Ernst & Young: Hinnoittelupaineet suurin riski yritysten liiketoiminnalle vuonna 2013, innovaatioissa suurimmat mahdollisuudet

Ernst & Young selvitti, mitä yritykset pitävät suurimpina riskeinä ja mahdollisuuksina liiketoiminnalleen vuonna 2013. Tutkimukseen haastateltiin ylimmän johdon edustajia 641 yrityksestä 21 maassa viime vuoden lopulla.

Suurimpina riskeinä yritysjohtajat pitivät hinnoittelupaineita, kululeikkauksia ja kannattavuuden säilyttämistä nykyisessä toimintaympäristössä. Innovaatiot ja kasvavien markkinoiden kysyntä koettiin suurimpina mahdollisuuksina.

- Yritysten tärkeimpinä pitämät riskit ohjaavat niitä päätöksiä, joilla yritykset pyrkivät mukautumaan maailmantalouden ja markkinoiden epävarmuuteen sekä kehittyneiden markkinoiden pitkään jatkuneeseen matalasuhdanteeseen. Yritysten on löydettävä uudenlaisia ratkaisuja, joilla varmistetaan tuotteiden ja palvelun laatu hinnoittelupaineiden ja kululeikkausten keskellä. Laajentuminen kasvaville markkinoille on yksi vastaus, mutta menestyminen niillä vaatii yrityksiltä yhä korkeampaa riskinsietokykyä, liikkeenjohdon konsultointipalveluita johtava Jaakko Hirvola Suomen Ernst & Youngilta kommentoi.

Yrityksen toiminnassa toisiinsa vahvasti liittyvät innovaatiot sekä mahdollisuudet kasvumarkkinoilla nähdään suurimpina mahdollisuuksina. Tällä hetkellä kasvavilla markkinoilla etsitään erityisesti toimintamalli-, tuote- sekä palveluinnovaatioita ja yritykset ovatkin lisänneet tutkimus- ja tuotekehityspanostuksiaan nelinkertaisella vauhdilla kehittyneisiin markkinoihin verrattuna.

Uudet markkinointikanavat kuten sosiaalinen media nähtiin neljänneksi tärkeimpänä mahdollisuutena liiketoiminnalle, samalla kun uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet mahtuivat myös kymmenen suurimman riskin joukkoon.

Suhtautuminen toimintaympäristön riskeihin ja mahdollisuuksiin on muuttunut selvästi edellisestä tutkimuksesta vuonna 2011, jolloin sääntelyä ja vaatimustenmukaisuutta pidettiin merkittävimpinä riskeinä ja strategian toimeenpanoa tärkeimpänä mahdollisuutena.

Ernst & Young Business Pulse 2013

Lisätietoja:

Jaakko Hirvola, partner, liikkeenjohdon konsultointipalvelut, Ernst & Young Oy, 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young Oy, 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

Business Pulse: Exploring dual perspectives on the top 10 risks and opportunities in 2013 and beyond. Ernst & Young 2013.

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 167 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Avainsanat: