Elisa vei Kasavuoren koulun pulpetit pilveen

 

Elisa Oyj, lehdistötiedote 2.12.2011

Elisa ja Kauniaisissa sijaitseva Kasavuoren koulu uudistavat koulun työtapoja. Elisan pilvipalveluun rakennetun sähköisen työpöydän ansiosta koulutöitä voi tehdä joustavasti. Samalla avautui mahdollisuus liikuntapelien pelaamiseen pilven yli, ja oppilaat voivat oppia tekemään oppimispelejä ilman ohjelmointiosaamista. Unelmakoulukokonaisuus tarjoaa yhden vaihtoehtoisen ratkaisun julkista sektoria vaivaaviin teknisiin yhteensopivuusongelmiin. Kasavuoren koulu toimii kansallisena pioneerina, ja sen esimerkkiä seurataan jo muissa Suomen kouluissa.

Elisa on mukana uudistamassa suomalaisten koulujen toimintatapoja kansallisessa Unelmakoulupalveluiden pilotissa, joka on suoraa jatkoa vastikään päättyneelle, Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimalle Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeelle. Elisan ja Unelmakouluhankkeen koordinaattorina toimivan Kasavuoren koulun yhteistyön tulokset ovat erinomainen esimerkki siitä, miten IT-ratkaisuihin panostamalla voidaan monimuotoistaa opetusta ja saada samalla aikaan kustannussäästöjä. 

Kauniaisissa sijaitseva Kasavuoren koulu on koulujen edelläkävijä monella tapaa. Koululla on käytössä muun muassa sähköinen työpöytä, josta moni muu uudistus on saanut alkunsa. Pilveen on rakennettu erilaisia oppimista tukevia ratkaisuja ja palveluja.

- Koulumme sai Opetushallitukselta rahoituksen käyttäjälähtöisen sähköisen työpöytäalustan kehittämiseen ja mallin laajempaan pilotoimiseen Suomessa. Näin syntyi Unelmakoulu-alusta, koululaisten sähköinen työpöytä, joka toimii Elisan pilvipalvelussa. Se monipuolistaa ja helpottaa koulutyöskentelyä. Verkossa toimiva työpöytä mahdollistaa esimerkiksi sen, että koulutöitä voi jatkaa vaikkapa kotoa käsin, Unelmakoulu-kokonaisuuden kehittämisestä vastaava Allan Schneitz Kasavuoren koulusta kertoo.

Tammikuun aikana Unelmakoulu-palvelut saa käyttöönsä 11 koulua ympäri Suomen. Sen mahdollistaa pilvessä toimivat palvelut, joiden ansiosta kouluille ei tarvitse asentaa paikallisesti mitään. Pelkkä selain ja internet-yhteys riittävät palvelujen käyttämiseen. Pilotissa on mukana kouluja Vantaalta, Lappeenrannasta, Ruovedeltä, Vihdistä ja Rovaniemeltä.

Pilvipalvelut tuovat kunnille säästöjä

Kasavuoren koulu lähti alun perin hankkeeseen, koska se halusi kehittää IT-palvelujaan joustavammiksi ja paremmin käyttäjiä palveleviksi. Pilveen rakennetut palvelut eivät vaadi käyttäjältä kalliita laitehankintoja, eivätkä omia resursseja IT-infrastruktuurin hallinnointiin.

- Verkkopohjaiset palvelut ovat käyttäjälle edullisia ja kustannukset läpinäkyviä. Tarvitaan vain internet-yhteys sekä selain ja maksetaan vain siitä, mitä käytetään. Kapasiteettia on helppo lisätä ja poistaa käytöstä tarpeen mukaan, Elisan IT-liiketoiminnasta vastaava johtaja Satu Kiiskinen sanoo.

Unelmakoulu-kokonaisuuden kehittämisen taustalla on ajatus, että Kauniaisissa tehty työ hyödyttäisi tulevaisuudessa myös muita Suomen kouluja. Kasavuoren koulussa toteutettu sähköinen työpöytäalusta on hyödynnettävissä koulumaailman lisäksi kuntasektorille laajemminkin ja tarjoaa yhden ratkaisun julkista sektoria vaivaaviin teknisiin yhteensopivuusongelmiin.

- Kunnat ja koulut voisivat lähteä rohkeammin uudistamaan toimintatapojaan. Palveluna tilattavat ratkaisut eivät vaadi suuria investointeja tai syvällistä tietoteknistä osaamista. Kasavuoren koulun pilottihanke on kuntasektorille erinomainen esimerkki siitä, että IT-ratkaisuihin panostaminen kannattaa, Kiiskinen sanoo.

Lisätietoja Elisan pilvipalveluihin rakennetuista käytännön työkaluista ja oppimisympäristöistä:

Haltu Oy: http://haltu.fi/press/haltu-mukana-rakentamassa-koulun-unelmista-totta

Core Factory Ltd: http://www.corefactory.com/l/lehdistotiedote-hikiboksi-tuo-oppimispelit-osaksi-koulun-arkea

Flow Factory Oy: http://www.flowfactory.fi/pelillinen-koulu-ei-ole-enaa-vain-kaukainen-unelma

Tampereen teknillinen yliopisto: http://www.pori.tut.fi/~krikii/tiedotteet/Unelmien-tutkimusymparisto

Lisätiedot:
Elisa Oyj, IT-liiketoiminnasta vastaava johtaja Satu Kiiskinen,  050 506 3757, etunimi.sukunimi@elisa.fi
Unelmakoulupalveluiden kansallinen pilotti, projektikoordinaattori Allan Schneitz, 041 503 2119, etunimi.sukunimi@unelmakoulu.fi

Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online- ja ICT-palveluillamme. Palvelemme noin 2,2 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Mobiililiittymien markkinajohtajana tarjoamme asiakkaillemme Suomen kattavimman ja nopeimman 3G-verkon sekä 4G-nopeudet. Liikevaihtomme vuonna 2010 oli 1,46 miljardia euroa ja henkilöstömäärämme 3 600. Tarjoamme palvelut kansainvälisesti yhteistyössä Vodafonen ja Telenorin kanssa. Lisätietoja www.elisa.fi  

 

 

Avainsanat:

Tilaa