Työtyytyväisyydessä molemminpuolinen luottamus ratkaisee

Report this content

 

Hyvään työhön kuuluu itsenäisyys, mahdollisuus oppia uutta sekä vuorovaikutus muiden kanssa. Mutta mitä muuta se sisältää? Ammattiliitto Pro tutkii asiantuntijoiden työtyytyväisyyttä vuosittain.

Yrityksellä on oltava näkemys siitä, miten henkilöstöä motivoidaan ja heidän osaamistaan kehitetään. Lisäksi työnantajan pitää huolehtia siitä, että asiantuntijoilla on riittävä aika palautua työn kuormittavuudesta vapaa-ajallaan. Verkostoitumisen merkitys on myös jatkuvassa kasvussa. Se, että sparrataan ja saadaan vertaistukea on tärkeää – ei ainoastaan omalla työpaikalla, vaan omalla erityisalalla. Erityisesti nuoret arvostavat verkostoja ja käyttävät niitä esimerkiksi uuden työn etsimiseen. Verkostoituminen on yhteisöllisyyden uusi muoto, toteaa ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Pron tutkimuksen mukaan työtyytyväisyys on kasvanut etenkin ICT-alalla, jossa tehdään paljon etätyötä ja työajat ovat joustavat. Finanssialalla trendi on päinvastainen. Ajan teknologisessa murroksessa asiantuntijat kokevat muutosjohtamisen puutteelliseksi.

Kun puhutaan johtamisesta, Malisen mukaan Suomessa ollaan kuitenkin menossa parempaan suuntaan. 

– Muutosta on havaittavissa. Työmarkkinoille tulee aivan uudella tavalla ajattelevia nuoria, joilla on uudenlaisia kykyjä. Painotan ikäjohtamista: samalla tavalla ei voi johtaa vastavalmistunutta kuin 50-vuotiasta. Individualismi on myös nosteessa, mutta suuressa organisaatiossa ei voi olla 150 individualistia. Johdon on saatava kaikki ihmiset toimimaan yhteisönä. Avain tähän on yhteisöllisyydessä ja kommunikoinnissa. Yhteisen kulttuurin ja arvojen tulee olla jotain enemmän kuin toimitusjohtajan huoneentaulu.

Työelämän vauhti kiihtyy ja tekeminen monimutkaistuu. Vanha johtajan malli, jossa hän itse tietää kaiken, alkaa olla historiaa. Sen sijaan muiden motivointi on olennaista.

– Onko johtaminen teknologiaa vai ihmisten kohtaamista? Inhimillinen johtaminen on tärkeää, samoin ihmisen oma kyky johtaa itseään. Kontrollointi ei ole oikea tapa johtaa. Jos ei ole luottamusta, on vain valvontaa. Luottamuksen on oltava molemminpuolista. Työn tekemisen kivijalan on oltava kunnossa, ettei työsuhde-eduista, kuten työajoista tai ylityökorvauksista, tarvitse kiistellä.

Yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, ympäristövastuu: näillä asioilla on suuri merkitys työnhakijalle. Yritys, joka ei kykene toimimaan vastuullisesti, menettää Malisen mukaan osan loistostaan.

– Verkostoissa sana kiertää. Etenkin nuorille on vastuullisuuden lisäksi tärkeää tasa-arvoisuus tehtävien määrässä, laadussa ja palkkauksessa. Onneksi uusi sukupolvi on valveutuneempaa. Yhteiskunnassa tästä tulisi kuitenkin keskustella huomattavasti enemmän. Meillä onkin käynnissä tasa-arvoa edistävä #samakiitos -kampanja palkkasyrjinnän vähentämiseksi.

Teksti: Kati Keturi

Ammattiliitto PRO

  • Jäseniä 115 000 (2016)
  • 152 työntekijää 
  • STTK:n jäsenliitto
  • Konsernin nettovarallisuus 151 milj. euroa (2016)

www.proliitto.fi

#samakiitos -kampanja: www.proliitto.fi/samakiitos

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia