Sujuva integraatio varmistaa onnistuneen ulkoistuksen

Report this content


Maintpartner tarjoaa käyttö- ja kunnossapitopalveluja pääasiassa teollisuusyritysten ja julkisen sektorin käyttöön. Erilaisten suunnittelu-, asennus- ja projektitoimeksiantojen ohella Maintpartner huolehtii suurten teollisuuslaitosten käytöstä ja kunnossapidosta ulkoistettuna palveluntarjoajana.

 

Maintpartner Oy:n toimitusjohtaja Mika Riekkolan mukaan ulkoistaminen avaa merkittäviä mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen ja toiminnan turvaamiseen. Onnistumisen kannalta ratkaisevaa on se, millä jalalla päästään liikkeelle – siirtymävaihe on osattava hoitaa asianmukaisesti.

– Kokonaisulkoistukset tehdään käytännössä aina liiketoiminnan luovutuksen kautta, Mika Riekkola kertoo. – Henkilöstö siirtyy palvelutoimittajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä, joten arjen tekeminen jatkuu ainakin alussa hyvinkin samanlaisena. Taustalla muuttuu hyvinkin moni asia – yksi tärkeimmistä haasteista on saada ihmiset ajattelemaan omaa tekemistään uudesta näkökulmasta.

Tyypillisesti käyttö ja kunnossapito on totuttu näkemään yrityksen sisäisenä tukitoimena tai tuotantoyksikkönä. Siirtyminen palveluliiketoiminnan pariin tarkoittaa monelle uudenlaista tilannetta ja toimintamallia. Jotta henkilöstön tietotaito saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, on integraatio suunniteltava huolellisesti.

– Teknisen ympäristön läpikäymisen ohella henkilöstö on aivan ratkaisevassa roolissa. Työntekijöiden osaaminen on valjastettava palveluyksikön toimintamalliin ja samalla varmistettava se, että ihmisillä on tarvittavat puitteet ja valmiudet sopeutua uuteen tilanteeseen.

Työntekijöiden integroituminen osaksi Maintpartner-organisaatiota aloitetaan tyypillisesti vähintään kolme kuukautta ennen varsinaista toimintojen siirtämistä, ja prosessi jatkuu noin puoli vuotta sen jälkeen. Suuri osa perehdyttämisestä liittyy Maintpartnerin toimintamallien omaksumiseen, toimenkuvien määrittelyyn ja työturvallisuuden kaltaisten kriittisten valmiuksien varmistamiseen. Mika Riekkola korostaa työkyvyn ja osaamisen merkitystä.

– Ihmiset tekevät palveluliiketoiminnan, joten heidän hyvinvoinnillaan on ratkaiseva vaikutus kannattavuuteen. Terveys, turvallisuus ja työkyvyn hallinta ovat avainasemassa, samalla tavalla kuin vaikkapa motivaatiosta ja etenemismahdollisuuksista huolehtiminen.

 

Uusi kulttuuri, uudet mahdollisuudet

Siirtyminen palveluyritykseen avaakin aivan uudenlaisia uramahdollisuuksia. Maintpartner huolehtii työtehtävien edellyttämästä koulutuksesta, ja uusia näkökulmia on kiinnostuneille tarjolla myös muissa asiakaskohteissa.

Toimintojen ulkoistaminen on merkittävä strateginen päätös, joka edellyttää pitkäaikaisia pohdintoja ja laskelmia. Selvää on myös, että eri ihmiset suhtautuvat ja sopeutuvat muutoksiin hyvin eri tavoin. Mika Riekkola korostaakin, että onnistuneessa integraatiossa kiinnitetään numeroiden ohella riittävästi huomiota myös ihmisiin.

– Ulkoistushankkeen kannattavuus todennetaan laskelmilla, mutta jokainen ihminen on osattava huomioida yksilönä silloin, kun työnantaja ja toimintakulttuuri muuttuvat. Maintpartner on hionut integraatiomalliaan jo 12 vuoden ajan yli 100 teollisuuslaitoksen kokemuksella. Jokainen uusi ulkoistus opettaa meille uusia asioita ja rohkenenkin sanoa kokemuksemme ja osaamisemme olevan tässäkin suhteessa erittäin vahvalla tasolla.

 

"Merkittävä vaikutus työ­motivaatioon”

Jere Espo siirtyi Maintpart­nerin palvelukseen 2016, kun Fortum ulkoisti Suomen­ojan voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnot. Voimalaitoskemian asiantuntija kertoo, että muutos toi merkittävästi lisää motivaatiota päivittäiseen tekemiseen. 

– Henkilökohtaisesti voin sanoa, että Maintpartner on parasta mitä minulle on työelämässä tapahtunut. Tekeminen on selkeiden toimenkuvien ansiosta sujuvaa, ja yhteishenki on loistava. Ajattelutapa muuttui nopeasti palveluyrityksen muottiin – vastuu on läsnä joka päivä, mutta vastaavasti olen saanut työskentelyyni enemmän vapautta. Organisaatio on sopivan matala, keskusteluja pystyy käymään luontevasti aina ylintä johtoa myöten.

Myös Maintpartnerin tapa hoitaa integraatio saa Jereltä kiitosta. Selkeä tilanteen haltuun ottaminen, asianmukaiset materiaalit, tiedottaminen ja suoraviivainen tekeminen olivat hänen mielestään avainasemassa Suomenojalla – niiden varaan on hyvä laskea myös jatkossa.

Teksti: Eila Lokka

www.maintpartner.com

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia