Suomessa keskustellaan ruoan alkuperästä hyvin paljon, monella tasolla ja äänenpainolla. Eikä ihme: ruoan arvo ja merkitys koko yhteiskunnassa on kasvanut.

Yhä suurempi osa ihmisistä asuu kaupungeissa ja vielä entistä suuremmissa sellaisissa. Näin on myös Suomessa. Siellä missä ihmiset asuvat, on kulutuksen keskittymä, mutta ruokaa ei kaupunkioloissa voida tuottaa laajasti. Ruoka on tuotettava maaseudulla ja tuotava sieltä kaupunkeihin.

RUOAN MATKA

Ruoan reitti maatilalta ruokapöytään on monelle meistä suuri mysteeri, ja se, mitä emme tunne ja tiedä, voi olla epäilyttävää – jopa pelottavaa. Mitä vieraampi ja kaukaisempi ruoan tuotanto meille on, sitä enemmän me haluamme ja tarvitsemme siitä tietoa.

Haluamme siis tietää, kuinka ruoka on tuotettu ja mistä ruoka tulee. Tämä on vähintäänkin kohtuullinen odotus. Tästä syystä Atria-tuotemerkin tuotteissa liha on aina suomalaista. Suomalainen liha on Atria-merkin ydintä.

ALKUPERÄMERKINNÖISTÄ TÄRKEÄÄ TIETOA

Liha- ja lihavalmistepakkauksiin tulleet liharaaka-aineen tuotantomaata koskevat alkuperämerkinnät antavat kuluttajille yhden tärkeän lisätiedon valintojensa perustaksi. Kuluttajan näkökulmasta on oikeudenmukaista, että hänellä on ostopäätöstä tehdessään keskeiset tiedot tuotteesta. Alkuperä kuuluu tuossa päätöksenteossa tärkeimpiin tietoihin.

Toki ruoan alkuperä on vain yksi tieto monien muiden joukossa ja sen tärkeys ostopäätöstä tehdessä vaihtelee. Osalle se on tärkein valintaperuste ja osalle sillä taas ei ole mitään merkitystä. Tärkeintä on, että mikäli kuluttaja tämän tiedon tarvitsee, hän sen myös saa.

LÄPINÄKYVYYTTÄ ALUSTA LOPPUUN

Enemmänkin saa ruoasta kertoa kuin mitä laki vaatii. Atrialla on ruoan jäljitettävyys viety niin pitkälle, että osassa lihan ja jopa lihavalmisteiden pakkauksista on maatilan ja tuottajan nimi, josta liha on peräisin.

Artikkeli perustuu Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhnin blogikirjoitukseen, joka on julkaistu Atrian Hyvä ruoka – parempi mieli –blogisivustolla atria.fi/blogi/

……………

ATRIA ON KANSAINVÄLINEN SUOMALAINEN

Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme arvostama yli 110-vuotias yritys. Yrityksemme uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen, tehokkaaseen toimintaan ja yhtenäiseen, kestävää menestystä arvostavaan toimintatapaan.

Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Hyvä ruokamme on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja turvallista.

Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 1,35 miljardia euroa ja palveluksemme oli noin 4 315 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien.

……………

ATRIAN VASTUULLISUUS KATTAA KOKO KETJUN PELLOLTA PÖYTÄÄN

Atrian yritysvastuu näkyy koko ruokaketjun matkalla aina alkutuotannosta tehtaiden kautta asiakkaalle ja kuluttajalle asti. Atria on jatkuvasti vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa – heidän toiveittensa kuunteleminen ja huomioiminen on yksi Atrian vastuullisen toiminnan peruspilareita.

Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt ja tulokset on koottu Atrian Kädenjälki -ohjelman alle. Yhtiön vastuullisuutta kehitetään ja mitataan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueilla.

Toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus ja vuorovaikutteisuus ovat oleellinen osa Atrian vastuullista toimintaa.

Lue lisää Atrian yritysvastuusta: atria.fi/konserni/vastuullisuus

---
Julkaisija: Editori.fi
https://www.editori.fi/artikkeli/mista-ruoka-tulee-ja-kuka-sen-tekee/

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia