Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2021 Kuopiossa.

Varsinainen yhtiökokous päätti, ettei osinkoa makseta vuodelta 2020. 

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kaisa Olkkonen, Mikko Laine, Ari Virtanen ja Jani Vahvanen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kaisa Olkkosen. Hallitus nimitti Anssi Lehikoisen hallituksen tarkkailijajäseneksi. 

Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi muista 2.3.2021 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainituista asioista. 

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.enfo.fi/raportit-ja-materiaalit
 

Tilaa