• news.cision.com/
  • EY/
  • Aktiivisuus kansainvälisellä yrityskauppamarkkinalla jatkuu vakaana

Aktiivisuus kansainvälisellä yrityskauppamarkkinalla jatkuu vakaana

Report this content
  • 52 % kansainvälistä ja 65 % pohjoismaisista yritysjohtajista kertoi suunnittelevansa yrityskauppaa seuraavan vuoden aikana.
  • Valtaosa vastaajista myös ennakoi yrityskauppamarkkinoiden joko pysyvän ennallaan tai vilkastuvan edelleen.

Konsulttiyhtiö EY:n puolivuosittain julkaiseman yrityskauppabarometrin mukaan aktiivisuus kansainvälisillä yrityskauppamarkkinoilla jatkuu geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta. Tuoreen EY Global Capital Confidence Barometer -selvityksemme mukaan enemmistö kansainvälisistä yritysjohtajista suunnittelee yrityskauppoja seuraavan vuoden aikana. Peräti 94 % kansainvälisistä ja 87 % pohjoismaisista vastaajista myös ennakoi yrityskauppa-aktiivisuuden pysyvän vähintäänkin joko ennallaan tai vilkastuvan.

Kauppojen ajureina toimivat etenkin tarve hankkia uutta teknologiaa ja osaamista. Vastaajista 2/3 aikoo käyttää yli 25 % koko sijoituspääomastaan nimenomaan teknologian hankintaan.

”Teknologia nähdään edelleenkin merkittävänä kasvun mahdollistajana. Yhä useampi yritys näyttäisi hankkivan teknologiaa mieluummin yritysostojen kautta kuin että rakentaisi ratkaisuja itse. Samaan aikaan oikeanlaisen osaamisen puute nähdään keskeisenä kasvun rajoitteena. Reilu 60 % vastaajista kertookin, että kokee vaikeuksia osaajien varmistamisessa”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Äijälä Suomen EY:ltä.

Taloudellisen taantuman todennäköisyyttä lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä kansainvälinen yritysjohto ei pidä merkittävänä uhkana: 54 % vastaajista ei odota talouden laskusuhdannetta. Vastauksissa on tosin heittoja eri maiden kesken. Esimerkiksi Pohjoismaissa 78 % vastaajista ennakoi laskusuhdannetta viimeistään vuoteen 2022 mennessä. Johdon usko yrityksen omaan talouteen on kuitenkin vahvaa kautta linjan.

”Kansainvälinen talous on osoittanut melkoista kestävyyttä kaikkien geopoliittisten epävarmuuksien sekä kauppaliitto- ja tariffikysymysten paineessa. Yritykset puolestaan ovat luovineet tässä ajankuvassa hyvin esimerkiksi uudelleenmäärittelemällä toimitusketjujaan tai siirtelemällä tuotantolaitoksiaan”, Äijälä taustoittaa.

”Yrityskauppamarkkina näyttää jatkuvan yllättävänkin aktiivisena Suomessa ja Pohjoismaissa, kun katsoo meidän asiakkaiden aktiviteettitasoa. Myös näkymä ainakin vuoden loppuun on hyvä”, sanoo Äijälä.

Lisätietoja:

Mikko Äijälä, toimitusjohtaja, EY, puh. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com,
Satu Jaatinen, viestintäpäällikkö, EY, puh. 040 722 8068, satu.jaatinen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa