Epävarmuus jäädyttää pörssilistautumisia 2016, mutta vuodelle 2017 odotetaan vahvaa aktiviteettia

EY Global IPO Trends Q3 2016 -raportti osoittaa, että listautumismarkkinoilla volyymit laskivat hieman vuoden kolmannella kvartaalilla. Epävarmuus heijastui myös Suomen listautumismarkkinaan: heinä-syyskuun aikana listautujia ei ollut lainkaan, ja tammi-kesäkuussa listoille tulleiden neljän uuden yhtiön lisäksi vain yksi yhtiö on kesän jälkeen toteuttanut osakeannin listautuakseen loppuvuoden aikana. Geopoliittinen epävarmuus näyttääkin painavan 2016 listautumisaktiivisuuden niin globaalisti kuin kotimaassakin edellisvuotta hiljaisemmaksi - toisaalta listautumisten näkymät 2017 näyttävät valoisammilta.

Toisen kvartaalin listautumisaktiivisuuden kasvun jälkeen trendi tasoittui maailmanlaajuisesti vuoden kolmannella kvartaalilla. Vuoden takaiseen verrattuna kvartaalikohtainen listautumisten määrä ja listautumisten arvo kasvoi kuitenkin selvästi. Listautumisaktiviteettia seuraavan EY Global IPO Trends Q3 2016 -raportin mukaan heinä-syyskuussa toteutettiin kansainvälisesti 252 listautumista, jotka keräsivät markkinoilta yhteensä 35,4 miljardia dollaria. Verrattuna edelliseen neljännekseen listautumisten määrä laski 4 prosenttia kun taas listautumisarvo kasvoi 16 prosenttia. Markkina-alueittain kehitys oli epäyhtenäistä, sillä kerätyn pääoman määrä kasvoi Aasiassa, mutta laski Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kokonaisuutena kuluvan vuoden listautumisaktiviteetti jäi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tammi-syyskuussa toteutettiin kaikkiaan 704 listautumista, jotka keräsivät markkinoilta yhteensä 79 miljardia dollaria. Tämä oli 23 prosenttia heikompi listautumismäärän ja 39 prosenttia kerätyn pääoman määrän osalta kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2015.

Listautumismarkkinoiden veturi oli kolmannella kvartaalilla Aasian-Tyynenmeren alue, jossa listautumisilla kerätyn pääoman määrä kasvoi 138 prosenttia ja listautumisten määrä 41 prosenttia edelliseen kvartaaliin verrattuna. Listautumisinto oli voimakkainta Kiinassa, mutta myös Japanissa, Australiassa ja Koreassa nähtiin merkittävää aktiviteetin lisääntymistä. Maailman kymmenestä pörssiarvoltaan suurimmasta listautumisesta peräti viisi tehtiinkin Aasiassa. Kuluvan vuoden suurin pörssilistautuminen oli Postal Savings Bank of Chinan 7,8 miljardin dollarin listautuminen syyskuun lopussa [ei mukana IPO Trends Q3 2016 -raportin luvuissa], joka on suurin sitten Alibaban vuonna 2014 toteutuneen listautumisen. Markkina-alueen sijoittajille suotuisia olosuhteita on vahvistanut erityisesti hyvä likviditeetti ja joulukuussa avattava yhteys Shenzhenin ja Hong Kongin pörssien välille.

Yhdysvalloissa listautumiset ovat vähentyneet kuluvan vuoden aikana huomattavasti, mistä osoituksena ovat volyymien ja kerätyn pääoman lähestulkoon puolittuminen edellisvuodesta. Presidentinvaalien aiheuttaman epävarmuuden odotetaan purkautuvan listautumisten osalta ensi vuonna.

EMEIA-alueella nähtiin heinä-syyskuussa vain 40 IPO:a, joiden arvo nousi 4,4 miljardiin dollariin – määrällisesti pudotusta vuoden toiseen neljännekseen oli 59 % ja arvon osalta peräti 69 %.

Euroopan pohjalukemista huolimatta Pohjoismaat kuitenkin lukeutuvat aktiivisiin markkina-alueisiin ja alkuvuoden aikana listautumisarvolla mitattuna EMEIA-alueen suurin aktiivisuus olikin pohjoismaisessa NASDAQ OMX ja First North -pörssissä, jossa yhtiöt keräsivät listautumisillaan mittavat 7,3 miljardia dollaria. Lukemaa kasvattivat kaksi ”megadiiliä” Tanskassa eli DONGin ja Netsin listautumiset, sanoo listautumispalveluista vastaava johtaja Päivi Pakarinen EY:ltä. Globaalissa tarkastelussa NASDAQ OMX mukaan lukien First North oli peräti neljänneksi suurin pörssilistautumisten arvolla mitattuna, Pakarinen jatkaa.

Globaalisti vuoden 2016 aktiviteetin odotetaan jäävän viime vuoden tasosta, sillä geopoliittiset epävarmuustekijät jäädyttävät yhtiöiden listautumissuunnitelmia myös neljännellä kvartaalilla.

Näkymä 2017 vuodelle on kuitenkin positiivinen, sillä monet perustekijät kuten joustava rahapolitiikka ja matalat korot tukevat kohonneita arvostustasoja. Myös alkuvuotta vaivannut osakemarkkinoiden heilunta on tasoittunut. Näiden tekijöiden sekä poliittisen tilanteen selkeytymisen esimerkiksi USA:n vaalien myötä voidaan nähdä tukevan listautumisten piristymistä kohti vuotta 2017, kommentoi Pakarinen.

Odottava tunnelma jatkuu myös kotimaisilla markkinoilla

Odottava tunnelma on leimannut myös kotimaisia markkinoita kesän jälkeen, joskin kolmas kvartaali kesälomakausineen on tyypillisesti muutoinkin vuoden hiljaisin pörssilistautumisjakso. Kolmannella kvartaalilla ei listautumisia ole kuluvana vuonna tapahtunut lainkaan, mutta loppuvuodelle ennakoidaan vielä paria kolmea pörssitulokasta osakeantinsa juuri ylimerkinnän vuoksi keskeyttäneen Vincit Groupin lisäksi.

Listautumisten kappalemäärä näyttäisi Suomessa jäävän hieman edellisvuotta alhaisemmaksi, mutta suhteessa epävarmaan talouden kehitykseen määrää voidaan pitää kohtuullisen hyvänä, sanoo EY:n Pakarinen.

Monet listautumisvalmiuden saavuttaneet yhtiöt ovat jääneet odottamaan oikeaa ajoitusta, mutta näemme kiinnostuksen listautumisiin jatkuvan. Suuntauksena näyttää yleisesti olevan prosessien pidentyminen. Yhtiöt ennakoivat aikaisempaa pitkäjänteisemmin mahdollista listautumista haluten ”laittaa asiat listayhtiökuntoon” etukäteen voidakseen tarttua tarvittaessa nopeasti markkinoilla avautuviin mahdollisuuksiin, Pakarinen jatkaa.

Lataa EY Global IPO Trends Q3 2016 -raportti tästä.

Lisätietoja:
Päivi Pakarinen, IPO Leader EY, puh. 040 754 8419, paivi.pakarinen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Tilaa