EY Eurozone Forecast: Suomen BKT kasvaa 0,5 % vuonna 2015

EY:n euroalueen talousennuste odottaa Suomen talouden nousevan 0,5 prosentin kasvuun vuonna 2015. Heikentyneiden näkymien myötä ennuste on kuitenkin laskenut yhtä prosenttiyksikköä matalammaksi kuin vielä kolme kuukautta sitten. Koko euroalueelle EY odottaa 1,2 prosentin kasvua vuonna 2015.

EY:n euroalueen talousennuste odottaa koko euroalueen talouskasvun nousevan 1,2 prosenttiin vuonna 2015. Vuodelle 2014 ennuste arvioi 0,8 prosentin kasvua euroalueella, ja vuosien 2016–2018 aikana talous kasvaa ennusteen mukaan keskimäärin 1,6 prosentin vuosivauhtia. Kasvun asteittaista toipumista tukevat heikentyvä euro, budjettikurin heltyminen, öljyn hinnan lasku sekä vahvistunut luottamus pankkisektorilla.

Talousennuste odottaa Suomen talouden kasvavan 0,5 prosenttia vuonna 2015, kun vielä syyskuussa arvio tulevalle vuodelle oli 1,5 prosentin kasvu. Vuonna 2014 EY odottaa Suomen talouden supistuvan 0,2 prosenttia.

Yksityisen kulutuksen odotetaan supistuvan Suomessa 0,1 prosenttia vuonna 2015. Työttömyyden sinnikäs nousu lokakuussa 8,9 prosentin tasolle, aktiivisten työnhakijoiden kiihtyvä poistuminen työmarkkinoilta sekä palkkojen kasvun voimakas hidastuminen painoivat ennustetta aiempaan verrattuna yli prosenttiyksikön alaspäin.

Positiivisen riskin ennuste näkee euron heikkenemisessä. Heikompi euro tukisi Suomen vientiä, jolle ennuste odottaa 0,4 prosentin kasvua tänä vuonna ja 2,6 prosentin kasvua vuonna 2015. Viennin kasvua vauhdittaa myös työvoimakustannusten kasvun rajoittamisen tuoma kilpailukyvyn parantuminen.  Ennusteeseen liittyvät negatiiviset riskit ovat kuitenkin positiivisia suuremmat, ja erityisesti EU:n ja Venäjän suhteiden huonontuminen Ukrainan kriisin syventyessä saattaisi merkitä Suomen taloudelle pahimmillaan kahden prosentin supistumista.

Investoinnit laskivat ennusteen mukaan 3,1 prosentilla vuonna 2014, mutta kääntyvät 1,3 prosentin kasvuun vuonna 2015 ja saavuttavat 2,3 prosentin kasvun vuosien 2017–2018 aikana. Rahoitusta on hyvin ja edullisesti tarjolla yrityksille, mutta heikko kysyntä ja matalat käyttökapasiteetit ovat pitäneet pääomainvestoinnit jäissä. Luottamuksen palautuessa ja taloustilanteen vakautuessa Suomen vahvuudet kuten korkeasti koulutettu työvoima ja toimiva liiketoimintaympäristö tukevat uusien investointien kasvua.

Suomen luottoluokituksen aleneminen ei ennusteen mukaan ole yllätys, ja sen tulisi toimia seuraavalle hallitukselle herätyksenä ja todisteena rakenneuudistusten välttämättömyydestä. EY:n ennuste näkee tulevan kevään vaalit mahdollisuutena rakentaa hallituksessa entistä vahvempi poliittinen näkemys Suomen talouden kehittämiseksi.

EY Eurozone Forecast -ennusteesta

EY Eurozone Forecast -ennuste perustuu samaan metodologiaan, jota Euroopan Keskuspankki käyttää laatiessaan oman ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. EY:n talousennusteet ovat saatavilla EY Forecasts in Focus -mobiilisovelluksessa sekä internetsivuilta www.ey.com/eurozone

Raportit ovat ladattavissa myös oheisista linkeistä:

EY Eurozone Forecast December 2014

EY Eurozone Forecast Finland December 2014

Lisätietoja

Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, EY, p. 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com  
Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com  

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat: